PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN (ALUMNADO NOVO NO CENTRO CURSO 2018/2019)

 

PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN

 ALUMNADO NOVO NO CENTRO

CURSO 2018/2019

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN- ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2ºciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006,do 3 de maio, de educación. (DOGA DO 1 DE FEBREIRO DE 2017)

 

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: DO 1 AO

20 DE MARZO DE 2018

 

A solicitude deberá axustarse ao modelo normalizado ( modelo ED550B ). Pode descargarse desde esta páxina web ( no arquivo adxunto ) e unha vez correctamente cuberta e asinada deben presentala na secretaría do centro.

Esta solicitude será única e terá carácter vinculante.

 O impreso será facilitado gratuitamente nos correspondentes centros docentes e poderá descargarse da páxina web da Consellería de Educación.

A solicitude terá que estar asinada por calquera das/os titulares da patria potestade ou representantes legais.

IMPORTANTE: No caso de separación ou divorcio será necesaria a sinatura de ambas/os proxenitoras/es, agás que a patria potestade estea atribuída, con carácter exclusivo, a un deles.

 

 

DOCUMENTACIÓN

«O/a proxenitor/a ou representante do alumnado deberá achegar coa solicitude de admisión a seguinte documentación:

a) Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar, cando denegue a súa consulta.

b) Copia do documento acreditativo do requisito de idade do alumnado. ( D.N.I., PASAPORTE OU LIBRO DE FAMILIA )

c) Documento acreditativo de estar en disposición de reunir os requisitos académicos esixidos en cada nivel educativo

( certificado de matrícula do centro de orixe ).

d) No caso de separación xudicial ou divorcio, o convenio regulador ou resolución xudicial».

 

 

 

TODA A INFORMACIÓN SOBRE O PROCEDEMENTO NO SEGUINTE ENLACE:

 

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED550B

 

 

XORNADA DE PORTAS ABERTAS 2018/2019

ESTE ANO CENTRO ORGANIZARÁ DÚAS DATAS PARA QUE ÁS FAMILIAS DO ALUMNADO INTERESADAS POIDAN COÑECER O NOSO CENTRO, AS SÚAS INSTALACIÓNS E A NOSA MANEIRA DE TRABALLAR, NON DUBIDEDES EN VISITARNOS:

 

 

XORNADA DE PORTAS ABERTAS:

 MARTES 27 de FEBREIRO de 16:00 a 18:00

MARTES 6 de MARZO DE 16:00 a 18:00 

CHARLA SOBRE O ACOSO ESCOLAR

O alumnado de 6º de Educación Primaria participou nunha "Charla sobre o acoso escolar", impartida pola Subinspectora Mercedes Dabán, persoal de apoio de participación ciudadana da Comisaría Local de Vigo - Redondela. 

Esta actividade atópase dentro do "Plan Director para la Convivencia y la Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos". 


 

Museos, A Coruña 2017/18

 

O alumnado de quinto visitou os museos científicos coruñeses: a Casa das Ciencias, o Domus, e o Aquarium Finisterrae.

Madrugamos...  convivimos, aprendimos e pasámolo moi ben...

 

Un lazo dourado en contra do cancro infantil.

O pasado 15 de febreiro celebrouse o día internacional CONTRA O CANCRO INFANTIL. Hoxe día 20 de febreiro celebramos un acto solidario en demanda de maior investigación e loita. Fixemos un lazo dourado no patio do colexio entre todos os alumnos e alumnas.

Visita da Policía a Educación Infantil.

Os nenos e nenas de Educación Infantil recibiron hoxe unha visita moi especial. Varias axentes de policías viñeron a ensinarlles todo o material que empregan para facar o seu traballo así como son os seus vehículos por dentro e por fora.

 

A EDUCACIÓN A DEBATE

in
A Conselleríade Cultura, Educación e Ordenación Universitara invita ás familias a asistir a unha formación titulada Educación a debate, que consta de vaias sesións sobre distintos temas. O próximo mércores, 28 de febreiro, en horario de 18:00 a 20:00, no IES Politécnico de Vigo (Torrecedeira, 88, 36202, Vigo ) terá lugar unha mesa redonda sobre "Iniciativas a prol da coeducación" na que participarán varias expertas en educación en igualdade.


15 DE FEBREIRO_ DÍA MUNDIAL DA LOITA CONTRA O CANCRO INFANTIL

AVISO: A ACTIVIDADE POSPONSE POR RAZÓNS METEOROLÓXICAS, PARA O MARTES DIA 20.

O xoves 15 de febreiro celebraremos no colexio un acto solidario en demanda de maior investigación e loita CONTRA O CANCRO INFANTIL.

Farémolo no lugar de convivencia máis lúdico e alegre, para o alumnado, que ten o centro escolar:  O PATIO DE RECREO.

Un acto sinxelo pero ateigado, pleno, cheo de empatía (póndose no lugar do outro) e de desexos de resiliencia para tantos nenos e nenas (positividade e forza diante da adversidade).

Entroido 2018.

Este ano o noso Entroido centrouse no mundo do cine. O noso cole encheuse de personaxes de películas como Mickeys, dálmatas, cartas do país das maravillas, animais de Madagascar, Minions... e moito máis!! Neste vídeo tedes un pequeno resumo.

Podedes acceder a todas as fotos premendo aquí.

Distribuir contido

Back to top