Ciclo Superior e Ciclo Básico

CICLO SUPERIOR ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL E TURÍSTICA

     

 (Folleto Informativo Adxunto

 

     Ligazóns de interese

          Ás nosas Redes Sociais:          

                 

          A webs da Consellería de Educación:

              Web de Formación Profesional (Información Xeral) 

              Información sobre ADMISIÓN

          Ó Decreto que establece o Currículo de Animación Sociocultural e Turística:

  DECRETO 205/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Animación Sociocultural e Turística.

 

 

CICLO BÁSICO ACTIVIDADES DOMÉSTICAS E LIMPEZA DE EDIFICIOS

(FP Básica) 

 

       (Folleto Informativo Adxunto)     

 Ligazóns de interese

          Ó Decreto que establece o Currículo do Ciclo Básico en Actividades Domésticas e Limpeza de Edificios (Ver Anexo II):          

DECRETO 71/2017, do 24 de maio, polo que se establecen seis currículos de títulos profesionais básicos.