Resolución definitiva PFPPs

Mar, 22/11/2022 - 14:25
Resolución definita PFPPs
Resolución definitiva PFPPs

Resolución pola que se resolve a do 12 de setembro de 2022 na que se convocou a selección de plans de formación permanente do profesorado (PFPP) que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2022/23.

Resolución definitiva