Skip to main content

GRUPOS INTERACTIVOS - COMUNIDADES DE APRENDIZAXE #PlanLIA #Axenda2030 #FamiliasnaBE #bescolatesgal #bescolaresgalabertas

 

Ramón Flecha, catedrático da universidade de Barcelona é o creador do proxecto das comunidades de aprendizaxe.

Dentro delas, temos aos grupos interactivos, que pretenden  reducir conflitos e o fracaso escolar.

Apostando polo diálogo como forma de enriquecemento. Pero non son polvos máxicos é ciencia.

A investigación INCLU-ED, realizada en 15 países, entre eles España, demostrou que ante

diversas formas de organización de aula, os grupos heteroxéneos con familias voluntarias

dan os mellores resultados de aprendizaxe e convivencia

(pese a que a pandemia estragou a súa presencialidade, pero volverán).

Os grupos interactivos:

 

 

 

- AUMENTAN O NIVEL DO GRUPO.

 

-REDUCEN CONFLITOS.

 

O potencial da familia no entorno escolar, é un recurso que non se pode desaproveitar.

Fai uns anos que se realizan na biblioteca, dependendo do curso, semanalmente

ou quincenalmente. E tamén se empezaron a incorporar na formación de usuarios da biblioteca do inicio do curso.

 

Hai uns 5 grupos cooperativos na biblio que rotan cada 20 minutos.

En cada espazo da biblioteca hai 5 actividades diferentes organizadas.

En cada espazo hai un familiar adulto voluntario que se asegura de fomentar

o diálogo igualitario, asegurándose que todos dan a súa opinión.

A súa función é dinamizadora e o mestre programa, organiza e está presente

guiando e atendendo onde xorden dificultades.

Os voluntarios son moi bos reforzadores e cada un pode aportarlle diferentes modelos ao alumnado.

 

 

As familias voluntarias reciben un par de tardes de formación e asinan un contrato de confidencialidade.