Skip to Content

Documentación alumnado/familias

Documentación alumnado/familias

Faltas de asistencia     

01 XUSTIFICACIÓN DE FALTAS DO ALUMNADO

02 PERMISO DE SAÍDA E AUSENCIA EN HORARIO LECTIVO

Solicitudes

03 SOLICITUDE XERAL

04 SOLICITUDE CAMBIO DE GRUPO

05 SOLICITUDE DE BAIXA

06 SOLICITUDE EXENCIÓN DE LINGUA GALEGA

07 SOLICITUDE VALIDACIÓN MÚSICA ESO

08 SOLICITUDE VALIDACIÓN MÚSICA BAC

09 SOLICITUDE TRANSPORTE ESCOLAR

Reclamacións

10 RECLAMACIÓN CUALIFICACIÓNS PERANTE O CENTRO

11 RECLAMACIÓN CUALIFICACIÓNS PERANTE A XEFATURA TERRITORIAL

Títulos

12 SOLICITUDE DE TÍTULO DE BACHARELATO

13 PAGAMENTO DE TAXAS DO TÍTULO DE BACHARELATO  

14 SOLICITUDE DE TÍTULO DE TÉCNICO DE FP

15 PAGAMENTO DE TAXAS DO TÍTULO DE TÉCNICO DE FP

ABAU 2024

16 IMPRESO PREMATRÍCULA ABAU 2024

17 IMPRESO TAXAS ABAU 2024

18 INSTRUCCIÓNS PAGO TAXAS ABAU NERTA 2024

19 INSTRUCCIÓNS NERTA ALUMNADO ABAU 2024

20 HORARIO ABAU 2024

Matrícula

21IMPRESO DE MATRÍCULA 1º ESO

22 IMPRESO DE MATRÍCULA 2º ESO

23 IMPRESO MATRÍCULA 3º ESO

24 IMPRESO DE MATRÍCULA 4º ESO

25 IMPRESO MATRÍCULA 1º BAC

26 IMPRESO MATRÍCULA 2º BAC

 

 

 
MATRÍCULA CURSO 2024/2025

 

 

Datas para a formalización da matrícula:

 

HORARIO

9:30 a 13:00 horas

 

DÍA 26 de xuño > 2º BACH

DÍA 27 de xuño > 1º BACH

DÍA 28 de xuño > 4º ESO

DÍA 01 de xullo > 3º ESO

DÍA 02 de xullo > 2º ESO

DÍA 03 de xullo > 1º ESO

  

Documentación a aportar coa matrícula:

 •  Impreso de matrícula que se proporcionana conserxería do centro ou se pode descargar na páxina web:www.ieson.gal (Secretaría)
 •  Fotocopia do DNI do/a alumno/a.
 •  Fotocopia do boletín de notas do curso 2023/2024.
 •  Follas de autorizacións asinadas.
 • Impreso de transporte escolar: entrega OBRIGATORIA para 1º de ESO e Bacharelato (o alumnbado de 2º, 3º e 4º de ESO, só o entregarán se cambian de ruta ou parada)
 •  2 fotografías tamaño carné (co nome do/a alumno/a por detrás).
 •  1 sobre americano aberto, sen enderezo e seladoTarifa A.

 

Ademais:

 • O alumnado de nova incorporación ao centro aportar á fotocopiada páxinado Libro de Familia onde está rexistrado/adito/a alumno/a.
 • No caso do alumnado procedente doutra comunidade autónoma,debe entregar certificación académica dos estudos realizados.
 • O alumnado de e ESO e Bacharelato entregará o xustificante de pago das  taxas do Seguro Escolar (1,12 euros que serán aboados na Conserxería do centro,ou no caixeiro da oficina de ABANCA, co número de conta ES122080 0312 4430 4000 4100; entregaralle un recibo para presentar no IES).
 • Se está de alta no programa Alerta Escolar debe aportar informe médico.
 • En caso de divorcio deben aportar a sentenza xudicial.

 

 

 

 book | by Dr. Radut