Buzón suxestións

Secretaría

AVISO IMPORTANTE: Axuda libros de texto 1º e 3º ESO, listaxes e vales

AVISO:

Os libros de texto de 1º e 3º da ESO que a Xunta outorga ao alumnado con dereito á axuda de libros, serán adquiridos polo IES Primeiro de Marzo.

A lista cos libros que lle corresponden a cada alumno/a estará exposta no taboleiro de anuncios do centro a partir do luns, 18 de xullo.

Os vales de material poderán recollerse a partir do luns, 18 de xullo na conserxería do centro, no seguinte horario:

Xullo de 10:00 a 13:30 h.

Agosto de 10:00 a 12:00 h.

Xuntamos arquivo coa lista dos beneficiarios dos VALES

MATRÍCULA EXTRAORDINARIA ABAU - XULLO 2022. INFORMACIÓN

INFORMACIÓN ABAU EXTRAORDINARIA (só alumnado que se matricula por primeira vez)

DÍA 27 DE XUÑO: recollerán os impresos en secretaría ás 9:15 horas

Día de matrícula en secretaría : 29 de xuño de 9 a 11 horas

Enlace da web para descargar os impresos de matrícula da ABAU calendario das probas (sen publicar ainda) etc:    https://ciug.gal

Achegamos información sobre o pago do título e o da ABAU, calendario e oficio da ABAU

 

 

CALENDARIO E INSTRUCIÓNS PARA A MATRÍCULA DO CURSO 2022/23. INSTRUCIÓNS FIN DE CURSO

Lembramos que o luns, 27 de xuño, o alumnado devolverá os libros e ordenadores prestados e a continuación os titores entregaranlles o boletín de notas na aula correspondente. Na conserxería pedirán o sobre de matrícula.

Achegamos arquivos coa información: horario de entrega de notas e o calendario de matrícula.

AVISO para o alumnado de ciclo superior:

Alumnado de 1º de CS: recollerán en secretaría (27/6) a folla de matrícula para 2º curso

Alumnado de 2º de CS: recollerán (27/6) en secretaría o impreso de taxas de título  en secretaría.

Calquera incidencia, consulten en secretaría.

DOG 17 de xuño polo que se convocan axudas económicas para alumnado de FP en fase de prácticas

Prazo:  do 18 de xuño ao 18 de xullo

Listaxe provisional: 19 de xullo

Listaxe definitiva: 29 de xullo

Informará a titora da FCT ao alumnado interesado

Achegamos no arquivo toda a información ao respecto.

REMATE CURSO 2º BACHARELATO. CALENDARIO EXAMES E PROCESO DE RECLAMACIÓN

AVISO: Información sobre a convocatoria ordinaria

 

Remate das clases presenciais de 2º DE BACHARELATO: 6 de maio

Convocatoria  ordinaria de probas (Maio): Do luns, 9 de maio ao venres 13 de maio.

Publicación notas en ABALAR: día 18 de maio  ás 21 horas.

Entrega  presencial dos boletíns:  día 19 de maio ás 8:45 horas

* A Cita en secretaría para informarlles sobre o proceso de matrícula ao alumnado que aprobara todas as materias ou calquera  familiar interesado/a, sobre a  matrícula ABAU ou a matrícula en Ciclos superiores e retirar os impresos correspondentes tamén os das taxas de  títulos será o 19 de maio de 9:00 a 10:00 horas

Matrícula ABAU: entregar documentación en secretaría o 23 de maio de 9 a 11 horas

Proba ABAU: 7, 8 e 9 de xuño. Comisión Delegada, nº 32. Sede: Edificio de Ciencias Experimentarias. Vigo

Achegamos arquivo coa información do calendario das probas (maio) .

*Neste días informaremos sobre o calendario da ABAU e instrucións sobre a matrícula, entregaremos ao alumnado unha circular.

 

DERRADEIRO AVISO: PUBLICADA A CONVOCATORIA DE BOLSAS (BECAS) PARA BACH/FP/UNIVERSIDADE CURSO 22/23. AMPLIASE O PRAZO ATA AS 24 HORAS DO 16 DE MAIO

 

Extracto da convocatoria de bolsas de carácter xeneral para o curso académico 2022-2023,  publicado o 12 de marzo: Extracto de la Resolución de 10 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan becas de carácter general para el curso académico 2022-2023, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios”

 Na referida convocatoria establecese o prazo de solicitude tanto para alumnos que  se encontren cursando ensinanzas universitarias como para os que se encontren cursando ensinanzas postobligatorias e superiores non universitarias. O prazo de solicitude será do 30 de marzo de 2022 ata  el 12 de maio de 2022, ás 24,00h, ambos inclusive.

