Secretaría

PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN ORDINARIA (1 - 20 MARZO)

 

 

PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN ORDINARIA

(1 - 20 MARZO)

 

A presentación da solicitude pode facerse telematicamente na páxina web https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado/ con certificado Dixital ou Chave 365.

As vacantes ofertadas polo centro, están visibles no Taboleiro de Anuncios da entrada do Colexio.

De facerse a solicitude no centro de forma presencial, deberedes achegar a seguinte documentación:

 • Anexo II e Anexo II-bis debidamente cuberto e asinado por ambos proxenitores.
 • Documento acreditativo do requisito de idade do alumno/a (libro de familia, DNI...)
 • Certificado de convivencia dos membros computables da unidade familiar.
 • Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar, cando denegue a súa consulta.
 • Resolución xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador onde conste a custodia do/da menor (de ser o caso).
 • Certificado de discapacidadeda persoa solicitante ou membros computables da unidade familiar (de ser o caso).
 • Documentación xustificativa da condición de vítima de violencia de xénero (de ser o caso).
 • Certificado de vítima de terrorismo (de ser o caso).

No caso de que as persoas interesadas se opoñan á consulta de datos, deberán indicalo no recadro correspondente dos Anexos e achegar os documentos correspondentes

O HORARIO DE ATENCIÓN A FAMILIAS DA SECRETARÍA NO CEIP JOSÉ MARÍA LAGE É DE 11:30 A 12:20 HORAS DE LUNS A VENRES.

As listaxes de admitidos publicaranse na web Admisión de Alumnado e no taboleiro de anuncios do Centro Educativo.

 • Listaxe Provisional: 25 de abril (5 días para hábiles para posibles reclamacións)
 • Listaxe definitiva: 15 de maio

 

Formalización de Matrícula: do 20 ao 30 de xuño

Reserva de praza IES de Ortigueira

 

RESERVA DE PRAZA NO IES DE ORTIGUEIRA

 

Dende o día 15 de xaneiro está aberto o prazo para a reserva de praza no IES de Ortigueira para o alumnado de 6º de Educación Primaria; por ser o IES adscrito que nos corresponde; aínda que despois a matrícula se realice noutro instituto (segundo o Decreto 13/2022 de 3 de febreiro e a Orde do 21 de outubro de 2022).

 

O alumnado de 6º de Educación Primaria levará unha copia impresa facilitada dende o centro educativo.

Todo o resto do alumando do centro, terá asegurada permanencia o próximo curso e non terán que facer reserva de praza, é só para o alumnado de 6º de Educación Primaria.

 

ACCESO Á APLICACIÓN ADMISIÓN DE ALUMNADO

 

MANUAL DA APLICACIÓN PARA AS FAMILIAS

 

INSTRUCIÓN COMEDORES ESCOLARES 23/24

Publicadas as instrucións sobre o funcionamento dos comedores escolares para o curso 2023/2024

Aberto o prazo de presentación de solicitudes para o alumnado.

O modelo de Autodeclaración poderá ser presentado presencialmente ou  vía correo electrónico do centro educativo acompañado do volante de empadronamento no que figuren todos os membros da unidade familiar.

ceip.josemaria.lage@edu.xunta.gal

 

MODELO DE AUTODECLARACIÓN 

LISTADO LIBROS DE TEXTO 2023 - 2024

 

Nos seguintes enlaces poderedes acceder ao listado de libros de texto do curso 2023- 2024.

Cambiaron os libros de 2º e 4º de Primaria.

LIBROS DE 1º DE PRIMARIA

LIBROS DE 2º DE PRIMARIA

LIBROS DE 3º DE PRIMARIA

LIBROS DE 4º DE PRIMARIA

 

Non hai listaxe de libros de texto para o alumnado de 5º e 6º de Primaria por participar no programa dixital  E-DIXGAL.

 

Listaxes Provisionais de Fondo Libros

Publicadas as listasxes provisionais de Fondo Libros e axudas de material escolar do curso 23-24

 

Publicadas a día de hoxe as listaxes provisionais de Fondo Libros e Axudas para Material Escolar, habiliataranse dous días para posibles reclamacións (venres 30 de xuño e luns 3 de xullo) en horario de 11:00 a 13:00 horas.

