Skip to Content

Secretaría

Axudas de máscaras curso 2021/22

Están publicados no taboleiro de secretaría os listados provisionais de admitidos e excluídos para as axudas de máscaras.

A dirección.

PROCLAMACIÓN CANDIDATURAS ELECTAS CONSELLO ESCOLAR

ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR

PUBLICACIÓN DE CANDIDATURAS PRESENTADAS

DESCARGAR AQUÍ

PROCEDEMENTO DE DISTRIBUCIÓN DE MÁSCARAS ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Instruccións descargar aquí.

 

CALENDARIO ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR

Descarga do calendario de elleccións ao Consello Escolar

ANUNCIO SORTEO XUNTA ELECTORAL

O martes 2 de novembro, ás 09:30h, na secretaría no centro, terá lugar o sorteo público para designar os membros que formarán parte da xunta electoral para a renovación parcial do Consello Escolar que terá lugar durante o mes de novembro.  A xunta electoral estrá formada polo director, unha mestre, un pai ou nai e un representante de administración e servizos. 

COMEDOR ESCOLAR 2021/22

Cuestionario alumnado, familias e profesorado. Erasmus-Doris.

Cuestionario Erasmus -Doris

Forma parte dun proxecto europeo Erasmus+ no que o teu centro está a participar actualmente. DORIS (Designing Online Readiness in Schools) está a explorar xeitos nos que docentes, alumnado, familias e outros axentes poden traballar conxuntamente para desenvolver e afianzar métodos dixitais de ensino-aprendizaxe.

Este cuestionario é totalmente anónimo e as respostas serán unicamente empregadas para o cálculo de porcentaxes xerais nos diferentes países do proxecto europeo Erasmus+.

CUESTIONARIO FAMILIAS

CUESTIONARIO PROFESORADO

CUESTIONARIO ALUMNADO

Un saúdo e gracias pola colaboración.

REUNIÓNS INICIO DE CURSO

REUNIÓNS INICIO DE CURSO

 

Xoves 2 de setembro

 

- 2º de Educación Primaria ………… 11h (aulas)

 

- 4º de Educación Primaria ……...… 12 h (aulas)

 

- 6º C de Educación Primaria….…….. 13 h (patio Areal)

 

 

Venres 3 de setembro

 

- 4º Educación Infantil (3 ANOS) …. 11h (patio do Areal)

 

- 1º Educación Primaria ……………. 12 h (aulas)

 

- 6º Educación Infantil (5 ANOS)….. 13h (patio do Areal)

 

Luns 6 de setembro

 

- 5º de Educación Primaria………………. 11 h (aulas)

 

- 3º de Educación Primaria………………. 12 h (aulas)

 

 

 

Os seguintes cursos non farán reunión presencial e publicarase o listado de material na páxina web:

 

- 5º de Educación Infantil A e B (4 anos)

 

- 6º A e 6º B.

 

 

COLABORADORES COMEDOR ESCOLAR

INSTRUCIÓN 2/2021, DA SECRETARÍA XERAL TÉCNICA DA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE, DO 1 DE XUÑO, SOBRE FUNCIONAMENTO DOS COMEDORES ESCOLARES DE XESTIÓN DIRECTA NO CURSO ESCOLAR 2021-2022
 Con carácter excepcional, amplíase a posibilidade de colaborar voluntariamente nas tarefas de atención e vixilancia nos comedores escolares, por non existir persoal funcionario e laboral da Xunta de Galicia, nin colaboradores directos dispoñibles previstos ordinariamente en número suficiente, a outros familiares dos alumnos comensais, a ex-colaboradores deste servizo, a persoal relacionado coa comunidade educativa (conserxes, persoal limpeza), así como a persoal que participe en programas de voluntariado social (Concellos, ONGs).
 Teléfono do centro: 881930091. Buscamos colaborador@s!!!

COMEDOR ESCOLAR 2021/22

Estimadas familias

No taboleiro de anuncios están expostas as listas definitivas de usuarios de comedor para o curso 2021/22. 

AVISOS COMEDOR E LIBROS DE TEXTO

COMEDOR ESCOLAR

Publicadas as listaxes de usuarios admitidos no taboleiro de anuncios do centro. Prazo de enmendas ata o luns 19 de xullo. 

