DÍAS NON LECTIVOS 27 E 28 DE MARZO DE 2017

 

 

AVISO IMPORTANTE ÁS FAMILIAS DO ALUMNADO

 

 

LEMBRÁMOSLLES QUE OS VINDEIROS DÍAS, LUNS E MARTES, 27 E 28 DE MARZO O CENTRO PERMANECERÁ PECHADO POR SER DÍAS NON LECTIVOS

 

 

AS CLASES RETOMARANSE O MÉRCORES 29 DE MARZO

 

Vigo, 24 de marzo de 2017

ALUMNADO ADMITIDO VINDEIRO CURSO 2017/2018

 

LISTAXES DO ALUMNADO ADMITIDO PARA O VINDEIRO CURSO ACADÉMICO 2017/2018

NOS ARQUIVOS ADXUNTOS PÓDESE CONSULTAR AS LISTAXES DO ALUMNADO ADMITIDO ESPECIFICADO POR CURSOS

ESTE ALUMNADO DEBERÁ FORMALIZAR A MATRÍCULA OBRIGATORIAMENTE DO 20 AO 30 DE XUÑO E PRESENTAR A SEGUINTE DOCUMENTACIÓN:

 

  • IMPRESO DE MATRÍCULA DEBIDAMENTE CUBERTO E ASINADO ( ENTRÉGASE NA SECRETARÍA DO CENTRO )
  • 3 FOTOGRAFÍAS TAMAÑO CARNÉ
  • 1 FOTOCOPIA DA CARTILLA DE VACINACIÓN
  • 1 FOTOCOPIA DA TARXETA DA SEGURIDADE SOCIAL
  • 1 FOTOCOPIA DO D.N.I. DO PAI E NAI OU TITOR LEGAL
  • E NO CASO DE SEPARACIÓN OU DIVORCIO FOTOCOPIA DE QUEN TEN A TUTELA DO ALUMNADO

 

 NOTA IMPORTANTE:

AS FAMILIAS DO ALUMNADO INTERESADAS NO USO DO SERVIZO DE COMEDOR OU DA AULA MATINAL PARA O VINDEIRO CURSO DEBERÁN PRESENTAR A SOLICITUDE PARA OS DITOS SERVIZOS O ANTES POSIBLE NA SECRETARÍA DO CENTRO

PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN (ALUMNADO NOVO NO CENTRO CURSO 2017/2018)

 

PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN

 ALUMNADO NOVO NO CENTRO CURSO

2017/2018

 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN- ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2ºciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006,do 3 de maio, de educación. (DOGA DO 1 DE FEBREIRO DE 2017)

 

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: DO 2 AO

20 DE MARZO DE 2017

 

A solicitude deberá axustarse ao modelo normalizado ( modelo ED550B ). Pode descargarse desde esta páxina web e unha vez cuberta deben presentala na secretaría do centro.

Esta solicitude será única e terá carácter vinculante

 O impreso será facilitado gratuitamente nos correspondentes centros docentes e poderá descargarse da páxina web da Consellería de Educación.

A solicitude terá que estar asinada por calquera das/os titulares da patria potestade ou representantes legais.

IMPORTANTE.No caso de separación ou divorcio será necesaria a sinatura de ambas/os proxenitoras/es, agás que a patria potestade estea atribuída, con carácter exclusivo, a un deles.

 

 

DOCUMENTACIÓN

«O/a proxenitor/a ou representante do alumnado deberá achegar coa solicitude de admisión a seguinte documentación:

a) Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar, cando denegue a súa consulta.

b) Copia do documento acreditativo do requisito de idade do/da alumno/a. ( D.N.I., PASAPORTE OU LIBRO DE FAMILIA

c) Documento acreditativo de estar en disposición de reunir os requisitos académicos exixidos en cada nivel educativo .

d) No caso de separación xudicial ou divorcio, o convenio regulador ou resolución xudicial».

 

 

 

 

 

8 de marzo, día da muller

Para celebrar o día da muller, nenas e nenos de sexto realizaron tarefas, nas que visualizaron á muller na historia.

Rap adicado as nais de 4º polo día da muller traballadora.

Con motivo do día 8 de marzo, día da muller traballadora, os nenos e nenas de 4º de primaria realizaron un rap para destacar a figura da súa nai.

Entroido 2017

Hoxe celebramos o comezo do entroido por todo o alto! Este ano fixemos unha exposición de lembranzas do entroido donde as familias compartiron fotos de entroidos pasados. O tema deste ano foi o turismo. Poidemos ver turistas, mexican@s, mapas de google, chin@s, familias que van a praia e peregríns. Ademáis, como cada ano fixemos a queima do meco para que desapareza todo o malo do último ano.

 

Podedes ver as fotos aquí.

XORNADA DE PORTAS ABERTAS PARA COÑECER O CENTRO

XORNADA DE PORTAS ABERTAS

 

 TÓDALAS PERSOAS INTERESADAS TEÑEN A POSIBILIDADE DE COÑECER AS INSTALACIÓNS DO CENTRO E SOLUCIONAR CALQUERA DÚBIDA QUE TEÑAN PARA A MATRÍCULA DO VINDEIRO CURSO ACADÉMICO 2017/2018

 

DÍA MARTES 7 DE MARZO DE 16 A 18 HORAS

Unidade didáctica de lingua 5º: A nena á que non deixaban ser feliz

Podes traballar con esta unidade didáctica despois de ler o libro

Distribuir contido

Back to top