Libros de texto, novos grupos, material escolar e organización do inicio de curso 19-20


Grupos e material escolar

De non estar especificado, o material será o mesmo para cada nivel.


NIVEL
  GRUPOS  
 • OPTATIVAS
 • CLUB DE CIENCIA
  MATERIAL
 • 4º EI
       
 • 5º EI
  = (1)
     
 • 6º EI
  = (2)
      - Pendente ata inicio de curso -
 

 • 1º EP
       
 • 2º EP
  = (3)
     
 • 3º EP
       
 • 4º EP
  =    
  Iniciación á Robótica  
 • 5º EP
     
 • 6º EP
  = (4)     

(1) Bolaño Caamaño, Adrián. 5º EI C

(1) Nores Martínez, Carmen. 5º EI A

(2) Coello Codesido, Aida. 6º EI A

(2) Fernández Martínez, Mario I. 6º EI C

(3) Gómez García, Sabela Caridad. 2º EP C

(3) Beiras Romero, Antón. 2º EP C

(4) Beiras Romero, Helena. 6º EP C

 

En educación infantil, o mandilón será da cor do grupo respectivo.


Organización do inicio de curso.

Como aparece recollido na orde do calendario escolar para o curso 2019-2020, as clases en Infantil e Primaria darán comenzo o día 11 de setembro. As entradas do primeiro día de clase realizaranse polo Salón de actos co seguinte horario:

HORA   NIVEL   LUGAR DE ENTRADA
11:30
11:00
  5º EI
6º EI
  Salón de actos
Salón de actos
10:45
10:30
  1º EP
2º EP
  Salón de actos
Salón de actos
10:15
10:00
  3º EP
4º EP
  Salón de actos
Salón de actos
09:45
09:30
  5º EP
6º EP
  Salón de actos
Salón de actos

Alumnado de 4º de EI

O día 05 de setembro ás 11:00 no salón de actos, tera lugar unha reunión coas nais, pais ou titores legais do alumnado de nova incorporación de 3 anos, co obxecto de: