Skip to Content

Secretaría

Documentación alumnado/familias

Documentación alumnado/familias

010 Faltas de asistencia     

01 XUSTIFICACIÓN DE FALTAS DO ALUMNADO

02 PERMISO DE SAÍDA E AUSENCIA EN HORARIO LECTIVO

011 Solicitudes

03 SOLICITUDE XERAL

04 SOLICITUDE CAMBIO DE GRUPO

05 SOLICITUDE DE BAIXA

06 SOLICITUDE EXENCIÓN DE LINGUA GALEGA

07 SOLICITUDE VALIDACIÓN MÚSICA ESO

08 SOLICITUDE VALIDACIÓN MÚSICA BAC

012 Reclamacións

09 RECLAMACIÓN CUALIFICACIÓNS PERANTE O CENTRO

10 RECLAMACIÓN CUALIFICACIÓNS PERANTE A XEFATURA TERRITORIAL

013 Títulos

11 SOLICITUDE DE TÍTULO DE BACHARELATO

12 PAGAMENTO DE TAXAS DO TÍTULO DE BACHARELATO  

13 SOLICITUDE DE TÍTULO DE TÉCNICO DE FP

14 PAGAMENTO DE TAXAS DO TÍTULO DE TÉCNICO DE FP

014 ABAU 2021

15 IMPRESO PREMATRÍCULA ABAU 2021

16 IMPRESO TAXAS ABAU 2021

17 INSTRUCCIÓNS PAGO TAXAS ABAU NERTA 2021

18 INSTRUCCIÓNS NERTA ALUMNADO ABAU 2021

19 HORARIO ABAU 2021

015 Matrícula

26 IMPRESO DE MATRÍCULA 1º ESO

27 IMPRESO DE MATRÍCULA 2º ESO

28 IMPRESO MATRÍCULA 3º ESO

29 IMPRESO DE MATRÍCULA 4º ESO

30 IMPRESO MATRÍCULA 1º BAC

31 IMPRESO MATRÍCULA 2º BAC

 

 

MATRÍCULA CURSO 2021/2022

 

Datas para a formalización da matrícula:

 

HORARIO: de 09:30 a 13:00 horas

 

DÍA 1 de xullo > 1º ESO

DÍA 2 de xullo > 2º ESO

DÍA 5 de xullo > 3º ESO

DÍA 6 de xullo > ESO

 DÍA 7 de xullo > 1º BACH

DÍA 8 de xullo > 2º BACH

 

  

Documentación a aportar coa matrícula:

 •  Impreso de matrícula que se proporcionana conserxería do centro ou se pode descargar na páxina web:www.ieson.gal
 •  Fotocopia do DNI do/a alumno/a.
 •  Fotocopia do boletín de notas do curso 2020/2021.
 •  Folla de autorizacións asinada.
 •  2 fotografías tamaño carné (co nome do/a alumno/a por detrás).
 •  1 sobre americano aberto, sen enderezo e seladoTarifa A.

 

Ademais:

 • O alumnado de nova incorporación ao centro aportar á fotocopiada páxinado Libro de Familia onde está rexistrado/adito/a alumno/a.
 • No caso do alumnado procedente doutra comunidade autónoma,debe entregar certificación académica dos estudos realizados.
 • O alumnado de e ESO e Bacharelato entregará o xustificante de pago das  taxas do Seguro Escolar (1,12 euros que serán aboados na Conserxería do centro,ou no caixeiro da oficina de ABANCA, co número de conta ES122080 0312 4430 4000 4100; entregaralle un recibo para presentar no IES).
 • Se está de alta no programa Alerta Escolar debe aportar informe médico.
 • En caso de divorcio deben aportar a sentenza xudicial.

 

NOTA:O alumnado que teña algunha materia pendente de examinar para setembro deberá realizar a súa matrícula no mes de setembro.

 

 

 

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut