Buzón suxestións

Listaxe provisional admitidos en probas de acceso aos ciclos medios

Publicada a listaxe provisional de admitidos.

Sede das probas. IES de  TEIS (Vigo)

Día da proba: 27 de maio

ALUMNADO ADMITIDO E NON ADMITIDO CURSO 2021/22

Publicadas as listaxes PROVISIONAIS do alumnado admitido e non admitido que solicitaron praza no noso centro para o curso 2021/22. Poden consultalas no taboleiro da secretaría do centro, de luns a venres de 9 a 13:30 horas.

O alumnado que solicitou praza na ESO está admitidas e adxudicadas TODAS.

O alumnado que solicitou praza en 2º de BACH están admitidas e adxudicadas TODAS.

O alumnado que solicitou praza en 1º de BACH consultarán a listaxe no taboleiro.

Recurso de alzada ante as istaxes provisionais publicadas terán prazo de 5 días hábiles dende a publicación no taboleiro.

O prazo límite para  publicar a listaxe definitiva é o 18 de maio.

O Calendario de matrícula ordinaria se publicará a finais de xuño.

 

INFORMACIÓN CONVOCATORIA ABAU (SELECTIVIDADE) 2021

Achegamos arquivos coa información sobre o procedemento de matrícula da ABAU ; o día da entrega de notas daremos os impresos e atenderemos as consultas sobre este particular. A matrícula se entregará na secretaría do centro o 21 de maio de 9 a 11 horas.

Achegamos tamén, o horario da ABAU, as ponderacións e as instrucións sobre as probas.

Enlace á páxina da CiUG  para completar esta información (modelos de exames, protocolos etc):  https://www.ciug.gal/gal/abau

Outros enderezos web:

CiUG : http://ciug.gal

NERTA: http://www.edu.xunta.es/nerta

Dúbidas ou incidencias ao correo electrónico: soporte.nerta@edu.xunta.gal

CALENDARIO DO PROCESO DE ADMISIÓN PROBAS LIBRES DE TÍTULOS FP LOE 2020.21

 

Publlicado o calendario do proceso de admisión das probas libres de títulos de FP LOE

Período ordinario de admisión:

Presentación de solicitudes:  19 ao 30 de abril as 13:00 horas

Listaxe provisional de solicitudes: 5 de maio

Reclamación contra a listaxe provisional.  5 ao 7 de maio ata as 13:00 horas

Listaxe definitiva de solicitudes : 12 de maio

Admisión e matrícula:

Listaxe de persoas adxudicadas:  12 de maio

Matriculación: 12 ao 14 de maio ata as 13:00 horas

Liberados e adxudicación continuada: 19 ao 31 de maio ata as 13:00 horas

Lugar de presentación de solicitudes:

Nas secretarías de calquera centro público con oferta de probas libres ou empregar o asistente web para cubrir a solicitude: " ciclosadmision".

Achegamos arquivo coa oferta do noso centro e a información detallada sobre o procedemento

 

CALENDARIO FIN DE CURSO 2º BACHARELATO

DATAS   :           

 30.4.21             PROBAS MATERIAS PENDENTES 1º BAC

 4.5.21               ENTREGA DE NOTAS DAS PTES.

 7.5.21               REMATE CLASES PRESENCIAIS 2º BAC

10-14 DE MAIO   PROBAS FINAIS 2º BACH

19.5.21              ENTREGA DE BOLETÍNS DE NOTAS ÁS 9:20 

                    ENTREGA DA INFORMACIÓN ABAU ÁS 9:30 NO PATIO EXTERIOR

21.5.21              MATRÍCULA ABAU  EN SECRETARÍA DE 9 A 11 HORAS

 

8/9/10 DE XUÑO:  PROBA ORDINARIA ABAU

17.6.21 PUBLICACIÓN POR INTERNET DAS CUALIFICACIÓNS PROVISIONAIS ABAU

24.6.21: PUBLICACIÓN DAS CUALIFICACIÓNS DEFINITIVAS

25.6.21 RECIBIRÁN POR EMAIL A TARXETA DE CUALIFICACIÓN ABAU DEFINITIVA

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - XUÑO

 

15-21 DE XUÑO: PROBAS EXTRAORDINARIAS DE 2º BAC E DE PENDENTES DE 1º BAC

24.6.21   ENTREGA DE NOTAS ÁS 9 HORAS 

24.6.21   RECOLLIDA DOS IMPRESOS ABAU  EN SECRETARÍA ÁS 9:15

28.6.21  MATRÍCULA DA ABAU EN SECRETARÍA DE 10 A 11 HORAS.

13, 14 e 15 DE XULLO: PROBA EXTRAORDINARIA ABAU

SEGUIREMOS INFORMANDO POR ESTE MEDIO.

