Benvidas e benvidos ao noso centro

AVISO SOBRE DÍAS LECTIVOS

Recordamos que os días 7 e 9 de decembro haberá clase. Un cordial saúdo,

A Dirección

ELECCIÓN DOS REPRESENTANTES DE NAIS, PAIS OU TITORES LEGAIS DO ALUMANDO AO CONSELLO ESCOLAR

De acordo coa Convocatoria do día tres do mes en curso, hoxe pola tarde día 28, luns, en horario de 16'00 a 19'00 horas, celebrase neste Centro a votación para a elección de representantes dos pais, nais ou titores legais do alumnado no Consello Escolar do Colexio. Para participar na referida votación, tal como se sinalaba na citada Convocatoria, procederase da seguinte forma:

1º.- Quen pode votar.

Teñen dereito a votar todos os pais, nais ou titores legais do alumnado matriculado no Centro que figure no Censo que ao efecto aprobou a Xunta Electoral e tras a súa exposición pública regulamentaria. Tal dereito corresponde indistintamente ao pai e á nai, podendo votar ambos os dous.

2º.- Modo de emitir o voto.

a) O voto será directo, secreto e non delegable.

b) Os modelos de papeletas e sobres da votación serán, obrigatoriamente, os previamente fixados pola Xunta Electoral do Centro, dos que haberá cantidade suficiente no local da votación.

c) Nas referidas papeletas figurarán os nomes dos candidatos, por orde alfabético de apelidos, e cada elector deberá marcar cunha cruz un máximo de dous nomes das candidata ou candidatos relacionados, debendo acreditar a súa personalidade, no momento de votar, mediante a exhibición do DNI ou documento similar.

d) Finalizada a votación procederase ao acto do escrutinio dos votos, que será público e, unha vez realizado, levantarase a correspondente acta.

A dirección deste Colexio anima a todos os pais, nais e titores legais do alumnado a que participen na votación do próximo luns, como unha forma máis de colaboración na organización do Centro, a fin de conseguir a máxima representatividade posible de pais e nais no Consello Escolar.

 

A Coruña, 28 de novembro de 2016

O/A DIRECTOR/A DO CENTRO, 

 

 Carmen Franco Nóvoa

CELEBRACIÓN DO MAGOSTO

   Dende o Centro queremos agradecer a participación dos avós e avoas dos nenos e nenas de Educación Infantil na celebración do Magosto. Tamén queremos felicitar aos nenos e nenas de Educación Primaria pola ximcana que desenvolveron con gran éxito.

   Nos vindeiros días teredes máis fotos desta actividade. Un cordial saúdo, 

   A Dirección

REUNIÓN PARA AS FAMILIAS DE ALUMNADO DE 3º A e B E 5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

PROGRAMA TEI: TITORÍAS ENTRE IGUAIS

Estimadas familias,

Informámoslles que o luns 7, ás 18:45 horas terá lugar unha reunión na aula múltiple do centro,  para informarvos da estratexía preventiva para favorecer a convivencia no centro educativo.

 Un  cordial saúdo,

Equipo de traballo Convivencia

 

 

CIRCULAR DO MAGOSTO PARA EDUCACIÓN PRIMARIA

Estimadas Familias:

   O próximo día 10 de novembro, xoves, está programada a celebración da festa do Magosto no Colexio.

   O horario desta xuntanza en Educación Primaria, sería de 11:50 a 13: 10 aproximadamente.

   A ANPA do colexio dará ao alumnado un  zume, ou auga. Nese día estimamos que non é necesario traer a merenda de media mañá

   Cada nena e neno participará na festa aportando dúas ducias de castañas, xa preparadas para asar, ou sexa, cun pequeno corte na súa pel. As castañas entregaranse ao profesorado titor durante os días, 8 e 9 da presente semana.

 

Grazas de antemán pola colaboración e un cordial saúdo.

 

 

CIRCULAR DO MAGOSTO PARA EDUCACIÓN INFANTIL

Estimadas Familias:

   O próximo día 10 de novembro, xoves, está programada a celebración da festa do Magosto no Colexio. Para esta actividade gustariamos poder contar coa participación de algunha avoa/avó que nos acompañase pasando un anaco xuntos e axudando co pelado de castañas asadas. Como estarán tódolos grupos de infantil, esta axuda sería a calquera nena ou neno que o poida necesitar.

   O horario desta xuntanza en infantil, sería de 11:15 a 11: 45 aproximadamente.

   Para facilitar a organización, só poderá asistir un membro de cada familia como máximo e precisamos que se confirme a asistencia

   A ANPA do colexio dará ao alumnado un  zume, ou auga.

  Cada nena e neno participará na festa aportando dúas ducias de castañas, xa preparadas para asar, ou sexa, cun pequeno corte na súa pel. As castañas entregaranse ao profesorado titor durante os días, 8 e 9 da presente semana.

 

Grazas de antemán pola colaboración e un cordial saúdo.

 

 

31 DE OUTUBRO, NON LECTIVO

Estimadas familias, tal e como vos informamos na circular de principio de curso a Consellería de Educación declarou o 31 de outubro como Día do Ensino polo que non haberá clase. 

Un cordial saúdo, 

A Dirección

CORRECCIÓN DA CIRCULAR DE INICIO DE CURSO

   Compre facer unha corrección na circular que recibichedes ao principio de curso no apartado "Calendario e horario escolar" tal e como aparece no documento adxunto.

   O Concello acordou para o ano 2017 establecer como festivo o mércores 8 de marzo "Día Internacional da Muller". Esto quere dicir que o 2 de maio que propuxera o Consello Escolar quedará como día lectivo.

Recibide un cordial saúdo, 

 A Dirección

COMEZO DO CURSO 2016/2017

COMEZO DAS CLASES PARA EDUCACIÓN INFANTIL E PARA EDUCACIÓN PRIMARIA:

12 DE SETEMBRO, LUNS ÁS 9:00 HORAS, TODOS OS CURSOS

 

REUNIÓNS COAS FAMILIAS:

- ALUMNADO DE 3 ANOS: MÉRCORES 7 DE SETEMBRO ÁS 12:00 HORAS

- ALUMNADO DE 4 ANOS: XOVES 8 DE SETEMBRO ÁS 12:00 HORAS

- ALUMNADO DE 5 ANOS: LUNS 12 DE SETEMBRO ÁS 17:30 HORAS

Distribuir contido