Fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar alumnado de Educación Primaria

DERRADEIRO DÍA PARA PRESENTAR AS SOLICITUDES 23 DE XUÑO

LUGAR - NA SECRETARÍA DO C.E.I.P. BALAÍDOS

HORARIO DE 9 A 14 HORAS

 

INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS DO ALUMNADO QUE O VINDEIRO ANO ACADÉMICO CURSARÁN EDUCACIÓN PRIMARIA SOBRE OS PROGRAMAS DE LIBROS DE TEXTO E AS AXUDAS DE MATERIAL ESCOLAR

A gratuidade solidaria de libros de texto e as axudas para adquirir material para próximo curso escolar 2017/2018 levarase a cabo mediante un ÚNICO PROCEDEMENTO: ANEXO I (ED330B):

A solicitude poden presentala os pais, nais, titores ou representantes legais de todo o alumnado de EDUCACIÓN PRIMARIA CON INDEPENDENCIA DA RENDA FAMILIAR DISPOÑIBLE ( XA QUE O CENTRO SE HOUBER LIBROS SOBRANTES PODERÍA REPARTILOS ENTRE TODOS OS SOLICITANTES DE 3º, 4º, 5º E 6º ).

O ALUMNADO DE 1º E 2º DEBE CUMPRIR OS REQUISITOS DE RENDA ( INFERIOR A 9000 EUROS )

No caso de alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia, presentará a solicitude a persoa titular da dirección do centro de menores ou a persoa con que conviva en acollemento familiar.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: DO 23 DE MAIO AO 23 DE XUÑO

A solicitude será única para todos os fillos e, de ser o caso, tutelados, que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2017/18, e nela especificarase o nivel de estudos que espera realizar cada un deles no dito curso. Se están admitidos en centros docentes distintos, presentarase unha solicitude en cada un dos centros, na cal se incluirán os admitidos nese centro para o curso 2017/2018.

DIFERENTES TIPOS DE AXUDAS EN FUNCIÓN DO CURSO DO ALUMNADO:

1.- FONDO SOLIDARIO DE LIBROS ( ALUMNADO MATRICULADO: 3º, 4º 5º E 6º DE PRIMARIA )

1. A asignación de libros de texto correspondentes aos cursos 3º, 4º, 5º e 6º de E.P. que estean dispoñibles no fondo solidario do centro, efectuarase:

a) Ao alumnado que participe no fondo solidario, por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar, ata que se esgoten as existencias, terá preferencia para esta adxudicación o alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %, con independencia da renda.

Esgotados os libros dispoñibles no fondo solidario, o centro docente adquirirá os libros de texto complementarios que sexan necesarios para garantir:

a) Ao alumnado con renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 €: seis (6) libros de texto.

b) Ao alumnado con renda per cápita familiar entre 5.400 € e 9.000 €: catro (4) libros de texto.

2.- AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO ( ALUMNADO DE 1º E 2º DE PRIMARIA )

Obrigatorio cumprir os requisitos de renda inferior a 9000 Euros, porque o centro non dispón de libros sobrantes, xa que son libros que non se poden reutilizar. A contía da axuda para adquirir libros de texto de 1º e 2º de E.P. será a seguinte:

a) Para o alumnado de 1º e 2º de EP:

1.- Renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 €: 170 €.

2.- Renda per cápita familiar superior a 5.400 € e igual ou inferior a 9.000 €: 90 €

3.- AXUDAS PARA ADQUIRIR MATERIAL ESCOLAR: TODO O ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Só para alumnado con renta per cápita familiar igual ou inferior a 5400€ cun importe de 50 Euros

 

RENDA PER CÁPITA DA UNIDADE FAMILIAR:

A renda da unidade familiar será o resultado de sumar as rendas de cada un dos membros computables da familia que obteñan ingresos de calquera natureza, de conformidade coa normativa do I.R.P.F.

