MATRÍCULA DE ALUMNADO DE NOVA INCORPORACIÓN

                                                                        DOCUMENTACIÓN PRECISA PARA A MATRÍCULA:

                                                         •    Solicitude – Anexo III-1

                                                         •    3 fotografías tamaño carné

                                                         •    Fotocopia da tarxeta sanitaria do alumno/a

                                                         •    Fotocopia do libro de vacinas

                                                         •    Fotocopia do DNI do alumno/a (se o ten)

                                                         •    Fotocopia do DNI dos proxenitores.

                                                                        IMPRESOS QUE DEBEN CUBRIR (enviáronse por correo electrónico ás familias do alumnado admitido):

                                                         •    Autorización de saídas

                                                         •    Autorización uso da imaxe

                                                         •    Ficha informativa para Educación Física

                                                         •    Enquisa sobre a lingua do alumnado

                                                         •    Autorización para a retirada do alumno/a.

                                                           Se non os entregaron coa solicitude de admisión, tamén deben cubrir:

                                                         •    Ficha de datos persoais

                                                         •    Solicitude relixión/atención educativa

                                                         •    Aceptación das normas de Educación Infantil

                                     No caso de que o seu fillo/a deba ser incluído no Programa “Alerta Escolar 061” deben cubrir tamén o seguinte impreso:

                                                •      Inclusión no Programa “Alerta Escolar 061”. Este documento virá acompañado dun informe médico.

                                     Se van usar o Aparcadoiro de Xoán XXIII, deben pedir no Colexio a solicitude e despois entregala selada nas oficinas do Aparcadoiro.

                                                •      Solicitude uso Aparcadoiro.

 

Fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar

 Informámoslles que dende o día 20 de maio e ata o 19 de xuño de 2020 está aberto o prazo para a participación no fondo solidario de libros de texto e de solicitude de axudas para adquirir libros de texto e material escolar. Pode consultarse toda a información ao respecto na Orde do 12 de maio de 2020 (DOG 19/05/2020).

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica na aplicación "fondolibros" e a través da sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal.

Tamén se poderá presentar o Anexo I e II co resto da documentación necesaria presencialmente na secretaría do centro en horario de 09:30 a 13:00 horas.

 A solicitude pode descargarse no seguinte enlace: Anexo I e II; tamén está dispoñible no portal educativo (http://www.edu.xuntal.gal), nas dependencias da xefatura territorial de educación ou na sede electrónica da Xunta de Galicia:https://sede.xunta.gal. Tamén podedes recoller unha copia no centro.

 O alumnado de 6º curso deberá entregar a solicitude no IES no que teña obtido praza para o curso 2020/2021

 Ante calquera dúbida ou consulta, póñanse en contacto connosco, a través do teléfono do centro

 

ADAPTACIÓNS DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS Curso 19/20

Seguindo as instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, publícanse as adaptacións das programacións didácticas do presente curso 2019/20.
 

Pinchando na imaxe poden acceder  as adaptacións das programacións didácticas do curso 2019/2020 de cada nivel e especialidade.

 

 

 

REANUDACIÓN DO PROCESO DE ADMISIÓN DE NOVO ALUMNADO

Establécense os seguintes prazos:

·        

       PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:  

                  do 11 ao 18 de maio (ambos incluídos)

·         PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN DO BAREMO:

                  ata o 26 de maio

·         LISTAXES PROVISIONAIS DE ADMITIDOS/AS: 

                  antes do 9 de xuño

·         LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMITIDOS/AS: 

                  antes do 26 de xuño

·         FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA:

                  do 1 ao 10 de xullo

O HORARIO DE ENTREGA DE SOLICITUDES E DOCUMENTACIÓN SERÁ

DE LUNS A VENRES DE 9:30 a 14:30h.

 

NOVIDADES SOBRE AS MEDIDAS ADOPTADAS POLA CRISE DO COVID 19

Estimadas familias, debido ao estado de alarma decretado polo goberno central, o centro permanecerá pechado mentres dure a corentena. O acceso ao colexio neste período estará restrinxido aos membros do equipo directivo e ao persoal encargado da desinfección das instalacións.

