Seccións bilingües

Seccións Bilingües

Este programa supón a organización do ensino dunha área ou materia non lingüística que se cursa dun xeito bilingüe nunha lingua cooficial e nunha lingua estranxeira utilizada como mínimo durante o 50% do horario lectivo.

O centro participa con 12  seccións bilíngües para impartir a plástica en inglés nos niveis de 1º, 2º, 3º 4º,5º e 6º de EP.

Na sociedade actual, que é cada vez máis internacional, o uso correcto dunha lingua estranxeira permite ter unha distinta visión do mundo, favorecendo o interese por outras culturas e formas de ver a realidade, sempre máis tolerante e solidaria.

   

O centro participa tamén no programa de Auxiliares de conversa

Auxiliares de ConversaPrograma complementario de apoio e colaboración de profesorado nativo prioritariamente nos Centros Plurilingües, Seccións Bilingües e Escolas Oficiais de Idiomas para posibilitar a práctica da conversa oral, proporcionar un modelo de corrección lingüística e achegar o alumnado e profesorado á cultura do seu país.

                                                                                                         

Distribuir contido