Os mandatos do Meco!!

O Meco xa nos dixo o seu mandato para mañá xoves, é:

PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN (ALUMNADO NOVO NO CENTRO CURSO 2017/2018)

 

PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN

 ALUMNADO NOVO NO CENTRO CURSO

2017/2018

 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN- ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de

2ºciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006,do 3 de maio, de educación. (DOGA DO 1 DE FEBREIRO DE 2017)

 

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: DO 2 AO

20 DE MARZO DE 2017

 

A solicitude deberá axustarse ao modelo normalizado ( modelo ED550B ). Pode descargarse desde esta páxina web e unha vez cuberta deben presentala na secretaría do centro.

Esta solicitude será única e terá carácter vinculante

 O impreso será facilitado gratuitamente nos correspondentes centros docentes e poderá descargarse da páxina web da Consellería de Educación.

A solicitude terá que estar asinada por calquera das/os titulares da patria potestade ou representantes legais.

IMPORTANTE.No caso de separación ou divorcio será necesaria a sinatura de ambas/os proxenitoras/es, agás que a patria potestade estea atribuída, con carácter exclusivo, a un deles.

 

 

DOCUMENTACIÓN

«O/a proxenitor/a ou representante do alumnado deberá achegar coa solicitude de admisión a seguinte documentación:

a) Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar, cando denegue a súa consulta.

b) Copia do documento acreditativo do requisito de idade do/da alumno/a. ( D.N.I., PASAPORTE OU LIBRO DE FAMILIA

c) Documento acreditativo de estar en disposición de reunir os requisitos académicos exixidos en cada nivel educativo .

d) No caso de separación xudicial ou divorcio, o convenio regulador ou resolución xudicial».

 

 

 

 

RESERVA DE PRAZA ALUMNADO CURSO 2017/2018

RESERVA DE PRAZA CURSO 2017/2018

 

PRAZO - DESDE O 1 AO 15 DE FEBREIRO DE 2017

  2 CLASES DE DESTINATARIOS:

1.-ALUMNADO QUE REMATA 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA E CONTINÚE OS SEUS ESTUDOS NO CENTRO ADSCRITO, I.E.S.ALEXANDRE BÓVEDA

AO ALUMNADO QUE REMATA 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA E QUEIRA CONTINUAR OS SEUS ESTUDOS NO CENTRO ADSCRITO, I.E.S. ALEXANDRE BÓVEDA, ENTREGARÉMOSLLES A SOLICITUDE DE RESERVA FORMALIZADA, QUE DEBERÁN ENTREGAR NA SECRETARÍA DO C.E.I.P. BALAÍDOS DO 7 AO 10 DE FEBREIRO.

2.-ALUMNADO DO RESTO DE CURSOS QUE CONTINÚEN NO CENTRO NO CURSO 2017/2018

A TODO O DEMÁIS ALUMNADO QUE QUERE CONTINUAR OS SEUS ESTUDOS NO CENTRO ENVIARÉMOSLLES ÁS FAMILIAS UNHA SOLICITUDE DE RESERVA QUE DEBERÁN ENTREGAR AOS TITORES DO 7 AO 10 DE FEBREIRO

 

XORNADA DE PORTAS ABERTAS PARA COÑECER O CENTRO

XORNADA DE PORTAS ABERTAS

 

 TÓDALAS PERSOAS INTERESADAS TEÑEN A POSIBILIDADE DE COÑECER AS INSTALACIÓNS DO CENTRO E SOLUCIONAR CALQUERA DÚBIDA QUE TEÑAN PARA A MATRÍCULA DO VINDEIRO CURSO ACADÉMICO 2017/2018

 

DÍA MARTES 7 DE MARZO DE 16 A 18 HORAS

Unidade didáctica de lingua 5º: A nena á que non deixaban ser feliz

Podes traballar con esta unidade didáctica despois de ler o libro

Actividade sobre os humedais.

O alumnado de 3ºA, 3ºB e 4ºB participou o xoves día 2 nos actos organizados polas Concellerías de Educación e Medio Ambiente de Vigo para a celebración do Dia Mundial dos humedais.

A actividade prevista era a saída ao Humedal da Bouza pero, por mor da climatoloxía adaptosea unha actividade xunto con outros centros no pabillón do CEIP Seis do Nadal.

Ao alumnado de cada clase se lle facilitou un disfraz dun animal pertencente á fauna do humedal e así disfrazados trasladádonse en autobús ata o devandito centro, onde se realizaron diversas actividades coa presencia do Sr. Alcalde e outras autoridades .

O obxectivo desta actividade é sensibilizar ao alumnado dos centros educativos próximos aos diversos humadais de Vigo, así como a cidadanía en xeral, a importancia que teñen para preservar a biodiversidade. No termo municipal cóntase cunha extensión de 314.000m², destacando en augas doces A Bouza, Goberna, Muíños, O Bao, Fontes-Pertegueiras e Barreiro, e en augas salobres a Xunqueira do Lagares.

Podedes ver máis fotos aquí.

INICÍASE O PROA

Esta semana comeza o PROA, unha modalidade de contratos-programa da Consellaría que procura o reforzo e a mellora das competencias de alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º que impartirá a mestra Belén. Así, o luns comezan os grupos 1 e 2 e o mércores o grupo 3.

Podedes premer no arquivo adxunto de abaixo para ver as listaxes e saber en que grupo está o voso fillo/a, aínda que por motivos de privacidade só aparecen as iniciais do alumno/a e a clase na que está.

Ante calquera dúbida podedes consultar con Dirección, cos titores/as ou co Coordinador do programa (Daniel, titor de 1ºA).

 

Obradoiro de reciclaxe con Sogama.

O pasado venres 3 o alumnado de 5º participou nunha charla teórica interactiva sobre conceptos básicos ao redor da reciclaxe e a separación de residuos, adaptada a alumnos de primaria. 

Esta charla pertence á Campaña de Concienciación e Educación Ambiental sobre Residuos Domésticos “Oportunidades Galicia. Separemos ben, reciclaremos mellor” 2016-2017, promovida pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e Sogama. O seu obxectivo é promover entre a cidadanía as boas prácticas ambientais e a correcta separación dos residuos, como oportunidade para acadar os beneficios económicos, ambientais e sociais que a reciclaxe trae consigo.

Ademais da charla, que resultou do máis enriquecedora,  obsequiáronnos cun  libro de pasatempos (para cada alumn@) e unha memoria USB con actividades para facer na clase. Tedes acceso a estes recursos no apartado de recursos da web.

Podedes ver un vídeo moi interesante: http://www.sogama.es/es/video-educativo-de-sogama

Para coñecer máis sobre a reciclaxe en: http://oportunidadesparareciclar.gal

 

30 de xaneiro de 2017. Día da paz.

Hoxe celebramos o día da paz no noso centro co tradicional manifesto, elaborado polos alumnos de 6º, a solta de pombas e a interpretación dun tema en lingua de signos. Este ano interpretamos "Apertas que voan" do disco Brinca Vai de Paco Nogueiras. 

A PAZ

                                A PAZ

A Paz from Ceip Balaídos on Vimeo.

Distribuir contido

Back to top