CONSELLO ESCOLAR

 

EQUIPO DIRECTIVO

Presidenta: Carmen Franco Novoa

Xefa de Estudos: Mª Victoria Yáñez Seoane

Secretaria: Caterina Gómez Barrio

 

REPRESENTANTES DO PROFESORADO

- Noa Caamaño Sánchez 

- Begoña López Souto

- Mª Belén Rios Sánchez

- Mª Rosario Bello Dopico

- Mª Jesús Gómez Llanos

 

REPRESENTANTES DE NAIS E PAIS

- Ana Mª Coucheiro Mosquera  

- Sandra Vilariño García

- Diego Jiménez Pumares

- Mª Belén Cabanas Vigo

- Sonia Pérez Rodríguez (repres. ANPA)

 

REPRESENTANTE DO CONCELLO

-  Mª Rosario Carballo Gómez

 

REPRESENTANTE DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS

- Estrella del Mar Pérez Parapar

 

logo conselleria

ligazón abalar

  ligazón edixgal

   ligazón eva

          bibliotecas escolares

  ligazón programa tei