VACACIÓNS SEMANA SANTA

COMUNICÁMOSLLES ÁS FAMILIAS DO ALUMNADO O PERÍODO DE VACACIÓNS DE SEMANA SANTA:

 DESDE O LUNS 26 DE MARZO ATA O LUNS 2 DE ABRIL AMBOS INCLUSIVE

 

AS CLASES RETOMARANSE DE NOVO O MARTES 3 DE ABRIL

 

BOAS VACACIÓNS DENDE A COMUNIDADE EDUCATIVA

DO C.E.I.P. BALAÍDOS

 

 

ALUMNADO ADMITIDO VINDEIRO CURSO 2018/2019

 

LISTAXES DO ALUMNADO ADMITIDO PARA O VINDEIRO CURSO ACADÉMICO 2018/2019

NOS ARQUIVOS ADXUNTOS PÓDESE CONSULTAR AS LISTAXES DO ALUMNADO ADMITIDO ESPECIFICADO POR CURSOS

ESTE ALUMNADO DEBERÁ FORMALIZAR A MATRÍCULA OBRIGATORIAMENTE DO 20 AO 30 DE XUÑO E PRESENTAR A SEGUINTE DOCUMENTACIÓN:

 

  • IMPRESO DE MATRÍCULA DEBIDAMENTE CUBERTO E ASINADO ( ENTRÉGASE NA SECRETARÍA DO CENTRO )
  • 3 FOTOGRAFÍAS TAMAÑO CARNÉ
  • 1 FOTOCOPIA DA CARTILLA DE VACINACIÓN
  • 1 FOTOCOPIA DA TARXETA DA SEGURIDADE SOCIAL
  • 1 FOTOCOPIA DO D.N.I. DO PAI E NAI OU TITOR LEGAL
  • E NO CASO DE SEPARACIÓN OU DIVORCIO FOTOCOPIA DE QUEN TEN A TUTELA DO ALUMNADO

 

 NOTA IMPORTANTE:

AS FAMILIAS DO ALUMNADO INTERESADAS NO USO DO SERVIZO DE COMEDOR OU DA AULA MATINAL PARA O VINDEIRO CURSO DEBERÁN PRESENTAR A SOLICITUDE PARA OS DITOS SERVIZOS O ANTES POSIBLE NA SECRETARÍA DO CENTRO

PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN (ALUMNADO NOVO NO CENTRO CURSO 2018/2019)

 

PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN

 ALUMNADO NOVO NO CENTRO

CURSO 2018/2019

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN- ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2ºciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006,do 3 de maio, de educación. (DOGA DO 1 DE FEBREIRO DE 2017)

 

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: DO 1 AO

20 DE MARZO DE 2018

 

A solicitude deberá axustarse ao modelo normalizado ( modelo ED550B ). Pode descargarse desde esta páxina web ( no arquivo adxunto ) e unha vez correctamente cuberta e asinada deben presentala na secretaría do centro.

Esta solicitude será única e terá carácter vinculante.

 O impreso será facilitado gratuitamente nos correspondentes centros docentes e poderá descargarse da páxina web da Consellería de Educación.

A solicitude terá que estar asinada por calquera das/os titulares da patria potestade ou representantes legais.

IMPORTANTE: No caso de separación ou divorcio será necesaria a sinatura de ambas/os proxenitoras/es, agás que a patria potestade estea atribuída, con carácter exclusivo, a un deles.

 

 

DOCUMENTACIÓN

«O/a proxenitor/a ou representante do alumnado deberá achegar coa solicitude de admisión a seguinte documentación:

a) Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar, cando denegue a súa consulta.

b) Copia do documento acreditativo do requisito de idade do alumnado. ( D.N.I., PASAPORTE OU LIBRO DE FAMILIA )

c) Documento acreditativo de estar en disposición de reunir os requisitos académicos esixidos en cada nivel educativo

( certificado de matrícula do centro de orixe ).

d) No caso de separación xudicial ou divorcio, o convenio regulador ou resolución xudicial».

 

 

 

TODA A INFORMACIÓN SOBRE O PROCEDEMENTO NO SEGUINTE ENLACE:

 

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED550B

 

PODEN CONSULTAR O CALENDARIO DE ADMISIÓN NO ARQUIVO ADXUNTO

 

 

Emociomartes. Escoita empática.

Hoxe levamos a cabo no cole un novo emociomartes, en esta ocasión adicado a escoita empática. Seguimos a traballar e identificación das emocións nos demáis e como aprender a poñernos no lugar do outro.

Empezamos traballando con esta canción. 

E logo fixemos un montón de dinámicas moi divertidas.

 

XOGANDO aprendemos a separar o lixo para despois reciclar.

 

XOGANDO a reciclar no patio coas PATRULLAS verdes de limpeza.

A escritora Ana Alonso no ceip Balaídos

A escritora Ana Alonso, estivo nas aulas de 4º,5º e 6º explicando e narrando as súas vivencias coma escritora  e compartindo con nós os seus libros.

O Ceip Balaídos convértese nun cine!!

Se o venres pasado fomos ao cine hoxe o noso edificio de infantil converteuse nun multicine con seis salas onde os alumnos e alumnas de infantil puiderons escoller entre 6 películas. Para poder montar este cine, primeiro todos os alumnos tiveron que facer as entradas, cartos para poder mercalas así como para mercar flocos de millo, números para numerar as butacas e ata actuaron para gravar uns trailers e proxectalos antes das películas. Foi unha actividade moi divertida onde aprenderon moitísimo.

 

Visita ao cine do ciclo de infantil.

O pasado venres, o alumnado de infantil fixo unha saída aos multicines Norte para ver unha película e coñecer máis sobre a historia do cine e como se proxectan as películas. A parte de divertirse coa proxección, todos os nenos e nenas puideron ir á sala de proxección, ver como eran as películas antigas e como se proxectaban. Puideron ver moito material relacionado coa historia do cine, así como moitas imaxes de estrelas de fai moitos anos.

FEIRA DE EXPERIMENTOS ABELEIRA

 

Fotos  I FEIRA ABELEIRA.

PREME NO ENLACE, IMOS AGREGANDO FOTOS DÍA A DÍA.

https://drive.google.com/open?id=1-2MR16ScUquraqJjsWA-_VL1XAlydCie

1ºFEIRA DE EXPERIMENTOS ABELEIRA

Este  luns dimos comezo  á 1º feira de experimentos ABELEIRA, con seis EXPERIMENTOS relacionados co mundo do cine, seis experimentos para aprender e construir, seis experimentos realizados polas compañeiras /os de infantil 4 , 1º, 2º, 4º, e 5º cursos, para compartir...

1º Taumatropo

2º Zootropo

3º Tinta invisible

4º Moco noxento

5º Neve caseira

6º Maquillaxe terrorífico

A feira desenvolverase ó longo da semana, para que todo o alumnado do centro poida participar, curiosear, e divertirse.

 

Distribuir contido

Back to top