O ENLACE DA WEB DO MINISTERIO É A SEGUINTE:

https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html

Achegamos resolución e o BOE  da convocatoria de bolsas para estudos postobrigatorios (FPB/CICLOS/BACHARELATO/UNIVERSIDADE)

Bo día,

 

Recordámosvos que o 12 de maio de 2022 remata o prazo de presentación das solicitudes das Bolsas do Ministerio de Educación e Formación Profesional para estudantes que cursen ensinanzas postobrigatorias no vindeiro curso académico 2022/2023.

 

Toda a información sobre esta convocatoria poderedes encontrala no “Portal de BECAS de EDUCACIÓN ”.

 

O acceso para a presentación online: https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1707 .

 

Un cordial saúdo

CONVOCATORIA PROBAS DE ACCESO AOS CICLOS MEDIOS

Acceso á información xeral das probas de acceso a grao medio

PRAZO: do 3 ao 16 de marzo, ambos incluídos

Introdución

Orde do 17 de decembro de 2021 pola que se regulan as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo, e se convocan para o ano 2022 (códigos de procedemento ED312C e ED312D)


Información xeral e calendario

Nas seguintes ligazóns poderase consultar a información xeral e o calendario das probas de acceso a ciclos formativos de grao medio de formación profesional.

Composición dos tribunais

Solicitude de inscrición telemática

Na seguinte ligazón pódese acceder á aplicación informática na que se dispón dun asistente para cubrir a solicitude de inscrición a ciclos formativos de grao medio. O sistema xera unha instancia para imprimir que terá que ser entregada nun centro de inscrición, acompañada da documentación que se indica na propia instancia. O centro procederá a validación dunha copia e entregará outra para a persoa solicitante a efectos de resgardo. En tanto que non se efectúe este trámite non quedará feita a matrícula.

- Guía de uso do asistente informático para elaborar a solicitude

- Ligazón á aplicación informática

Data e hora DA PROBA PARA CICLOS MEDIOS
A proba realizarase o 25 de maio de 2022, no seguinte horario:
Presentación: ás 9:00 horas.
Partes matemática e sociolingüística da proba:
–Das 09:30 ás 13:30 horas (Matemáticas, Lingua galega, Lingua castelá e Ciencias sociais).
Parte científico-técnica da proba:
–Das 16:00 horas ás 18:00 horas (Ciencias da natureza e Tecnoloxía

Documentación que cómpre levar e material para utilizar

O día da proba cómpre levar o documento oficial de identidade e a copia selada da folla da solicitude de inscrición.
Poderanse utilizar os seguintes materiais:
Bolígrafos de tinta negra ou azul (ningunha outra cor).
Calculadora científica, agás que sexa programable, gráfica ou con capacidade para almacenar e transmitir datos. Soamente se pode empregar na proba de Tecnoloxía da parte científico-técnica. Na proba de Matemáticas NON se permite o emprego da calculadora.
Non se admitirá ningún aparello capaz de recibir, transmitir nin almacenar información, como, por exemplo, teléfonos móbiles.
O tribunal dará as instrucións pertinentes para o correcto desenvolvemento das probas. Non seguilas será causa de exclusión.

PRAZO DE ADMISIÓN E OFERTA DE PRAZAS PARA O CURSO 22/23

 

Normativa relacionada

  • Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
  • ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
  • ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
  • ORDE do 18 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (código de procedemento ED550A e ED550B).

OFERTA de prazas deste centro para o curso 2022/23.

1º ESO:  19

2º ESO:    8

3º ESO:    9

4º ESO:    8

1º BACH: 79

2º BACH: 60

PRAZO : do 1 ao 21 de marzo de 2022. XA FINALIZADO

SOLICITUDE: o enlace para subrir a solicitude é a seguinte:

https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado/.

Esta solicitude deberase presentar no centro educativo  ou en calquera dos lugares que establece a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común, incluída a SEDE ELECTRÓNICA, para o que se precisará de Chave365 ou certificado dixital, sendo esta a canle preferible de presentación.

Horario da secretaría do IES: de luns a vernes de 9 a 14 horas.

DOCUMENTOS: solicitude ( modelo no arquivo adxunto) e, a efectos de comprobación de datos, os DNI ou pasaporte dos proxenitores ou titores/as, DNI  ou pasaporte do alumno/a, certificado matrícula actual, copia do libro de familia, certificado ou volante de empadroamento, carnet de familia numerosa  e certificado de discapacidade dalgún membro da familia ( ambos se é o caso)

AVISO:

1. Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas: antes do 25 de abril.

2. Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas: antes do 16 de maio.

