Organización do inicio de curso 20-21


Organización do inicio de curso.

As entradas do PRIMEIRO DÍA DE CLASE realizarémolas escalonadas e diferenciadas, atendendo ás instrucións da Consellería de Educación e ao Plan de adaptación á situación COVID 19 do centro

10 de setembro: 4ºEI, 5ºEI, 1ºEP, 2ºEP e 3ºEP.

GRUPO E HORA   NIVEL   LUGAR DE ENTRADA
A B C
PLAN DE ADAPTACIÓN   4º EI   Porta 4ºEI
10:30 10:40
10:50
  5º EI   Patio cuberto interior
10:00
09:30
10:10
09:40
10:20
09:50
  1º EP
2º EP
  Patio cuberto interior
09:00 09:10
09:20
  3º EP   Patio cuberto superior
 

11 de setembro: 6ºEI, 4ºEP, 5ºEP e 6ºEP.

 GRUPO E HORA   NIVEL   LUGAR DE ENTRADA
A B C
09:10 09:20 09:30   6º EI   Patio cuberto interior

10:00
09:30
09:00

10:10
09:40
09:10

10:20
09:50
09:20
 

4º EP
5º EP
6º EP

  Patio cuberto superior
 

Alumnado de 4º de EI. REUNIÓN COAS FAMILIAS

A reunión programada para o día 3 de setembro ás 11:00h para todas as familias do alumnado que se incorpora en 4º EI, por cuestión de aforo vai ser realizada por grupo e en tres sesións diferentes, tal e como reflicte na táboa inferior:

GRUPO E HORA   NIVEL   LUGAR DE ENTRADA
A B C
10:30 11:30 12:30   4º EI   Salón de actos

 

Nesta reunión informativa, sin alumnado e á que recomendamos asista unha única persoa por unidade familiar, procederase a:

  • Presentar ao profesorado do nivel
  • Informar do período de adaptación.
  • Expoñer as normas xerais do centro, o plan de adaptación á situación COVID19 e os obxectivos xerais da etapa.