Canto de reises

Canto de reises.

De lonxe viñemos
os que aquí chegamos
se nos dan licencia
os reises cantamos.

Os reises cantamos,
os reises cantamos
se nos dan licencia,
os que aquí chegamos.

Cantámosche os reises do kikirikí,
se non nos dás nada caghámosche aquí.
Caghámosche aquí, caghámosche aquí,
se non nos dás nada do kikirikí.

Os reises cantamos pedindo aguinaldo,
chourizas, touciño, pra face-lo caldo.
Pra face-lo caldo, pra face-lo caldo,
chourizas, touciño, pedindo o aguinaldo.