5º Nivel

O equipo de 5º nivel de Educación Primaria, durante o curso 2022-2023, está integrado por:

 

  • Ana Dono Vázquez  (titora de 5º)

 

  • Margarita Rodríguez García (titora de 5º)

 

  • Jesús Flórez Linares (mestre de educación física)

 

  • Belén Vizoso García (mestra de inglés)

 

  • Gloria Quintana Fernández (mestra de Educación Artística: Música e Plástica) 

  

  • Andrea García (mestra de relixión)