 

 

CALENDARIO PROBAS DE ACCESO AOS CICLOS MEDIOS E SUPERIORES. CONVOCATORIA 2021

INFORMACIÓN: PROBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO E SUPERIOR.

DOG: 9-2-2021 (ORDE 21-1-2021)

MENÚ DA PÁXINA : http://www.edu.xunta.gal/fp

INSCRICIÓN DA PROBA:

Ligazón https://www.edu.xunta.gal/ciclosprobas/PaxinaInicio.do

Poden presentar tamén a solicitude en calquera IES que imparta ciclos formacivos de FP

GRAO SUPERIOR: DO 18 DE FEBREIRO AO 3 DE MARZO

GRAO MEDIO: DO 15 AO 26 DE MARZO

CELEBRACIÓN DA PROBA : GRAO SUPERIOR: 15 DE ABRIL

                                          GRAO MEDIO: 27 DE MAIO

PUBLICACIÓN CUALIFICACIÓNS PROVISIONAIS: 

GRAO SUPERIOR: 3 DE MAIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            GRAO MEDIO: 8 DE XUÑO

MOI IMPORTANTE: CÓDIGO PERSOAL DE CONSULTA (CPC):

Para garantir a confidencialidade dos datos persoais, nas listaxes aparecerán o CPC, que é un código alfanumérico. Para obter ese código debe ir a aplicación de "ciclos probas" (https://www.edu.xunta.gal/ciclosprobas/PaxinaInicio.do) e escoller a opción "Ver código persoal de consulta", na pantalla que aparece a continuación haberá que escribir o número do DNI/NIE ou pasaporte, sempre con letras en maiúscula) e premer "buscar".

Para consultar o estado da solicitud presentada, deben premer "consultar solicitudes do ano actual"

 

Ubicación do alumnado nos autobuses

Estimadas familias

Por causas organizativas da empresa concesionaria do transporte, procédese á asignación das prazas para cada alumno/a na correspondente liña de transporte. Esta información está dispoñible no documento adxunto.

Compre que cada alumno/a conte no autobús a fila que lle coresponda para ocupar a seu asento correctamente.

Lembra que compre ser responsable ocupar sempre o sitio asignado, a nosa saúde ben o merece.

NOTA: Ante calquera incidencia comunicala no centro.

INFORMACIÓN: PRAZO DE RESERVA PARA O CURSO 2021/22 (só para centros adscritos) E PRAZO DE ADMISIÓN PARA CAMBIO DE CENTRO EN CALQUERA ETAPA ( Centros non adscritos)

Reserva SOLO para centros adscritos: PRAZO FINALIZADO

Normativa e aplicación:

Orde do 18 de decembro de 2020 (https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201222/AnuncioG0598-211220-0001_gl.html) pola que modifica a Orde do 12 de marzo de 2013.

Orde do 25 de xaneiro de 2017

Orde do 12 de marzo de 2013

Decreto 254/2012 do 13 de decembro.

Anuncio: publicada a resolución do sorteo das letras de prioridade que afectan ao primeiro apelido  e son a "W" e  a "S", así mesmo, afectan ao segundo apelido as letras "B" e "F".

________________________________________________________________________

PRAZO PARA CENTROS DE PRIMARIA ADSCRITOS AO NOSO: do 11 de xaneiro ao 8 de febreiro de 2021, ambos incluídos. XA FINALIZOU

A solicitude debe realizarse no centro no que está matriculado no presente curso ou na aplicación "admisionalumnado"

https://www.xunta.es/portada (solicitar chave365)

Enlace aplicación para reserva no portal educativo: https://edu.xunta.gal/admisionalumnado

AVISO: A LISTAXE DEFINITIVA DO ALUMNADO PROCEDENTE DE CENTROS ADSCRITOS, RESERVA  CURSO 2021/22, ESTÁ PUBLICADA NO TABOLEIRO DA SECRETARÍA DO IES. FORON TODOS ADMITIDOS.

