LISTAXES PROVISIONAIS DE ADMITIDOS/AS E NON ADMITIDOS/AS PARA O CURSO 2019-20

Nos arquivos adxuntos poderán consultar as listaxes provisionais de alumnado admitido e non admitido para o vindeiro curso 2019-20.

                     LISTAXES PROVISIONAIS DE ADMITIDOS:

                    LISTAXES PROVISIONAIS DE NON ADMITIDOS:

Lembren que poden formular reclamación no prazo de 5 días hábiles contados a partir do seguinte da súa publicación.

As listaxes definitivas publicaranse antes do 15 maio.

ADMISIÓN DE NOVO ALUMNADO

 

LEXISLACIÓN QUE REGULA O PROCESO

§  DECRETO 254/2012 do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

§  Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado (DOG)

§  Orde do 25 de xaneiro de 2017 (DOG) pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013

§  Instrucións da D.X de Centros e Recursos Humanos e da Xefatura Territorial sobre o procedemento de admisión para o curso 2019-20

§  Anuncio do sorteo público anual das letras de prioridade para resolver os empates

§  Resultado del sorteo

          SOLICITUDES

      Presentarase unha única solicitude segundo o modelo ANEXO II, que poderá:

a.       Recollerse no centro (Anexo II)

b.       Cumprimentarse na aplicación https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

c.       Descargarse e cubrila de forma manual ou electronicamente: na sede electrónica da Xunta ou na páxina da Consellería http://www.edu.xunta.gal/portal/node/26923

 

Unha vez cuberto o formulario deben imprimilo (se é o caso) e entregalo no centro educativo. Se dispoñen de certificado dixital ou chave 365 poden presentalo na Sede Electrónica.

 

     1.        A solicitude de admisión presentarase no centro indicado en primeiro lugar e poderá conter ata 6 centros por orde de preferencia.

     2.       A solicitude será única e terá carácter vinculante.

     3.       A solicitude poderá asinala calquera das persoas titulares da patria potestade, cando se refiran a fillos/as comúns dun matrimonio non separado legalmente nin divorciado ou dunha parella de feito debidamente inscrita no Rexistro de Parellas de Feito de Galicia. Nos demais casos requírese a sinatura dos dous titulares, agás que a patria potestade estea atribuída a un deles con carácter exclusivo, ou en situacións de violencia de xénero.    

        4   A solicitude dun posto escolar reservado a alumnado con Necesidades Específicas de Apoio Educativo (NEAE) deberá acompañarse da documentación xustificativa para o seu cotexo polo centro educativa.

 

As solicitudes virán acompañadas de:

     o    Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar, cando deneguen a súa consulta automatizada.

     o    Copia do DNI ou libro de familia onde apareza a idade do neno/nena.

     o    Convenio regulador ou resolución xudicial en caso de separación ou divorcio.

     o    Para o alumnado xa matriculado noutro centro nun nivel de primaria: certificado de matrícula do centro actual. Os solicitantes deben comunicar a dita solicitude ao centro de orixe.

           É IMPRESCIDIBLE TRAER OS ORIXINAIS PARA O COTEXO DA DOCUMENTACIÓN

 

OUTRA DOCUMENTACIÓN:

Ademais de entregar o formulario de solicitude, aqueles que presenten a solicitude no noso centro deberán acompañala dos seguintes impresos:

 -- Ficha de datos persoais

 -- Solicitude para recibir clases de relixión/atención educativa/valores 

 -- Aceptación das normas de educación infantil ou normas de educación primaria

 

               HORARIO DE SECRETARÍA DURANTE O PERIODO DE SOLICITUDES: de luns a venres lectivos de 9:00-14:30.

              Os días 7, 12 e 20 de marzo tamén estaremos de 16:30 a 18:00h.

      

       PODEN CONSULTAR MÁIS INFORMACIÓN NOS ARQUIVOS ADXUNTOS.    

 - Calendario do Proceso de admisión

 - Criterios do Baremo

 - etc.

 

Ademais poden consultar os servizos ofrecidos pola ANPA: madrugadores, comedor, actividades extraescolares...

XORNADAS DE PORTAS ABERTAS

Charla sobre representación da Terra

O pasado 11 de xaneiro o alumnado de 5º de E.P. de primaria, tivemos a sorte de contar con Alberto Varela, pai dun alumno e profesor de Enxeñeiría cartográfica na Universidade da Coruña.

A representación gráfica da terra, a importancia dos mapas, as distintas teorías sobre a forma da terra, os primeiros descubridores.... centraron as explicacións que nos axudaron a comprender mellor o tema que estamos a traballar na aula.

A charla contou cunha parte práctica na que nunha laranxa debuxamos os paralelos e meridianos, así resultounos máis fácil e divertido entendelos, e desde aquí queremos agradecerlle de novo a súa visita.

Bo Nadal, Equipo Tic

Bo Nadal e Feliz 2019

                            

 

20 de novembro, Día mundial da Infancia

 

Os nenos e nenas de sexto de primaria do CEIP López Ferreiro exerceron como concelleiros e concelleiras nunha sesión plenaria moi especial,presidida polo alcalde de Santiago, Martiño Noriega, para conmemorar o 20 de novembro, día mundial da Infancia.

 

Os nenos e nenas estiveron traballando nas semanas previas sobre a Convención sobre os dereitos do neno para poder achegar durante o pleno a súa visión de como se ve reflectido este documento na súa vida diaria e a de millóns de nenos e nenas que viven en países menos desenvolvidos. Así, o alumnado incidiu en catro aspectos que recolle esta Convención como a non discriminación, o interese superior do neno e nena, o dereito á vida e a participación dos menores de idade.

                                                                                      

 

Seguridade en internet e acoso escolar

Profesionais do Corpo Nacional de Policía, estiveron no noso centro, os pasados 23 e 24 de outubro, impartindo ao alumnado de 5º de E.Primaria unha charla sobre seguridade en internet e acoso escolar, completando así o traballo do profesorado nestos temas.

o vindeiro martes día 06 de novembro ás 17:00h, terá lugar no salón multiusos do colexio a charla da Policía, para as familias, sobre o uso e abuso das novas tecnoloxías que fora aprazada

      

Actividade BIBLLIOTECA "Día das bibliotecas escolares"

 

Hoxe mércores, 24 de outubro, celébrase o Día das bibliotecas escolares.

E na biblioteca do centro tamén o celebraremos coa entrega das medallas ás mellores lectoras e mellores lectores do curso pasado, así como coa resolución do logotipo gañador para a nosa radio escolar.

Pero ademais, organizaremos pra as familias un obradoiro de animación á lectura que conviñemos en chamar: Ler en familia. Por que e para que?

O obxectivo é achegar as  propostas do equipo de dinamización da biblioteca para axudar ás pequenas e aos pequenos no fomento da lectura, e tamén comentaremos que xéneros literarios poden ser máis propicios para animar a ler.

En defintiva, pretendemos crear un espazo de reflexión e diálogo e para iso contaremos, neste primeiro obradoiro, con Patricia Fernández Botana, mestra, especialista no traballo coa tradición oral, e nai desta escola.

Agardamos que a proposta sexa do interese da comunidade educativa, e esperamos por  quen se queira achegar na biblioteca do centro o mércores 24  ás 17:00 horas.