Organigrama

CLAUSTRO 2020/21

 

                                        CURSO  2020/2021

                     EQUIPO DIRECTIVO 

     Directora:                  Carmen Franco Novoa

     Xefa de Estudos:      Mª Victoria Yáñez Seoane

    Secretaria:                 Caterina Gómez Barrio

 

                      EDUCACIÓN INFANTIL

            4º EI A :              Laura Martín-Aragón de la Fuente

            4º EI B :              Mª Jesús Gómez Llanos

            5º EI A :              Ana Bernárdez Rodríguez

            5º EI B :              Nerea García de Dios Mardones

            6º EI A :              Tamara Barral Regueiro

            6º EI B:               Begoña López Souto

            6º EI C:               Rubén Hernández Rouco

           Apoio A:               Noa Caamaño Sánchez 

           Apoio B:               Sandra Vázquez Sánchez    

  

                                                              

                      EDUCACIÓN PRIMARIA 

                1º A:                Alejandra Ledo Cereijo

                1º B:                Alba Arias Prado

                2º A:                Margarita Isabel Ramos Fuentes

                2º B:                Ana Sánchez-Bálgoma Pérez

                3º A:                Ana Mª Regueira Pérez

                3º B:                Mª Rosario Bello Dopico

                3º C:                Andrea Linares Ferreiro

                4º A:                Caterina Gómez Barrio

                4º B:                Mª Digna Baloira Nogueira

                5º A:                David Romero Queiruga 

                5º B:                Mª Cruz García Sánchez

                5º C:                Isabel Cuns Muñiz 

                6º A:                Yago Arango Fernández 

                6º B:                Montserrat Hernández García 

 

                      PROFESORADO ESPECIALISTA 

              Inglés:               Mª Belén Ríos Sánchez

                                        Mª Carmen Agrafojo Outeiro

        Ed. Física:               Yago Arango Fernández

                                        Elena Bauluz de la Iglesia

             Música:               Leticia Alonso Álvarez

    Relixión Cat.:               Mª Manuela Lado Pérez

Relixión Evanx.:               Margarita Prieto Fernández

Audición e Ling.:              Ana Rivera Campos 

                                         Iria Vázquez Pérez-Coleman

   Pedag. Terap.:              David Posada Alonso

                                        Carmen López Lago

       Orientadora:             Sara Gragera López          

 

CONSELLO ESCOLAR

 CURSO 2020/21

EQUIPO DIRECTIVO

Presidenta: Carmen Franco Novoa

Xefa de Estudos: Mª Victoria Yáñez Seoane

Secretaria: Caterina Gómez Barrio

 

REPRESENTANTES DO PROFESORADO

- Noa Caamaño Sánchez 

- Mª Rosario Bello Dopico

- Mª Jesús Gómez Llanos

 

REPRESENTANTES DE NAIS E PAIS

- Sandra Vilariño García

- Mª Belén Cabanas Vigo

- Ana Da Silva Sánchez (repres. ANPA)

 

REPRESENTANTE DO CONCELLO

-  Mª Rosario Carballo Gómez

 

REPRESENTANTE DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS

- Estrella del Mar Pérez Parapar

 

CLAUSTRO DE PROFESORES

 

                                        Curso 2019/2020

EQUIPO DIRECTIVO

Directora: Carmen Franco Novoa

Xefa de EstudosMª Victoria Yáñez Seoane

Secretaria: Caterina Gómez Barrio

 

 EDUCACIÓN INFANTIL

3 anos AAna Bernardez Rodríguez

3 anos B Nerea García de Dios Mardones

4 anos A : Tamara Barral Regueiro

4 anos B : Begoña López Souto

5 anos A : Sandra Vázquez Sánchez

5 anos B : Noa Caamaño Sánchez

Apoios:  Laura Martín-Aragón de la Fuente

              Mª Jesús Gómez Llanos

                                                   

EDUCACIÓN PRIMARIA

1º A: Margarita Isabel Ramos Fuentes

1º B: Adán Pérez Veiga

2º A:  Ana Mª Regueira Pérez

2º B: Mª Rosario Bello Dopico

3º A: Caterina Gómez Barrio

3º B: Mª Digna Baloira Nogueira

4º A: Alejandra Ledo Cereijo

4º B: Alba Arias Prado

5º A: Yago Arango Fernández

5º B: Silvestre Fernández Pinillos

6ºADavid Romero Queiruga 

6ºB: Mª Cruz García Sánchez

 

PROFESORADO ESPECIALISTA

Inglés: Mª Belén Ríos Sánchez

            Mª Carmen Agrafojo Outeiro

Educación Física: Yago Arango Fernández

                             Elena Bauluz de la Iglesia

Música: Leticia Alonso Álvarez

             Ana Rodríguez Dosouto

Relixión Católica: Mª Manuela Lado Pérez

Relixión Evanxélica: Elizabeth Marín Retamal

Audición e Linguaxe: Cristina Díaz Novoa 

                                  Mª Teresa González Bello

Pedagoxía Terapéutica: David Posada Alonso

                                       Carmen López Lago

Orientadora: Leila Alberte Miguélez

 

 
Distribuir contido

logo conselleria

ligazón abalar

  ligazón edixgal

   ligazón eva

          bibliotecas escolares

  ligazón programa tei