Se presentase declaración do I.R.P.F. no 2015, sumaranse a base impoñible xeral (recadro 380) e a base impoñible do aforro (recadro 395); cando non a presentase, teranse en conta os ingresos de acordo cos datos tributarios facilitados pola AEAT.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

a) Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables. Nos casos en que non teñan libro de familia ou este non reflicta a situación en 31 de decembro de 2015, poderán acreditar o número de membros utilizando, entre outros, algún dos seguintes medios:

1.-. Sentenza xudicial de separación ou divorcio ou, de ser o caso, convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.

2.- Certificado ou volante de convivencia emitido polo Concello de residencia do menor.

3.- Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.

b) O alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia: copia da resolución administrativa ou xudicial xustificativa do acollemento ou do certificado do centro de menores. Cando a documentación se presente no centro docente, achegaranse fotocopias e os respectivos orixinais, para que a persoa que a reciba verifique a súa autenticidade.

OBRIGAS DOS BENEFICIARIOS

1. Devolver os libros de texto e o material reutilizable adquirido coas axudas para libros de texto ou recibido do fondo solidario no curso 2016/17 e deben estar en bo estado de conservación. A falta de devolución ou seu deterioro será causa de exclusión da participación no fondo solidario e das axudas para adquirir libros de texto e material escolar no curso 2017/18. e ademais a consellería iniciará un expediente de reintegro da axuda para todos aqueles que non cumpran estas obrigas.

2. Conservar en bo estado os libros de texto e o material reutilizable recibido do fondo solidario ou adquirido coas axudas para libros de texto no curso escolar 2017/18 e devolvelos ao rematar este.

 

DATA LÍMITE PARA DEVOLVER OS LIBROS DE TEXTO: LUNS 20 DE XUÑO, AGÁS OS DE 1º E 2º E.

ALUMNADO ADMITIDO VINDEIRO CURSO 2017/2018

 

LISTAXES DO ALUMNADO ADMITIDO PARA O VINDEIRO CURSO ACADÉMICO 2017/2018

NOS ARQUIVOS ADXUNTOS PÓDESE CONSULTAR AS LISTAXES DO ALUMNADO ADMITIDO ESPECIFICADO POR CURSOS

ESTE ALUMNADO DEBERÁ FORMALIZAR A MATRÍCULA OBRIGATORIAMENTE DO 20 AO 30 DE XUÑO E PRESENTAR A SEGUINTE DOCUMENTACIÓN:

 

  • IMPRESO DE MATRÍCULA DEBIDAMENTE CUBERTO E ASINADO ( ENTRÉGASE NA SECRETARÍA DO CENTRO )
  • 3 FOTOGRAFÍAS TAMAÑO CARNÉ
  • 1 FOTOCOPIA DA CARTILLA DE VACINACIÓN
  • 1 FOTOCOPIA DA TARXETA DA SEGURIDADE SOCIAL
  • 1 FOTOCOPIA DO D.N.I. DO PAI E NAI OU TITOR LEGAL
  • E NO CASO DE SEPARACIÓN OU DIVORCIO FOTOCOPIA DE QUEN TEN A TUTELA DO ALUMNADO

 

 NOTA IMPORTANTE:

AS FAMILIAS DO ALUMNADO INTERESADAS NO USO DO SERVIZO DE COMEDOR OU DA AULA MATINAL PARA O VINDEIRO CURSO DEBERÁN PRESENTAR A SOLICITUDE PARA OS DITOS SERVIZOS O ANTES POSIBLE NA SECRETARÍA DO CENTRO

Xa está publicada a nosa revista Breogán 2017!!

Como un ano máis, a revista Breogán recopila experiencias, traballos, saídas e demáis cousas súper interesantes que sucederon ao longo de este curso!

 

Podedes descargar a revista aquí.

Instrumentos musicais.

