CURSO 2023-2024

Portada

 

 

CEIP JOSÉ MARÍA LAGE

Pedro Castiñeiras s/n

15330 ORTIGUEIRA

entrada centro

  

Correo electrónico: ceip.josemaria.lage@edu.xunta.gal

 

Teléfono: 881 93 04 17

 

 

 

 

 

 

Especialistas

O mestre especialista en Educación Física é:

 

 • Jesús Flórez Linares (substituído por Marcos Blanco Fernández)

 

6º Nivel

O equipo de sexto nivel de Educación Primaria, no curso 2023-2024,  está integrado por:

 

 • Ana Dono Vázquez. Titora 6º A.

 

 • Margarita Rodríguez García. Titora 6º B.

 

 • Jesús Flórez Linares (mestre de Educación Física)

 

 • Belén Vizoso García (mestra de Inglés)

 

 • Gloria Quintana Fernández (mestra de Música e Educación Plástica e Visual)

 

 • Fernando Cancelo Pardo (mestre de Relixión)

5º Nivel

O equipo de quinto nivel de Educación Primaria, durante o curso 2023-2024, está integrado por:

 

 • María del Carmen Piñón García. Titora (substitúe Mónica Souto Vizoso)

 

 • Jesús Flórez Linares (mestre de Educación Física)

 

 • Belén Vizoso García (mestra de Inglés)

 

 • Gloria Quintana Fernández (mestra de Música e Educación Plástica e Visual)

 

 • Fernando Cancelo Pardo (mestre de Relixión)

4º Nivel

O equipo de 4º nivel de Educación Primaria, no curso 2023-2024, está integrado por:

 

 • Gloria López Parapar. Titora.

 

 • Jesús Flórez Linares (mestre de Educación Física)

 

 • Lucas López Mariño (mestre de Inglés)

 

 • Gloria Quintana Fernández (mestra de Música e Educación Plástica e Visual)

 

 • Fernando Cancelo Pardo (mestre de Relixión)

3º Nivel

O equipo do terceiro nivel de Educación Primaria, no curso 2023-2024, está integrado polos seguintes membros:

 

 • Antonia Fraguela Pérez. Titora (substitúe María Ángeles Suárez Bereijo)

 

 • Jesús Flórez Linares (mestre de Educación Física)

 

 • Lucas López Mariño (mestre de Inglés)

 

 • Gloria Quintana Fernández (mestra de Música e Educación Plástica e Visual)

 

 • Fernando Cancelo Pardo (mestre de Relixión)

 

2º Nivel

O equipo do segundo nivel de Educación Primaria, durante o curso 2023-2024, está integrado polos seguintes membros:

 

 

 • Tamara Salgueiro Veiga. Titora de 2º A.

 

 • Almudena Martínez Gálvez. Titora 2º B (substitúe Vicente Orjales Galdo)

 

 • Belén Vizoso (mestra de Inglés)

 

 • Lucas López Mariño (mestre de Educación Plástica e Visual)

 

 • Jesús Flórez  (mestre de Educación Física) 

 

 • Gloria Quintana Fernández (mestra de Música)

 

 • Fernando Cancelo Pardo (mestre de Relixión)

 

 

 

PRIMEIRO DE PRIMARIA

O equipo do primeiro nivel de Educación Primaria, no curso 2023/2024, está composto polos seguintes membros:

 

    . José Manuel Muiño. Titor de 1º A

 

 • Rocío Alonso Castro. Titora de 1º B (substitúe Rosario Rodríguez Bustabad)

 

 • Jesús Flórez Linares (meste de Educación Física).

 

 • Lucas López Mariño (mestre de Educación Plástica e Visual).

 

 • Belén Vizoso García (mestra de Inglés) 

 

 • Gloria Quintana Fernández (mestra de Música).

 

 • Fernando Cancelo Pardo (mestre de Relixión)

 

 

Ciclo de Ed. Infantil

O equipo de ciclo de Ed. Infantil, durante o curso 2023-2024, estará composto polos seguintes membros:

 

 • María Jesús Roca Cortés. Titora 4º infantil.

 

 • Elena Álvarez Iglesias. Titora 5º infantil.

 

 • María Dolores López Rego. Titora 6º infantil.

 

 • María Jesús Casal Lamelas. Apoio (substitúe María Del Carmen Suárez Delgado)

 

 

 • Rocío Fernández Sanesteban (mestra de Psicomotricidade e Atención Educativa)

 

 • Fernando Cancelo Pardo (mestre de Relixión)

 

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO. AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR. CURSO 24-25

 

PRAZO DE PRESENTACIÓN:DO 21 DE MAIO ATA O 21 DE XUÑO DE 2024.

 

DESTINATARIOS:

 • Fondo solidario de libros de texto: alumnado de 3º e 4º de Educación Primaria.
 • Axudas para adquirir libros de texto: alumnado de 1º e 2º e alumnado cunha discapacidade igual ou superior ao 65%.
 • Axudas para adquirir material escolar: todo o alumnado de Educación Primaria, tamén o de cursos EDIXGAL.

 

PRESENTACIÓN: 

 • Preferiblemente por Sede electrónica (con Certificado dixital ou Chave 365) clicando no seguinte enlace:

                                                             

  https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED330B

 

 • No centro educativo (no horario de secretaría de 11:25-12:20). No enlace anterior, poderase descargar o ANEXO I e II para realizar a solicitude de xeito presencial)

 

 

 • Realizarase unha solicitude por cada fillo/a.

 

DOCUMENTACIÓN:

 • Copia do libro de familia,  ou documento equivalente, onde figuren o alumno e os demais membros computables da unidade familiar.

 

 • Sentenza de separación/divorcio de ser o caso.

 

 • Volante de convivencia 

 

 • Se fose o caso, certificado acreditativo do grao de discapacidade recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia. 

 

 • No caso de violencia de xénero, acreditarase en calquera das formas que enumera o artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo.

 

 • Toda aquela familia que non autorice a consulta por parte da administración deberá achegar os documentos xustificativos (DNI, renda...)

 

TERASE EN CONTA A SITUACIÓN PERSOAL, FAMILIAR E ECONÓMICA A 31 DE DECEMBRO DO 2022

 

ACCESO Á APLICACIÓN DE FONDO LIBROS DA XUNTA

 

Distribuir contido