AXUDAS PARA LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR

A Consellería de Educación ven de convocar as AXUDAS para  libros de texto e material escolar para o curso 2019/2020.

 

Lexislación:Orde do 3 maio de 2019 (DOG 20 de maio de 2019)

 

Beneficiarios: Alumnado de Educación Primaria e de Educación Secundaria

 

Tipo de axuda:

Alumnado de 1º e 2º de E. Primaria: 

  • Cheque de 50 euros para compra de material escolar (sempre e cando a renda per cápita familiar non supere os 5400 euros)
  • Cheque de 90 ou 170 euros para compra de libros de texto (sempre e cando a renda percápita familiar non supere os 9000 euros)

Alumnado de 3º a 6º de E. Primaria:

  • Cheque de 50 euros para material escolar (sempre e cando a renda per cápita familiar non supere os 5400 euros)
  • Participación no banco de libros do colexio. A aplicación da Consellería fará o reparto de exemplares por orden inversa á renda percápita da unidade familiar.

     

É imprescindible para acceder a esta axuda a devolución dos libros do curso anterior no prazo correspondente: 10-14 de xuño.

 

Como solicitar:

- Telematicamente, preferiblemente, usando a Chave 365: Entrando na aplicación e completando os diferentes apartados. ENLACE

- Excepcionalmente, en papel: Imprimindo e cubrindo o Anexo I e II e entregándoos xunto co resto da documentación no centro educativo, en horario de secretaría (de luns a venres de 09:15 a 10:00h) ENLACE

 O alumnado de 6º curso deberá entregar esta documentación no IES no que esté admitido para o próximo curso.

Documentación:

- Anexos I e II cubertos.

- Orixinal e Copia do libro de familia de todos os membros, ou documentación xustificativa de cambio de situación familiar.

- En caso de discapacidade ou minusvalía, certificación.

 

Prazo: Ata o día 21 de xuño.

 

.  INSTRUCIÓNS PARA A PRESENTACIÓN TELEMÁTICA

.  MAIS INFORMACIÓN