Organización do inicio de curso 21-22


Organización do inicio de curso.

Como aparece recollido na orde do calendario escolar para o curso 2021-2022, as clases en Infantil e Primaria darán comenzo o día 09 de setembro
A organización tando do inicio de curso como do seu desenvolvemento estará en función da situación sanitaria así como das instrucións que a tal efecto remita a Consellería de Educación.
Así e de xeito provisional, as entradas do PRIMEIRO DÍA DE CLASE realizarémolas escalonadas e diferenciadas, atendendo ás instrucións da Consellería de Educación e ao Plan de adaptación á situación COVID 19 do centro

 

GRUPO E HORA 9 DE SETEMBRO
  NIVEL PORTA LUGAR DE ENTRADA
A B C
PLAN DE ADAPTACIÓN   4º EI 4ºEI Patio porta principal

09:00
10:30

09:10
10:40

09:20
10:50

 

6º EI
5º EI

 P1 Patio cuberto interior
09:30
10:00
09:40
10:10
09:50
10:20
  2º EP
1º EP
 P2 Patio cuberto interior
09:00
09:30
10:00
10:30
09:10
09:40
10:10
10:40

09:20
09:50
10:20
10:50

  6º EP
5º EP
4º EP
3º EP
  Patio cuberto superior
 

Renión coas familias de 4ºEI.

O día 8 de setembro no salón de actos do centro realizaranse as reunións coas familias do alumado de 4ºEI. Estas realizaranse mantendo as medidas sanitarias establecidas no protocolo COVID (prevención, hixiene e distancia social). O aforo para dito acto será de 25 persoas polo que só poderá asistir un adulto por cada alumno/a matriculado.
PLAN DE ADAPTACIÓN

A reunión realizarase en tres sesións co seguinte horario:

  • Grupo 4ºEI A: 10:30h.
  • Grupo 4ºEI B: 11:30h.
  • Grupo 4ºEI C: 12:30h.