G2301076 O bo trato nas relacións de xénero e a igualdade de oportunidades

Curso de 20 horas: 15 presenciais e 5 non presenciais Lugar de realización: CAFI. Santiago de Compostela
Mér, 31/01/2024 - 08:12

O bo trato

O bo trato

OBXECTIVOS

1.Identificar os sinais que poden alertar dunha situación de violencia de xénero.

2.Coñecer estratexias que favorecen o bo trato nas relacións de xénero e a igualdade de oportunidades.

3.Coñecer boas prácticas, materiais e recursos que favorezan o bo trato nas relacións de xénero así como a igualdade de oportunidades.

CONTIDOS

1.Sinais de alerta referidas a situacións de violencia de xénero.

2.Accións para promover a igualdade de oportunidades e o bo trato nas relacións de xénero.

3.Recursos e boas prácticas.

4.Experimentando algunha práctica na aula/centro.

Enlace a FPROFE