INSTRUCCIÓNS DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN SOBRE A 2ª AVALIACIÓN

in

Acaban de ser publicadas na web da Consellería de Educación as

Instrucións do 27 de marzo, dirixidas ás direccións dos centros educativos de ensino non universitario sobre a concreción de medidas a adoptar en relación coa avaliación do segundo trimestre

 

En relación ao que afecta ás nosas etapas educativas (infantil e primaria), dispoñen que:

1. A efectos de dar continuidade no calendario escolar, os centros educativos procederán a formalizar o peche da avaliación do segundo trimestre. Cada centro, dentro da súa autonomía pedagóxica e de xestión, disporá as medidas precisas para a súa formalización, na medida do posible, antes do 3 de abril.

2. Non serán avaliables as actividades relacionadas cos contidos curriculares realizadas polo alumnado con posterioridade á data de declaración do estado de alarma. En consecuencia, aqueles centros que non teñan formalizado o peche da avaliación do segundo trimestre procederán a formalizalo co traballo desenvolvido ata dita data.

É conveniente que as familias descarguen a aplicación Abalar Móbil para poder, a través de ela, acceder ao resultado das avaliacións dos seus fillos e fillas. Como indica esta normativa, o resultado desta avaliación estará disponible a partires do 3 de abril.

Guía de Abalar Móbil para as familias

NOVEDADES NA NOSA WEB

Queridas familias:

Ante as peticións recibidas no correo electrónico do centro e o convencimento do profesorado de que disto temos que sair todos e todas XUNTOS, imos habilitar nesta páxina un bloque para que todo o alumnado poida amosar as súas producións e así compartir eses ánimos cos demais e outro con actividades, páxinas web, etc. ,diferentes ao traballo proposto polo profesorado (ver entrada Directrices de traballo para os próximos días ), material ao que poderedes recurrir para que sexa máis levadeira esta situación.

Para o bloque das producións, que chamaremos Todo vai sair ben (situado na parte superior dereita), trátase de que  enviedes ao correo electrónico do centro (ceip.balaidos@edu.xunta.es) aquilo que eles queiran expresar, o que están a facer, o que sinten… pero sempre cunha mensaxe positiva e para animarse e animar  aos demais.

Podedes mandar debuxos, textos, fotos ou vídeos. Agora ben, en base á lexislación sobre protección de datos e protección de menores, todos os envíos que fagades nos que poidan aparecer imaxes persoais, deberán contar coa vosa autorización expresa por escrito para a súa publicación nesta web.

No bloque Enlaces de interese poderedes atopar enderezos con propostas para as familias (como "Aprendemos en casa", promovida polo Ministerio de educación), materiais interesantesWebs de institucións como museos e pinacotecas que ofrecen tours virtuais e/ou materiais didácticos.

Animádevos e animade ás vosas criaturas!!!

Moita saúde e moita forza! SAIREMOS ADIANTE!!!!!

NOVIDADES PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN

NOVIDADES PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN

 

De conformidade co establecido no Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 na disposición adicional terceira referente á suspensión de plazos administrativos establécese no seu párrafo primeiro:

1.- Suspéndense os términos e interrúmpense os prazos para tramitar os procedementos das entidades do sector público. O cómputo dos prazos reanudarase no momento en que perda vixencia o presente real decreto ou, no seu caso, as prórrogas do mesmo.

Isto significa que todos os prazos do dito procedemento están suspendidos, tanto para presentar as solicitudes como para resolver o mesmo.

 

Directrices de traballo para os próximos días.

O equipo de mestras e mestres do noso centro elaborou diferentes propostas de traballo para desenvolver nas casas nos días que dure o confinamento por mor da alerta sanitaria na que nos atopamos. Son propostas para cada nivel educativo que teñen como obxecto reforzar e repasar, en ningún caso serán contadas para a avaliación pero si consideramos importante que o alumnado manteña unhas rutinas de traballo e un horario durante estes días, por iso aconsellamos encarecidamente facelas.

Podedes acceder as actividades entrando na carpeta do curso correspondente a través de este enlace.

O alumnado de 6º de primaria ademáis pode consultar o plan de traballo de cada materia a través da plataforma Eva Edixgal.

As dúbidas que teñades ou calquera consulta deste tipo poderedes comunicalas a través do correo electrónico do centro, ceip.balaidos@edu.xunta.es , ou ben do teléfono 886 111 080.

Semana a semana continuaremos engadindo recursos e actividades en función do tempo no que se poida prolongar esta situación (que esperamos sexa o máis breve posible).

Moito ánimo e por favor 

#QuedaNaCasa

 

#QuédateEnCasa

COMUNICADO DO CENTRO EN BASE Á SITUACIÓN ACTUAL

in

En vista das derradeiras declaracións do Presidente da Xunta (https://www.farodevigo.es/galicia/2020/03/15/persona-equipo-directivo-centro-educativo/2263288.html) o profesorado NON acudirá ao centro durante os días de alerta sanitaria.

Por esta razón pedimos que non vos acheguedes ao centro ata novo aviso. Toda a información necesaria irase colgando nesta mesma páxina.

