1º Nivel

PRIMEIRO DE PRIMARIA

O equipo do primeiro nivel de Educación Primaria, no curso 2023/2024, está composto polos seguintes membros:

 

    . José Manuel Muiño. Titor de 1º A

 

  • Rocío Alonso Castro. Titora de 1º B (substitúe Rosario Rodríguez Bustabad)

 

  • Jesús Flórez Linares (meste de Educación Física).

 

  • Lucas López Mariño (mestre de Educación Plástica e Visual).

 

  • Belén Vizoso García (mestra de Inglés) 

 

  • Gloria Quintana Fernández (mestra de Música).

 

  • Fernando Cancelo Pardo (mestre de Relixión)

 

 

Distribuir contido