II Feira Científica: Val Miñor é Ciencia

Programa da II edición da Feira Científica do Val Miñor, co-organizada dende o noso IES. 

  

 

Alumnado STEMBach no CINTECXS da Uvigo

 Unha segunda vida para as augas residuais orgánicas: a depuración da auga” é o título do proxecto STEMbach impulsado polo CINTECX no que participa un grupo de estudantes do IES Primeiro de Marzo de Baiona.

Durante o mes de febreiro, Fátima Míguez, Xoana Rodríguez e Gael Álvarez, xunto coa profesora Teresa Louzao, realizaron dúas visitas ao CINTECX para traballar no desenvolvemento da parte experimental deste proxecto, de dous anos de duración.

 

Mais información na seguinte ligazón da Uvigo:

https://cintecx.uvigo.es/es/estudiantes-do-ies-primeiro-de-marzo-de-baio...

 

PROBAS ACCSEO AOS C. SUPERIORES. LUGAR, DATA E HORARIO

SEDE:

CIFP Valentín Paz Andrade

DATA: 18 de abril

Instrucións para as probas no arquivo adxunto

CONVOCATORIA DE PROBAS LIBRES PARA CICLOS FORMATIVOS LOE/LOXSE. CURSO 2023-24

OFERTA:

10 prazas por cada módulo de 1º e 2º de Ciclo Superior de Animación Sociocultural e Turística

36019657 IES Primeiro de Marzo

ies.primeiro.marzo@edu.xunta.gal

Tlf. 886110127

Grao superior
CSSSC03 Animación sociocultural e turística
Módulos profesionais

MP1123 Actividades de lecer e tempo libre 10
MP1125 Animación e xestión cultural 10
MP1126 Animación turística 10
MP1131 Contexto da animación sociocultural 10
MP1128 Desenvolvemento comunitario 10
MP1124 Dinamización grupal 10
MP1134 Empresa e iniciativa emprendedora 10
MP1133 Formación e orientación laboral 10
MP1129 Información xuvenil 10
MP0179 Inglés profesional (GS) 10
MP1130 Intervención socioeducativa con xente nova 10
MP0344 Metodoloxía da intervención social 10
MP0020 Primeiros auxilios 10

REQUISITOS DE ACCESO:

Cumprir os requisitos de acceso establecidos na Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación,e ademais

Ter 18 anos, para optar aos títulos de técnico

Ter 20 anos, para optar aos títulos de técnico superior, ou 19 anos no caso de posuír xa o título de técnico.

Con carácter xeral, non estar matriculado/a en ciclos formativos de formación profesional ninter causado baixa no correspondente curso académico.

Non estar en posesión dun título de formación profesional declarado equivalente ao correspondente título de formación profesional establecido ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, obxecto da proba.

Las solicitudes de inscrición para participar nas probas libres de formación profesional poderanse facer a través do asistente web para cubrir a solicitude (www.edu.xunta.gal/ciclosadmision).Tamén se poderá realizar empregando o anexo I e presentarse na secretaría de calquera centro público de formación profesional con oferta de probas libres para a obtención de títulos de FP, malia que non sexa o centro elixido en primeira opción.

 Calendario

Todas as listaxes poderán ser consultadas no taboleiro de anuncios do centro público elixido como primeira opción e na páxina web www.edu.xunta.gal/fp

Calendario de admisión das probas libres

Presentación de solicitudes 17 de abril ás 9:00 horas ao 30 de abril ata as 13:00 horas

Listaxe provisional de solicitudes 6 de maio

Reclamación contra a listaxe provisional 6 de maio ás 9:00 horas ao 8 de maio ata as 13:00 horas

Listaxe definitiva de solicitudes 14 de maio

Listaxe de persoas adxudicadas 14 de maio

Matriculación14 de maio ás 9:00 horas ao 21 de maio ata as 13:00 horas

Liberados e adxudicación continuada 23 de maio ás 9:00 horas ao 31 de maio ata as 13:00 horas

 

Achegamos os arquivos coa información do proceso, oferta por provincias e o modelo de solicitude (Anexo I)

 

INFORMACIÓN CURSO 2024/2025

Información sobre a adxudicación de prazas do proceso de Admisión para o curso 2024/25

 

Todas as solicitudes presentadas en forma e prazo, é dicir do 1 ao 20 de marzo de 2024 foron adxudicadas.

Poden consultar as listaxes no taboleiro de secretaría.

Publicaremos as instruccións e o calendario de matrícula na segunda semana de xuño

CONVOCATORIA DE BECAS MEC (BACHARELATO/ FP/ UNIVERSIDADE)

 

BACHARELATO/ FP/ UNIVERSIDADE        SOLICITA AGORA A TÚA BOLSA

 

DO 19 DE MARZO[09:00h] AO 10 DE  MAIO[15:00h]

 

MÁIS INFORMACIÓN: WWW.BECASEDUCACION.GOB.ES

 

La convocatoria general de becas y ayudas al estudio del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, conocidas como becas MEC, se ha abierto este martes 19 de marzo para alumnos que vayan a realizar en el curso 2024-25 estudios postobligatorios como Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas, Deportivas, idiomas o estudios universitarios.

Los estudiantes interesados en solicitar una de las becas, cuyo plazo de solicitud se ha abierto este martes 19 de marzo a las 9:00 horas, lo deben hacer hasta el 10 de mayo a las 15:00 horas por internet a través del formulario de la sede electrónica del Ministerio de Educación que se encuentra también disponible en la página de Formación Profesional

La principal novedad de esta convocatoria es la subida del 5% en los umbrales de renta, que se suma a las mejoras incorporadas en cursos anteriores como el incremento de 1.600 a 2.500 euros en las becas de residencia.

 ENLACE

https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/fp-bachillerato-otros/t...

 

8M - Día Internacional da Muller

A loita pola erradicación das desigualdades de xénero está presente no noso IES todos e cada un dos días que o centro abre as súas portas.

E como non podía ser doutro xeito, este 8 de Marzo volvemos a visibilizar a nosa aposta por unha sociedade mási xusta e igualitaria. 

Durante todo este mes están tendo lugar distintas accións reivindicativas organizadas por alumnado de distintos grupos, e de modo especial polo alumnado e profesorado do Equipo de Igualdade "Rochas Violetas".

 Deixámosvos aquí algunhas das fotos do PhotoCall posterior ó acto de lectura do manifesto deste ano.

         

Campaña #AquíTaménSeFalaGalego

   O IES Primeiro de Marzo atópase adherido á campaña #AquíTaménSeFala, na que participan centros educativos das catro provincias galegas. Esta campaña busca rachar coa imaxe distorsionada dunha suposta Galiza que non fala galego; e de que a nosa lingua non é empregada no mundo da empresa, nin nos barrios, nin nas vilas... E para contribuír coa eliminación destes prexuízos o alumnado exerce como técnico de normalización lingüística.

 O pasado 4 de marzo o alumnado de 4º da ESO e 1º FPB do noso IES, baixo a Coordinación do Equipo de Dinamización da Lingua Galega, e coa colaboración de profesorado e alumnado do Ciclo Superior en Animación Sociocultural e Turística, estivo percorrendo a vila de Baiona promocionando a campaña entre o comercio local.

     

Distribuir contido