AXUDAS PARA LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR

 A Consellería de Educación ven de convocar as AXUDAS para  libros de texto e material escolar para o curso 2020/2021.

 

Lexislación:Orde do 12 maio de 2020 (DOG 19 de maio de 2020)

 

Beneficiarios: Alumnado de Educación Primaria e de Educación Secundaria.

 

Tipo de axuda:

Alumnado de 1º e 2º de E. Primaria

  • Cheque de 50 euros para compra de material escolar (sempre e cando a renda per cápita familiar non supere os 6000 euros)
  • Cheque de 140 ou 210 euros para compra de libros de texto (sempre e cando a renda percápita familiar non supere os 10.000 euros)

Alumnado de 3º a 6º de E. Primaria:

  • Cheque de 50 euros para material escolar (sempre e cando a renda per cápita familiar non supere os 6000 euros)
  • Participación no banco de libros do colexio. A aplicación da Consellería fará o reparto de exemplares por orden inversa á renda percápita da unidade familiar.

     

É imprescindible para acceder a esta axuda a devolución dos libros do curso anterior no prazo correspondente: 22-26 de xuño ( horario secretaría de 10:00 a 13:00).

 

Como solicitar:

- Telematicamente, preferiblemente, usando a Chave 365: Entrando na aplicación e completando os diferentes apartados. ENLACE

- Para a presentación no centro : Imprimindo e cubrindo o Anexo I e II e entregándoos xunto co resto da documentación no centro educativo, en horario de secretaría (de luns a venres de 10:00 a 13:00h)ANEXO I e ANEXO II

 O alumnado de 6º curso deberá entregar esta documentación no IES no que esté admitido para o próximo curso.

Documentación:

- Anexos I e II cubertos asinados polo pai,nai ou titor legal.

- Orixinal e Copia do libro de familia de todos os membros, ou documentación xustificativa de cambio de situación familiar.

- En caso de discapacidade ou minusvalía, certificación.

- En caso de separación ou divorcio, achegar sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.

 

 

Prazo: Ata o día 19 de xuño.

 

.  INSTRUCIÓNS PARA A PRESENTACIÓN TELEMÁTICA