Convivencia e seguridade nos centros educativos


 
   
 

Convivencia e seguridade nos centros educativos


Incluidos no Plan Director para a Convivencia e Mellora da Seguridad nos Centros Educativos, que ten como obxectivos:
  • RESPONDER de xeito coordinado  e eficaz ás cuestións relacionadas coa seguridade de menores e xoves nos centros escolares e o seu contorno.
  • MELLORAR o coñecemiento dos recursos policiais disponibles para a prevención da delincuencia e protección ás vítimas.
    CONTRIBUIR a formar ao alumnado no respecto aos dereitos e liberdades fundamentais, e nos valores de dignid
    ade e igualdade entre homes e mulleres

Desenvolveremos no centro un obradoiro dirixido ao alumnado de 5º de EP.

  • 5ºA. 7 de febreiro.
  • 5ºB. 14 de febreiro
  • 5ºC. 21 de febreiro.