LIBROS DE TEXTO

Recollida de vales de axuda de libros de texto e material escolar, ata o venres 16 de xullo en secretaría.

LIBROS DE TEXTO 2021-22

Correxido erro no libro de inglés de 4º de Educación primaria

LISTADOS PROVISIONAIS ADMISIÓN CURSO 2021/2022

Xa están publicados os listados provisionais de Admisión para o curso 2021/2022 no taboleiro da secretaría do centro. Para calquera consulta podedes chamar á secretaría do centro 881930091.

PROCESO ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2021/2022

 

PROCESO ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2021/2022

 

RESERVA DE PRAZA PARA O CURSO 2021/2022 NO CEIP NICOLÁS DEL RÍO PARA O ALUMNADO DE NOVO INGRESO

 

O prazo de presentación de solicitude é do 1 ao 22 de marzo (ambos inclusive).

 

A solicitude (ED550B) está á vosa disposición en Secretaría, na aplicación «admisionalumnado»  (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado) ou na páxina web do colexio e presentarase por vía telemática na aplicación «admisionalumnado» ou en papel na secretaría do centro.

 

Coa solicitude é obrigatorio presentar un documento acreditativo da idade do alumno (libro de familia, DNI, pasaporte ou partida de nacemento)

 

ADMISIÓN - RESERVA DE PRAZA IES PUNTA CANDIEIRA CURSO 2021/22

Seguindo as indicacións que establece a Lei 2/2006 do 3 de maio de Educación e a normativa de admisión de alumnado, todo o alumnado de 6º de educación primaria deberá entregar a solicitude de reserva de praza para o IES Punta Candieira do curso 2021/2022 (modelo ED550A).

 
O prazo está aberto dende o 11 de xaneiro ao 8 de febreiro (ambos inclusive) e as solicitudes poderanse presentar en papel na secretaría deste centro ou na aplicación "admisionalumnado" (é preciso ter chave365 ou certificado dixital)
 
En caso de separación ou divorcio a solicitude deberá vir asinada por ambos proxenitores.
 
A publicación das listaxe será antes do 28 de febreiro no taboleiro de anuncios da secretaría deste centro

PROCESO DE DISTRIBUCIÓN DE MÁSCARAS PARA ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DA SECRETARÍA DO CENTRO XA ESTÁN PUBLICADAS AS LISTAXES PROVISIONAIS DO ALUMNADO CON DEREITO A DISTRIBUCIÓN DE MÁSCARAS 

 

 

Orde do 6 de novembro de 2020 polo que se regula o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria e secundaria (Publicadano DOG do 13/11/2020). ED330E

 

O prazo de solicitudes estará aberto durante 10 días hábiles dende o día seguinte ao da publicación (data límite de presentación o 27 de novembro)

 

As solicitudes están a vosa disposición neste enlace, no centro e na sede electrónica da Xunta de Galicia (procedemento ED330E)

 

Documentación a presentar no centro:

1- Anexo I

2- Anexo II (comprobación de datos)

3- Copia do libro de familia

4- Copia da sentencia de divorcio (de ser o caso)

5- Copia do grao de discapacidade se é dun órgano distinto da Xunta de Galicia (de ser o caso)

6- Copia da documentación xustificativa da violencia de xénero (de ser o caso)

 

Alumnado destinatario:

1- O alumnado matriculado en educación primaria que fose beneficiario da axuda para adquirir material escolar no curso 2020/21

 

2- O alumnado que non fose beneficiario da axuda para adquirir material escolar por diferentes circunstancias, pero:

 

a) Pertenza a familias cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 € (como calcular a renda per cápita e as persoas que forman a unidade familiar están establecidas na orde)

b) Estea matriculado en educación especial, ou suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia ou teña unha discapacidade igual ou superior ao 65 %, con independencia da renda da unidade familiar.

 

Alumnado exento de presentar a solicitude no centro:

Non terá que presentar solicitude o alumnado que fose beneficiario da axuda para adquirir material escolar no curso 2020/21.

 

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

Distribuir contido


by Dr. Radut