BENVIDXS AO NOSO COLE!!!

                           

Iniciar sesión: Acceso

O noso equipo

CONSELLO ESCOLAR 2022/2023

30/11/2022 13:48
Europe/Madrid

   EQUIPO DIRECTIVO   

Alonso Álvarez, María

Félix Pérez, Clara

Fernández Freire, Nerea

   REPRESENTANTES DO PROFESORADO   

Carrea Rivero, Tamara

Contreras Fernández, María Elisa

García Fontán, Javier

Lourido Lorenzo, Camilo Jesús

Moreira Cousido, Noemí

   REPRESENTANTE DAS FAMILIAS   

Bastos Carrera, María Montserrat

Belmonte Díaz, Óscar

Fernández Campo, Verónica

Varela Mariño, Félix

 Vázquez Socastro, Vanesa

    REPRESENTANTE DO CONCELLO   

García Ballesteros, Olga María

    REPRESENTANTE DE PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS  

Seoane Cortegoso, Alicia

CLAUSTRO 2022/2023

EQUIPO DIRECTIVO

DIRECTORA

NEREA FERNÁNDEZ FREIRE

XEFA DE ESTUDOS

MARÍA ALONSO ÁLVAREZ

SECRETARIA

CLARA FÉLIX PÉREZ

 

TITORAS/TITORES

 EDUCACIÓN INFANTIL

 CLARA FÉLIX PÉREZ

 CRISTINA CAMPOS ALONSO

MARÍA ALONSO ALVAREZ

APOIO INFANTIL

 MARÍA TERESA PÉREZ FERNÁNDEZ

 

EDUCACIÓN PRIMARIA

1º 

 MAGDALENA GAMALLO FARIÑA

 JENNIFER VÁZQUEZ FERNÁNDEZ

3º 

 ESTELA RODRÍGUEZ MOSQUERA

CANDELA ALONSO RODRÍGUEZ

 NOEMÍ MOREIRA COUSIDO

6ºA

Mª ELISA CONTRERAS FERNÁNDEZ

6ºB

NEREA BARROS SOBRAL

 

ESPECIALISTAS

EDUCACIÓN  FÍSICA

JAVIER GARCÍA FONTÁN

EDUCACIÓN MUSICAL

ÁNGELA L. COVELO SOTO

RELIXIÓN

ALICIA LENCE GESTOSO

FRANCÉS

CANDELA ALONSO RODRÍGUEZ

 

INGLÉS

EDUCACIÓN INFANTIL

MARÍA TERESA PÉREZ FERNÁNDEZ

PRIMARIA

TAMARA CARRERA RIVERO

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

ORIENTACIÓN

(martes e venres)

CAMILO JESÚS LOURIDO LORENZO 

AUDICIÓN E LINGUAXE

 NEREA FERNÁNDEZ FREIRE


PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA

GENEROSA MORGADE RODRÍGUEZ

Distribuir contido