Tedes á vosa disposición o correo electrónico ceip.lopez.ferreiro@edu.xunta.es.

O proceso de Admisión de alumnado non suporá un problema, xa que se prolongará o prazo de presentación de solicitudes ata unha semana despois de empezar as clases.

 

Con respecto ao alumnado, como vos explicamos no correo que remitimos a todas as familias, deseñamos un plan de traballo telemático para que o seu proceso de formación se vexa interrompido o menos posible. Plan que pasamos a especificar por titorías e especialidades.

 

Educación Infantil       

Enviou un comunicado conxunto a todas as familias con orientacións e suxestións de  recursos.Estarán en contacto a través de correos coas familias.

 

Educación Primaria    

 1º A / 1º B / 2ºA / 2ºB

As titoras e titores crearon un correo para comunicarse coas familias e facerlles chegar as tarefas.

3º A / 3º B / 3º C / 4ºA / 4ºB

As titoras e titores crearon un correo para comunicarse coas familias e colgarán tarefas no blog de aula.

5º A / 5ºB / 6ºA / 6ª B

Utilizarán a plataforma Edixgal coa que o alumnado xa está familiarizado. A propia plataforma ten un servizo de mensaxes.

EDUCACIÓN FÍSICA

O profesor Marcos Calaza cargará material na Aula Virtual do colexio (enlace na web do noso centro, na barra superior á dereita). No enlace están todas as clases dispoñibles

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceiplopezferreiro/aulavirtual/ 

MÚSICA

Alumnado de 1º, 2º e 3º
Realizar un traballo sobre os instrumentos da familia de vento madeira.
Suxestión de enlaces:
https://www.youtube.com/watch?v=T5YchF4Pgro&t=112s
https://sinalefa2.wordpress.com/2009/07/23/instrumentos-de-viento-madera/
 
 Alumnado de 4º, 5º e 6º
Aproveitando que este ano se celebra o aniversario do nacemento de Beethoven, un traballo sobre as súas obras.
Suxestión de enlaces:
https://da.beethoven.de/hallo-beethoven/html5/start.html?&lang=s
https://www.youtube.com/watch?v=xV1eD6aB6n8
https://www.youtube.com/watch?v=vfHfsjDLrF8

Para 4º, 5º e 6º de EP, práctica das partituras coa frauta.

ENGLISH 1º - 2º - 3º c - 4º - 6º

Aula Virtual do colexio (enlace na web do noso centro, na barra superior á dereita):

 http://www.edu.xunta.gal/centros/ceiplopezferreiro/aulavirtual/

A comunicación coas familias faise a través de correo electrónico.

ENGLISH 3º A - 3º B - 5ºA - 5º B

Plataforma Edmodo, que o alumnado xa utiliza desde principio de curso.

Está o recordatorio de claves abertas, para os que non poidan utilizar a súa por telas deixado no colexio, na aula virtual na materia de Inglés. A comunicación coas familias faise a través de mensaxería Edmodo e correo electrónico.

RELIXIÓN

Fixo as indicacións concretas para o seu alumnado.

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

 Informar de que no enlace https://orientacionceiplopezferreiro.blospot.com/ está a disposición de toda a comunidade educativa o blog do departamento de orientación. Este recuncho, que naceu froito da situación que estamos a vivir, actualízase con regularidade e nel pódense atopar orientacións para o alumnado e as familias, ligazóns de interese, materiais e recursos educativos e de entretemento e un apartado para poder contactar e formular calquera dúbida ou suxerencia que poida xurdir.

 O alumnado de necesidades educativas especiais e o de necesidades específicas de apoio educativo recibe atención personalizada (correo electrónico, teléfono, whatsapp ou videoconferencia) coas tarefas correspondentes adaptadas as súas necesidades.

 A orientadora a través do correo : mbalsa@edu.xunta.es está á disposición de alumnado, familias e profesorado.

 

 

 Recibide un cordial saúdo e o noso desexo de que todo vaia ben.

 Equipo de docentes.