Skip to Content

Eventos

Select event terms to filter by
Select event type to filter by
Venres Marzo 01, 2024
Start: 01/03/2024 00:37

 

 

 

Solicitude de Admisión

Prazo: do 1 ao 20 de marzo

 

Normativa e manuais

Para PRESENTAR unha SOLICITUDE deberá seguir algunha das opción descritas a continuación:

 

PRESENTACIÓN NA SEDE ELECTRÓNICA:

  • Cubrir a solicitude informáticamente e asinala en Sede Electrónica: Deberá acceder a admisionalumnado con usuario de Chave 365 ou con certificado dixital.


Posteriormente deberá seleccionar a opción de menú “Solicitudes --> Admisión --> Crear”. Deseguido aparecerá unha pantalla na que deberá cubrir os datos necesarios, tales como datos persoais e de contacto, os datos académicos e os criterios alegados e autorizacións. Despois de cubrir a información descrita, deberá premer no botón “Confirmar solicitude” e posteriormente premendo no botón "Firmar e presentar en Sede Electrónica", poderá asinar a solicitude dixitalmente, quedando como presentada no centro, sempre que o proceso de sinatura remate correctamente. Debe achegar escaneada toda a documentación pertinente á hora de presentar solicitude.

IMPORTANTEDebe achegar, na Sede Electrónica da Xunta de Galicia, o anexo bis dixitalizado.

PRESENTACIÓN NO CENTRO:

  • Cubrir a solicitude informáticamente e presentala asinada de xeito manual no centro: Para presentar a solicitude presencialmente no centro deberá seleccionar a opción de menú “Solicitudes --> Reserva/Admisión --> Crear”. Deseguido aparecerá unha pantalla na que deberá cubrir os datos necesarios, tales como datos persoais e de contacto, os datos académicos e os criterios alegados e autorizacións. Despois de cubrir a información descrita, deberá premer no botón “Crear e Confirmar”. Feito isto poderá descargala para asinar e presentar no centro.

  • Cubrir a solicitude manualmente e presentala asinada presencialmente no centro:

Se non desexa cubrir a solicitude dixitalmente pode facelo de xeito manual descargando dende os seguintes enlaces os documentos, cubrilos e presentalos firmados no centro.

 

FORMULARIO DE SOLICITUDE DE ADMISIÓN:

GALEGO

CASTELÁN

 

HORARIO PARA ENTREGAR SOLICITUDES NO CENTRO

* MAÑÁS: 12:00 – 15:00h

* MARTES TARDE: 16:00 – 18:30h

 

Alumnado ao que vai dirixido

Novo alumnado

Prazo de presentación das solicitudes

Do 1 ao 20 de marzo de 2024

Documentación

Solicitude:

550B-Galego

550B-Castelán

DNI do alumno/a ou libro de familia.

DNI dos pais.

Resolución xudicial de separación ou divorcio, de ser o caso.

E todos aqueles necesarios para evidenciar os puntos alegados.

Presentación de solicitudes

Na secretaría do centro.

 

A través da Sede Electrónica.

A través da aplicación “admisionalumnado”.

Normativa reguladora do proceso de admisión

Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos.

Ordedo 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado.

Servizos complementarios que ofrece o centro

Madrugadores.

Comedor.

Transporte escolar.

IMPORTANTE

Cada alumno/a só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar, advertindo que a infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto, deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión

 

CALENDARIO 2024-25

Do 1 de marzo ao 20 de marzo

Presentación de Solicitudes de Admisión. Modelo

ED550B-Galego

ED550B-Castelán

Do 22 de marzo ao 12 de abril

Presentación da Documentación do Baremo de ser necesario.

25 de abril

Publicación da Lista Provisional.

Do 26 de abril ao 3 de maio

Presentación de Reclamacións á Lista Provisional.

15 de maio

Publicación da Lista Definitiva.

Do 20 de xuño ao 30 de xuño

Formalización da Matrícula.

 

VACANTES CURSO 2024/25

*NEAE= Alumnado con Necesidades Especificas de Apoio Educativo

CURSO

VACANTES

CURSO

VACANTES

4º Ed. Infantil

18

2 (NEAE*)

1º Ed. Primaria

4

2 (NEAE*)

5º Ed. Infantil

6

2º Ed. Primaria

10

6º Ed. Infantil

11

3º Ed. Primaria

10

 

4º Ed. Primaria

5

5º Ed. Primaria

 

6º Ed. Primaria

1

Distribuir contido


by Dr. Radut