Localización

Organigrama

CEIP Plurilingüe Víctor López Seoane

ceip.victor.seoane@edu.xunta.es ........................ T

lfn. 881 960 653

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Profesorado

CLAUSTRO DE PROFESORES

 

                                        Curso 2018/2019

EQUIPO DIRECTIVO 

Directora: Carmen Franco Novoa

Secretaria: Caterina Gómez Barrio

Xefa de Estudos: Mª Victoria Yáñez Seoane

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

3 anos A :Mª Digna Baloira Nogueira

3 anos B :  Begoña López Souto

4 anos A : Sandra Vázquez Sánchez

4 anos B : Noa Caamaño Sánchez

5 anos A :Mª Jesús Gómez Llanos

5 anos B : Laura Martín-Aragón de la Fuente

Apoios:   Caterina Gómez Barrio

                Mª Victoria Yáñez Seoane

                               

        

EDUCACIÓN PRIMARIA 

1º A: Ana Mª Regueira Pérez

1º B: Mª Rosario Bello Dopico

2º A: Margarita Isabel Ramos Fuentes

2º B: Mª Carmen López López

3º A: Laura del Campo García

3º B: Alba Arias Prado

4º A: Matilde Careaga Martínez

4º B: Pablo Reimúndez Castiñeiras

5º A: David Romero Queiruga 

5º B: Mª Cruz García Sánchez

6ºASilvestre Fernández Pinillos

6ºB: Rosario Gómez Segade

 

PROFESORADO ESPECIALISTA 

Inglés: Mª Belén Ríos Sánchez

            Mª Carmen Agrafojo Outeiro

Educación Física: Yago Arango Fernández

                             Elena Bauluz de la Iglesia

Música: Leticia Alonso Álvarez

Relixión Católica: Mª Manuela Lado Pérez

Relixión Evanxélica: Elizabeth Marín Retamal

Audición e Linguaxe: Tania Vanessa Pinheiro Faria Dos Santos Carvalho

Pedagoxía Terapéutica: Miguel Morrillo Dapena

                                       Carmen López Lago

Orientador: Enrique Cerredelo García

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSELLO ESCOLAR

EQUIPO DIRECTIVO

 

Presidenta: Carmen Franco Novoa

Xefa de Estudos: Mª Victoria Yáñez Seoane

Secretaria: Caterina Gómez Barrio

 

REPRESENTANTES DO PROFESORADO

 

- Mª Carmen Agrafojo Outeiro

- Noa Caamaño Sánchez 

- Begoña López Souto

- Brasilia Louro Lago

- Mª Belén Rios Sánchez

 

REPRESENTANTES DE NAIS E PAIS

 

 Enrique Bravo Crespo

-  Nuria Casquero Aradas

-  Ana Coucheiro Mosquera  

-  Mª José Fidalgo Sánchez    

-  Mónica Seoane Bodenlle

 

REPRESENTANTE DO CONCELLO

-  Sagrario Ron López

 

REPRESENTANTE DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS

- Alicia Mosqueira Pinto

LOCALIZACIÓN

 

Telefono: 881 960 653

Correo: ceip.victor.seoane@edu.xunta.es

Dirección: CEIP Plurilingüe Víctor López Seoane

Vía Artabra, sn, 15002 A Coruña

 

Distribuir contido

logo conselleria

ligazón abalar

  ligazón edixgal

   ligazón eva

          bibliotecas escolares

  ligazón programa tei