Mostra Internacional de Ilustración Contemporánea


 

Mostra Internacional de Ilustración Contemporánea

Sede Afundación


Máis de 200 pezas articulan o percorrido dunha mostra que ten no debuxo e o uso da cor o seu fío condutor, destacando a representación do mundo circundante a través dunhas ilustracións nas que subxace, de maneira máis ou menos explícita, unha crítica á sociedade actual.

  • Alumnado de 4º de EP. 7 de marzo.