A partires de mañá luns 16 de marzo, estará colgada a información sobre as tarefas propostas para o alumnado. Así mesmo, poderedes facer as consultas que precisedes a través do teléfono 886 111 080 ou do correo electrónico ceip.balaidos@edu.xunta.es.

Como é obvio, e ante as novas medidas tomadas a nivel nacional e autonómico, cancélase a opción de pasar polo centro para recoller calquera tipo de material.

Aproveitamos a ocasión para DESMENTIR ROTUNDAMENTEos bulos e falsas noticias que nos derradeiros días circularon por redes sociais e mesmo algún tipo de prensa (que nin siquera contrastaron coa dirección do centro): NON TEMOS, NESTE MOMENTO, NINGUNHA CONSTANCIA DE NINGÚN CASO DE INFECTADOS DO CORONAVIRUS NIN ENTRE O ALUMNADO NIN ENTRE O PERSOAL DO CENTRO. O aviso emitido no seu momento tiña unha recomendación preventiva en función da información recibida por parte dalgunhas familias do centro.

O profesorado e o demais persoal do centro enviámosvos todo noso ánimo e forza para enfrentarnos coa actual situación, tendo moi claro que SAIREMOS DE ESTA!!!

E por favor, lembrade:

#QuédateNaCasa

#QuédateEnCasa

ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN CORONAVIRUS

 

 

MEDIDAS PUBLICADAS POLA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN PARA ADOPTAR EN TODOS OS CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO EN RELACIÓN COA PANDEMIA COVID-19 PARA OS VINDEIROS 14 DÍAS NATURAIS CONTADOS DENDE O DÍA 16 DE MARZO DE 2020

NO SEGUINTE ENLACE PODEN CONSULTAR A INFORMACIÓN:

https://www.edu.xunta.gal/portal/medidas-coronavirus


INFORMACIÓN CORONAVIRUS

in

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, a través do seu Servizo de Inspección, envíanos o seguinte vídeo con información sobre o Coronavirus.  No cartel que se adxunta podedes ver a mesma información resumida. Máis información neste enlace 

Dende o centro queremos dar unha mensaxe de tranquilidade e sentido común.

 

“Depo Aventura A Lanzada” para o 2020

in

INTERESANTE OPCIÓN!!

Dende o Servizo de Cohesión Social e Xuventude da Deputación de Pontevedra, informamoslle que no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra de 3 de marzo de 2020, publicaronse as bases reguladoras do programa de campamentos “Depo Aventura A Lanzada” para o 2020.

 Depo Aventura A Lanzada” 2020 oferta 2.200 prazas distribuídas en 11 quendas de campamentos de 7 días de duración, que se desenvolverán entre os meses de xuño e setembro.

O prazo de presentación de solicitudes será do 4 ao 25 de marzo ( ambos incluidos).

Nesta convocatoria poderán participar nenas e nenos que cumpran os seguintes requisitos:

— Nacer entre os anos 2007 e 2012 (ambos os dous incluídos)

— Estar empadroadas ou empadroados na provincia de Pontevedra

— Non padecer ningunha enfermidade infecto-contaxiosa en fase activa

Estes requisitos serán condición necesaria para a admisión da solicitude. 

 

A información do programa está publicada no seguinte enlace:

 

https://www.depo.gal/web/edepo/depo-aventura

 

Tamén poden contactar no 986804100.

 

VACANTES 2020-2021

PRAZAS VACANTES CURSO 2020-2021

 

NO ARQUIVO ADXUNTO PODEN CONSULTAR AS VACANTES PARA O VINDEIRO CURSO 2020-2021

Obradoiro para nais e pais da Asociación Rede de Mulleres contra os malos tratos de Vigo

in

Dende a Asociación Rede de Mulleres contra os malos tratos de Vigo, informan dun novo obradoiro para nais e pais que van impartir na Oficina Municipal de Distrito Casco Vello.

 

O obxectivo do obradoiro é brindar un espazo  formativo ás nais e pais que necesiten mellorar as súas capacidades para afrontar os desafíos  que presenta  a sociedade actual, a través de traballar as seguintes temáticas:

 

-     Ser conscientes  de que como  nais e pais somos modelos de identificación para as nosas fillas/os que transmitimos coas nosas actitudes, valores, crenzas e conviccións.

 

-     A información, a  reflexión e a análise que lles proporcione as ferramentas que melloren a comunicación cos fillos/as dentro do grupo familiar.

 

-     A orientación que lles permita entender, apoiar, comprender e dar resposta aos cambios evolutivos a nivel intelectual, afectivo, social e sexual dos seus fillos/as que favorezan o desenvolvemento de habilidades persoais e dunha personalidade con autoestima, aspectos  que constitúen a base da identidade persoal.

 

-           Que é a propia aceptación e valoración persoal,  as que sustentan o equilibrio psíquico e o bo trato interno, sendo a condición fundamental que prevé o non exercer ou non padecer o mal trato.   

 

Distribuir contido

Back to top