CIAC


 

 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN AMBIENTAL DE COMPOSTELA

PARQUE DE BELVÍS


O Centro de Interpretación Ambiental de Compostela (CIAC) é un novo espazo dedicado á mellor comprensión dá a nosa cidade, do seu medio natural e da necesidade da súa preservación cara ás novas xeracións. Unha cidade diversa, composta por múltiples elementos que dependen uns dos outros. Un espazo humano complexo, no que se produce e consome enerxía, auga e materias primas, onde viven e conviven unha gran diversidade de ideas, opinións, culturas e xentes, que teñen a necesidade de relacionarse entre se e co medio que os rodea.

 

  • Alumnado de 2º de EP. 27 de maio.