Un ano máis os alumnos e alumnas de sexto construíron instrumentos musicais empregando elementos de refugallo. Menudos artistas! Podedes disfrutar desta exposición no corredor principal, xusto diante da biblioteca.

O blogue "XOGANDO ONTE E HOXE" ofrece NOVOS VIDEOTITORIAIS do alumnado de 1º de Primaria

Xa podedes ver os novos videotitoriais que ofrece un dos nosos blogues, froito da colaboración entre as Áreas de Educación Física e Educación Musical. Neles tendes unha mostra de cómo a creatividade do alumnado se pode convertir en protagosnista na docencia de xogos tradicionais (e mesmo xogos inventados, tomando como referencia outros coñecidos).

Deixámosvos catro exemplos (fai clic):

- 2 xogos tradicionais:

XOGO da PETANCA 

PAÑUELITO

- 3 xogos inventados ou recreados:

UN BARQUITO

MARGARITA TIENE UN GATO

¿GATO OU GATA?

 

O COLEXIO ENCHEUSE HOXE DE MALETAS_O alumnado de 6º nivel foise a Manzaneda (Ourense)

Un curso máis, 40 alumnos de sexto, sairon esta mañá en dirección a Cabeza de Manzaneda.

É para eles e elas, a saída escolar máis agardada, pola cal traballaron coa venda de diferentes artigos neste curso escolar.

A convivencia "fóra da casa" é o principal obxectivo. Xorden novos lazos de amizade e comproban que o ámbito formal das aulas, ás veces non é extrapolable ao día a día. Van ser tres días, de seguro, inesquecibeis para todos e todas.Unha despedida tras tantos anos de travesía no mesmo barco, mantendo proa firme malia escorarse a estribor uns días e a babor, outros.

Con eles e elas están en Manzaneda tres docentes: as titoras e o director do colexio. O cal é de agradecer!

Boa estadía!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

SEGUIREMOS A INFORMARVOS!

ALGUNHA FOTO NESTE ENLACE: 

 https://drive.google.com/open?id=0B2PTo-2-jIjxOE5XRmxBbTRWUnc

Caderno Novoneyra 2017.

No Festiletras repartíronse os premios aos ganadores do certame literario Novoneyra. Aquí tedes o caderno onde recopilamos todas as creacións dos alumnos e alumnas. 

 

Formas de goberno ao longo da historia española

 

Para ir rematando o curso de forma máis divertida e gratificante o alumnado de sexto, realizou unha tarefa para coñecer feitos dos séculos XIX e XX. 

Este é o resultado das súas pescudas sobre as distintas formas de goberno na España dalqueles tempos.

A MONARQUÍA PARLAMENTARIA from Ceip Balaídos on Vimeo.

A CONSTITUCIÓN 1812 from Ceip Balaídos on Vimeo.

A MONARQUÍA ABSOLUTA from Ceip Balaídos on Vimeo.

A DITADURA from Ceip Balaídos on Vimeo.

Simulacro de incendios.

Hoxe celebramos o simulacro anual de incendios. Todos o centro reaccionou moi ben, desaloxando o edificio de primaria e infantil nun tempo record. Como parte do simulacro tamén participaron os bombeiros, que coa súa presencia fixeron as delicias de todos os alumnos do centro.

 

Festiletras 2017.

Un ano máis, para pechar o mes das letras galegas celebramos na última semana de maio o noso Festiletras, onde nenos e nenas de infantil e primaria realizan diferentes actuacións na que empregar en potencian o uso da nosa lingua galega. Este ano tivemos bailes, cancións, poesías, raps e obras de teatro. Por mor dos dereitos de imaxe non podemos colgar todas as actuacións na web.

Grupos A: 5 ANOS A2º A4º A5ºA6ºA, 6ºA, 6ºA, 6ºA

GruposB : 5 ANOS B1º B2º B3ºB4ºB5º B6º B

Despois das actuacións tivo lugar a entrega dos premios literarios Novoneyra.

Distribuir contido

Back to top