CLAUSTRO DE PROFESORES

 

                                        Curso 2018/2019

EQUIPO DIRECTIVO

Directora: Carmen Franco Novoa

Secretaria: Caterina Gómez Barrio

Xefa de Estudos: Mª Victoria Yáñez Seoane

 

EDUCACIÓN INFANTIL

3 anos A : Mª Digna Baloira Nogueira

3 anos B :  Begoña López Souto

4 anos A : Sandra Vázquez Sánchez

4 anos B : Noa Caamaño Sánchez

5 anos A : Mª Jesús Gómez Llanos

5 anos B : Laura Martín-Aragón de la Fuente

Apoios:   Caterina Gómez Barrio

                Mª Victoria Yáñez Seoane

                                       

EDUCACIÓN PRIMARIA

1º A: Ana Mª Regueira Pérez

1º B: Mª Rosario Bello Dopico

2º A: Margarita Isabel Ramos Fuentes

2º B: Mª Carmen López López

3º A: Laura del Campo García

3º B: Alba Arias Prado

4º A: Matilde Careaga Martínez

4º B: Pablo Reimúndez Castiñeiras

5º A: David Romero Queiruga 

5º B: Mª Cruz García Sánchez

6ºA: Silvestre Fernández Pinillos

6ºB: Rosario Gómez Segade

 

PROFESORADO ESPECIALISTA

Inglés: Mª Belén Ríos Sánchez

            Mª Carmen Agrafojo Outeiro

Educación Física: Yago Arango Fernández

                             Elena Bauluz de la Iglesia

Música: Leticia Alonso Álvarez

Relixión Católica: Mª Manuela Lado Pérez

Relixión Evanxélica: Elizabeth Marín Retamal

Audición e Linguaxe: Tania Vanessa Pinheiro Faria Dos Santos Carvalho

Pedagoxía Terapéutica: Miguel Morrillo Dapena

                                       Carmen López Lago

Orientador: Enrique Cerredelo García

 

 

logo conselleria

ligazón abalar

  ligazón edixgal

   ligazón eva

          bibliotecas escolares

  ligazón programa tei