 

 • As listaxes do Fondo de Libros (3º e 4º) están no taboleiro de anuncios do Colexio, e poderedes consultalo a través da aplicación Fondo Libros coa Chave 365.

 

 • As listaxes de Axudas de Material Escolar consultaranse persoalmente coa Secretaria do Centro.

 

As listaxes definitivas publicaranse o martes día 4 de xullo.

A entrega de vales de libros e material realizaranse entre o mércores 5 de xullo e o mércores 12 de xullo en horario de 11:00 a 13:00.

A entrega será de xeito persoal ao solicitante/conxuxe, ou con autorización por escrito a outra persoa.

Aquelas familias que non puidesen vir neste horario que contacten co centro educativo (881 930 417).

Os vales que queden pendentes de entrega serán entregados en setembro.

Admisión Alumando

INFORMACIÓN SECRETARÍA

 

Unha vez rematado o prazo ordinario de presentación de solicitudes de admisión para o curso académico 2023/2024, comunícase que non é necesario presentar documentación para a baremación, xa que todo o alumnado obtén praza no noso centro.


listaxe provisional sairá o 24 de abril e será publicada nos taboleiros interiores do centro. Tamén se poderá consultar a través da sede electrónica da Xunta con certificado dixital ou Chave 365.

 

Lembrar que a formalización de matrícula de 4º de Educación Infantil se fará o día 27 de xuño ás 11:00, tras a reunión coas titoras de Educación Infantil.

Ampliación de axudas para adquirir material escolar

No DOG do día 14 de outubro de 2022 publícase a Resolución do 5 de outubro de 2022 de concesión directa da ampliación da axuda para adquirir material escolar, regulada na Orde do 29 de abril de 2022, onde se establece que os beneficiarios do vale para adquirir material escolar por importe de 50€ recibirán un vale adicional de 25€. Así mesmo, o alumnado que se incorpore a un centro docente sostido con fondos públicos ao longo do curso escolar e ata o 31 de marzo de 2023, que perciba a axuda para adquirir material escolar da Orde do 29 de abril de 2022, tamén percibirá esta ampliación.

As familias poden recoller o vale de 25€ nos centros docentes a partir do martes 18 de outubro, en horario de Secretaría de 11:30 a 12:20 horas sen necesidade de pedir cita previa. O vale debe empregarse preferentemente na libraría/establecemento antes do 1 de decembro de 2022.

 

Atentamente

 

O Equipo Directivo.

INSTRUCIÓNS COMEDORES ESCOLARES 22/23

Publicadas as instrucións sobre o funcionamento dos comedores escolares para o curso 2022/2023

Aberto o prazo de presentación de solicitudes para o alumnado.

O modelo de Autodeclaración poderá ser presentado presencialmente ou  vía correo electrónico do centro educativo acompañado do volante de empadronamento no que figuren todos os membros da unidade familiar.

ceip.josemaria.lage@edu.xunta.gal

 

MODELO DE AUTODECLARACIÓN

 

INSTRUCIÓN 2/2022

 

Adxuntamos enlace da calculadora:

 

CALCULADORA PARA A AUTODECLARACIÓN

Fondo Solidario de Libros de Texto. Axudas para adquirir libros de texto e material escolar curso 2022 - 2023

 

Aberto o prazo de solicitude de participación no fodo solidario de libros de texto e axudas para adquirir lirbos de texto e material escolar para o curso 2022 - 2023, destinadas ao alumnado de Educación Primaria do centro.

PRAZO: DO 19 DE MAIO AO 22 DE XUÑO

 

Tedes toda a información relativa a este procedemento, no tabloleiro de Secretaría, podedes acceder pinchando na imaxe.

 

 

Ampliación Admisión en Sede Electrónica

INFORMACIÓN SECRETARÍA:

 

Por motivos técnicos, a sede electrónica da Xunta de Galicia vén de ampliar 24 horas a presentación de solicitudes para o procedemento "ED550B - Admisión de alumnado en centros docentes sostenidos con fondos públicos". Esta ampliación de prazo atinxe en exclusiva ás solicitudes presentadas por esta vía estando o prazo finalizado para a presentación por calquera outro medio.

Secretaría.

ADMISIÓN ALUMNADO (ACCESO Á PÁXINA)

Distribuir contido