CLAUSTRO DE PROFESORES

 

                                        Curso 2019/2020

EQUIPO DIRECTIVO

Directora: Carmen Franco Novoa

Xefa de EstudosMª Victoria Yáñez Seoane

Secretaria: Caterina Gómez Barrio

 

 EDUCACIÓN INFANTIL

3 anos AAna Bernardez Rodríguez

3 anos B Nerea García de Dios Mardones

4 anos A : Tamara Barral Regueiro

4 anos B : Begoña López Souto

5 anos A : Sandra Vázquez Sánchez

5 anos B : Noa Caamaño Sánchez

Apoios:  Laura Martín-Aragón de la Fuente

              Mª Jesús Gómez Llanos

                                                   

EDUCACIÓN PRIMARIA

1º A: Margarita Isabel Ramos Fuentes

1º B: Adán Pérez Veiga

2º A:  Ana Mª Regueira Pérez

2º B: Mª Rosario Bello Dopico

3º A: Caterina Gómez Barrio

3º B: Mª Digna Baloira Nogueira

4º A: Alejandra Ledo Cereijo

4º B: Alba Arias Prado

5º A: Yago Arango Fernández

5º B: Silvestre Fernández Pinillos

6ºADavid Romero Queiruga 

6ºB: Mª Cruz García Sánchez

 

PROFESORADO ESPECIALISTA

Inglés: Mª Belén Ríos Sánchez

            Mª Carmen Agrafojo Outeiro

Educación Física: Yago Arango Fernández

                             Elena Bauluz de la Iglesia

Música: Leticia Alonso Álvarez

             Ana Rodríguez Dosouto

Relixión Católica: Mª Manuela Lado Pérez

Relixión Evanxélica: Elizabeth Marín Retamal

Audición e Linguaxe: Cristina Díaz Novoa 

                                  Mª Teresa González Bello

Pedagoxía Terapéutica: David Posada Alonso

                                       Carmen López Lago

Orientadora: Leila Alberte Miguélez

 

 

logo conselleria

ligazón abalar

  ligazón edixgal

   ligazón eva

          bibliotecas escolares

  ligazón programa tei