Dous traballos premiados no IV Concurso de Traballos por Proxectos !!!!

Queremos compartir a nosa ledicia!

A biblioteca da escola vén de recibir por segundo ano consecutivo o recoñecemento da Dirección Xeral de Centros polos seus traballos por proxectos do curso pasado.

Para saber máis pincha nos seguintes enlaces

 

BOAS NOTICIAS BIBLIOTECA CARLOS LABRAÑA

 

RESOLUCIÓN DO IV CONCURSO DE TRABALLOS POR PROXECTOS

 

ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2019/2020

O prazo de presentación de solicitudes para reserva de praza no IES PUNTA CANDIEIRA está aberto dende 1 ao 15 de febreiro (ambos inclusive)

Mais información (premer aquí)

 

PROGRAMAS DE RADIO

Programa sobre o Torneo de Convivencia

 

PROCLAMACIÓN DAS CANDIDATURAS ELECTAS DE MESTRES PARA A RENOVACIÓN PARCIAL DO CONSELLO ESCOLAR

Dª Marta Cameselle Barge, directora do centro e presidenta da Xunta Electoral do mesmo, en virtude do establecido no Decreto 92/1988 do 28 de abril sobre órganos de participación no control e xestión dos centros docentes públicos.

 PROCLAMA, no nome da Xunta Electoral, os seguintes candidatos/as electos/as de mestres deste Centro que pasan a formar parte do Consello Escolar:

 

Dª Ana Isabel Rodríguez Rodríguez con 24 votos

 

 Dª.Susana Martínez López con 22 votos

 

 Candidaturas non elixidas:

 

 Dª Iria Tejeiro López con 8 votos

 

Dª Iria Riveiro Poisa con 7 votos

 

Dª Rosa María González Casal con 1 voto

 

PROCLAMACIÓN DAS CANDIDATURAS ELECTAS DE PAIS/NAIS/TITORES LEGAIS PARA A RENOVACIÓN PARCIAL DO CONSELLO ESCOLAR

Dª Marta Cameselle Barge, directora do centro e presidenta da Xunta Electoral do mesmo, en virtude do establecido no Decreto 92/1988 do 28 de abril sobre órganos de participación no control e xestión dos centros docentes públicos.

PROCLAMA, no nome da Xunta Electoral, os seguintes candidatos electos de pais/nais/titores legais do alumnado deste Centro:

 

Dª.María Teresa Prados Vellón con 63 votos

 

Dª .María Isabel Fernández Pazos con 60 votos

 

D. Roberto Pérez Timiraos con 54 votos

 

Candidaturas non elixidas:

 

.María Teresa Casal Barcia con 51 votos

 

Dª. Ana Mari Loureiro Loureiro con 35 votos

Xogos Populares 2018

Unha das novidades deste curso é introducir na nosa Programación Xeral Anual unha xornada de xogos populares para todo o alumnado. A intención era facela coincidir co Magosto, pero polas condicións climatolóxicas tivemos que aplazalo para o venres 16 de novembro. Aquí podedes ver un vídeo resumo da xornada.

 

 

CALENDARIO ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR 2018/20

·       DÍA 5-8 NOVEMBRO

-         Constitución Xunta Electoral

-         Publicación das convocatorias de eleccións.

-         Publicación provisional dos censos (na secretaría).

 

·       9 - 19 NOVEMBRO DE 9:00 A 13:30

-          Prazo presentación de Candidaturas.

 

·       20 NOVEMBRO (2ª reunión Xunta Electoral)

-         Proclamación e publicación de candidaturas

-         Aprobación censos definitivos

-         Aprobación de modelo de papeletas

-         Sorteo público da designación dos membros das mesas

 

·       21 - 22 NOVEMBRO

-         Prazo reclamacións á proclamación de candidaturas.

 

·       23 NOVEMBRO

-         Resolución ás reclamacións.

 

·       27 NOVEMBRO

-       Celebración votacións

-       Pais/nais

-       Profesorado

 

·       29 NOVEMBRO (3ª reunión Xunta Electoral)

-         Proclamación de candidatos electos

-         Traslado ao Xefe Territorial das copias de actas das votacións

 

ELECCIÓNS RENOVACIÓN PARCIAL CONSELLO ESCOLAR 2018/19

CONSTITUCIÓN XUNTA ELECTORAL

 

Realizado o sorteo público o día 30 de Novembro na secretaría do centro ás 12:00h para a constitución da Xunta Electoral, regulada no Decreto 92/1988 do 28 de abril, queda constituída do seguinte xeito:

Directora: Marta Cameselle Barge

Profesor/a: Alejandro Martínez López

Pai/Nai: Susana Romero Crego

Representante de administración e servizos: Rocío Yáñez Rodríguez

 

Son competencias da citada xunta:

Aprobar e publicar os censos electorais, que deberán reflexar, en todo caso, nome e apelidos dos electores.

b)    Concretar o calendario electoral, de acordo co establecido no regulamento.

c)     Ordenar o proceso electoral.

d)    Admitir e proclamar candidaturas.

e)     Promover a constitución das distintas mesas electorais.

f)      Resolver as reclamacións presentadas contra as resolucións das mesas electorais.

g)     Proclamar os candidatos elixidos e remitir as correspondentes actas á Delegación Provincial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

ELECCIÓNS RENOVACIÓN PARCIAL CONSELLO ESCOLAR 2018/19

 

SORTEO PARA CONSTITUÍR A XUNTA ELECTORAL (premer aquí)

Resolución do 25 de setembro de 2018 (premer aquí)

RECOLLIDA VALES DAS AXUDAS DOS LIBROS DE TEXTO E MATERIAL

Os vales das axudas para adquisición de libros de texto (1º e 2º) e material escolar, poderanse recoller en secretaría en horario de 10:30 a 13:00 horas os días 17, 18 e 19 de xullo. As familias que non recollan os vales nestes días, poderán recollelos en setembro.

I XORNADAS DE TEATRO ESCOLAR

Distribuir contido