_______________________________________________________________

Admisión para cambio de centro: Alumnado procedente de centros NON ADSCRITOS

Prazo: do 1 de marzo ao 22 de marzo, ambos incluídos; ao ser o día 20 sábado, trasládase o derradeiro día ao luns 22. PRAZO FINALIZADO.

As instancias presentadas entre o 23 de marzo e o 18 de maio, ambos incluídos, serán fóra de prazo. Xuntamos arquivo co impreso para procedemento extraordinario

Documentación que deberán de achegar tanto na aplicación ou presencialmente na secretaría do IES en horario de 9 a 13:30 horas de luns a venres:

Solicitude de admisión : CÓDIGO DA SOLICITUDE ED550B

ENLACE:    https://edu.xunta.gal/admisionalumnado

Poderán imprimila da aplicación "admisionalumnado" e entregala cuberta ou cubrila directamente na aplicación; tamén a través da chave365 da sede electrónica da Xunta: http://www.xunta.es/portada

Copia do DNI dos pais e alumno/a

Copia libro de familia

Certificado de empadroamento

Certificado do 3º da ESO coa nota media, tal e como se indica na solicitude (só se solicita praza para 1º de  bacharelato)

Sentenza en caso de separación ou divorcio (se houbera)

O proceso de inscrición tanto para reserva como para admisión, as instrucións e a axuda (nº 13 do menú da apliación) o atopan na aplicación "admisionalumnado", arriba indicada, tamén poden dirixirse á secretaría do Centro.

 Postos escolares ofertados:

     1º ESO: 7

       2º ESO: 6

       3º ESO: 3

       4º ESO: 5

       1º Bacharelato:

  • Modalidade Ciencia e Tecnoloxía: 16
  • Modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais: 6

       2º Bacharelato:

  •  Modalidade Ciencia e Tecnoloxía: 0
  • Modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais: 10

 Prazo presentación de solicitudes:

   Entre o 1 e o 22 de marzo, ámbolos días incluídos. Empregarase o formulario   normalizado ED550B.

 NOTA Informativa:

 Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar, no caso de infracción suporá a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

  1. O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.
  2. O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión

 Prazo de presentación da documentación se é necesario baremar:

 Entre o 23 e o 31 de marzo, ámbolos días incluídos.

Listaxe provisional do alumnado admitido/non admitido: Antes do 26 de abril  Publicación da lista definitiva de ADMITIDOS/AS E NON ADMITIDOS/AS: antes do 18  de  maio

PROCEDEMENTO DE DISTRIBUCIÓN DE MÁSCARAS ENTRE ALUMNADO DE SECUNDARIA

Publicada a orde do 6 de novembro de 2020 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial.

Prazo do 16 ao 27 de novembro

Non ten que presentar solicitude: o alumnado beneficiario da axuda de material escolar no curso 2020-21.

Presentan solicitude os que teñan algunha das seguintes condicións:

Que pertenza a unha familia cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 euros

Alumnado matriculado en educación especial.

Alumnado suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia.

Alumnado cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65%.

Lugar: de forma presencial no centro educativo.

Achegamos ficheiro co resumo da Orde, solicitude (Anexo I) e información coas características do material hixiénico e o DOG publicado o 13/11/2020

Distribuir contido

Plan de Convivencia

Aprobado polo Consello Escolar Curso 2020/21

Plan de Convivencia

FORMACIÓN PROFESIONAL

Programacións

Refórza-T Contrato programa

REFORZA-T

1º-2º ESO INGLÉS

Curso 2019-2020

Programa ARCO

Liña 3 do programa, mateiras  de ámbito sociolingüístico.

Curso 2019-2020

 

BIBLIOTECAS ESCOLARES

Bibliotecas escolares de Galicia

Guardar

Guardar

Guardar

Eventos

« Maio 2021 »
LunMarMérXovVenSábDom
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

PLAN PROXECTA

Guardar

Guardar

FSE

http://www.conselleriadefacenda.es/documents/10433/78129/00_azul+EUROPA.png/d1c76e38-9c17-400d-87bf-3bc60e5c64a4?t=1445862635503?t=1445862635504Autorizada operación FSE curso 2019/20 para PMAR     abrir aquí

Guardar

Información