3. Formalización da matrícula en ESO e bacharelato: antes do 10 de xullo.

CALENDARIO DE MATRÍCULA NO NOSO CENTRO : PUBLICARASE A FINAIS DE XUÑO

IMPORTANTE: FINALIZADO O PRAZO DE ADMISIÓN.

AQUELAS SOLICITUDES PRESENTADAS A PARTIR DE AGORA, SE CONSIDERAN "FÓRA DE PRAZO" POLO TANTO A SÚA RESOLUCIÓN É COMPETENCIA EXCLUSIVA DA INSPECCIÓN EDUCATIVA. ESTE PERÍODO É DENDE O 22 DE MARZO AO 25 DE ABRIL.

ACHEGAMOS NUN ARQUIVO O MODELO DESTE PROCESO EXTRAORDINARIO QUE ENTREGARÁ PRESENCIALMENTE COA DOCUMENTACIÓN ESPECIFICADA ANTERIORMENTE

LISTAXE PROVISIONAL SOLICITUDES PRESENTADAS PARA AS PROBAS DE CS

Publicada a listaxe provisional de solicitudes presentadas para as probas de acceso aos CS.

Prazo de reclamación: do 18 ao 25 de febreiro ás 13:00 horas

Achegamos ficheiro coa listaxe.

Distribuir contido

Iniciar sesión

Equipo de Dinamización da Lingua Galega

Logo Equipos Dinamización da Lingua Galega

AULA DE IGUALDADE

EN CONSTRUCCIÓN

(Proximamente máis información)

Profesorado

Normalización lingüística

Contratos-Programa

Contratos-Programa 2016-17

Guardar

Guardar

e-CRSM Consumo Responsable nas Sociedades Modernas

O IES Primeiro de marzo traballou durante o curso académico 2020/21 no plan proxecta Galicons. Este proxecto é o froito do traballo levado a cabo por 3º da ESO, 4º da ESO e 1º de Bacharelato. O produto obtido é un blog repleto de ilusión, creatividade, e sobre todo moito traballo do noso alumnado.

 

Plan Recupera. Contrato programa

PLAN RECUPERA

Curso 2021/22

ARCO: 1º trimestre

Niveis: 1º, 2º, 3º ESO e 1º FPB

PROA+: Curso completo

Niveis: 4º ESO

FSE

http://www.conselleriadefacenda.es/documents/10433/78129/00_azul+EUROPA.png/d1c76e38-9c17-400d-87bf-3bc60e5c64a4?t=1445862635503?t=1445862635504Autorizada operación FSE curso 2021/22 para PMAR     abrir aquí

Guardar

Probas Libres FP (Animación Sociocultural e Turística)

Plan COVID 2021/22

Plan COVID 21/22

Rógase extremen as precaucións ante o COVID-19

O pasado 1 de marzo de 2022, tras a valoración da situación epidemiolóxica actual por parte das diferentes comunidades autónomas, a Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud chegou a un acordo a partir do cal se elimina a recomendación de corentenar aos contactos estreitos a nivel comunitario.

Tendo en conta que os centros educativos non se enmarcan como ámbitos vulnerables, as actuacións a seguir neles serán as mesmas que a poboación xeral en canto á identificación e manexo de contactos estreitos: NON se realizará identificación dos contactos estreitos na poboación xeral serán opropios casos os que deben informar aos seus contactos estreitos do diagnóstico de COVID para que extremen as medidas de prevención.

A definición de contacto estreito e o prazo para identificar contactos estreitos mantense, polo que comeza 2 días antes da data de inicio de síntomas (ou da toma de mostra nos casos asintomáticos) e remata no momento que comeza o illamento do caso positivo.

En relación ao uso da plataforma EduCovid:

  • Os casos confirmados seguirán rexistrándose en EduCovid

  • Os contactos estreitos do ámbito educativo NON se identificarán, polo que non se rexistrarán no EduCovid

Data implantación en Galicia: luns 7 de marzo de 2022

Actuación ante contactos estreitos identificados antes da implantación deste acordo: suspenderanse as medidas de corentena/vixilancia indicadas previamente e pasaran a aplicarse as medidas recollidas neste documento.

Recomendacións preventivas para contactos estreitos da COVID-19 a partir do 7/3/22: https://www.sergas.gal/Saude-publica/Recomendacions-preventivas-contactos-estreitos

 

Plan de Convivencia

Aprobado polo Consello Escolar Curso 2020/21

Plan de Convivencia

FORMACIÓN PROFESIONAL

Programacións

BIBLIOTECAS ESCOLARES

Bibliotecas escolares de Galicia

Guardar

Guardar

Guardar

Eventos

« Agosto 2022 »
LunMarMérXovVenSábDom
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

PLAN PROXECTA

Guardar

Guardar