Saltar navegación.
Inicio

Administración Empresas

Ciclo Administración

Plan de Recuperación de Pendentes Curso 2023/24

Nos arquivos que se achegan poden consultar o procedemento de recuperación de módulos pendentes do departamento de administrativo para o curso 2023-24

Programacións 2º CS Administración e Finanzas

Nos arquivos que se achegan poden atopar as programacións dos módulos profesionais do 2º do Ciclo Superior en Administración e Finanzas.

Programacións 1º CS en Administración e Finanzas

Nos arquivos que se achegan poden atopar as programacións dos módulos profesionais deste curso dependentes do departamento de administrativo (é dicir, todos agás FOL e Inglés Empresarial).

 

Pendente de Publicar nos Vindeiros días a programación de Comunicación é Atención á Clientela

Programacións 2º CM Xestión Administrativa

Nos arquivos que se achegan poden atopar as programacións dos módulos profesionais de 2º de Ciclo Medio en Xestión Administrativa.

Programacións 1º CM Xestión Administrativa

Nos arquivos que se achegan poden atopar as programacións dos módulos profesionais de 1º de CM en Xestión Administrativa, propios do departamento de administrativo (é dicir, todos os módulos menos FOL e Inglés Empresarial).

 

Programacións 2ºCB en Servizos Administrativos

Nos arquivos que se achegan poden atopar as programacións dos módulos profesionais específicos de 2º de Ciclo Básico en Servizos Administrativos

 

Pendente de publicar nos vindeiros días: Programación de Preparación de Pedidos e Venda de Produtos.

Programacións 1º CB en Servizos Administrativos

Nos arquivos achegados poden atopar as programacións correspondentes aos módulos profesionais específicos de 1º de Ciclo Básico en Servizos Administrativos.

Horarios Grupos de Administrativo Curso 2023-24

Nos arquivos que se achegan pódense atopar os horarios dos diversos ciclos de administrativo:

 • 1º Ciclo Básico en Servizos Administrativos
 • 2º Ciclo Básico en Servizos Administrativos
 • 1º Ciclo Medio en Xestión Administrativa
 • 2º Ciclo Medio en Xestión Administrativa
 • 1º Ciclo Superior en Administración e Finanzas
 • 2º Ciclo Superior en Administración e Finanzas

Libros de Texto departamento de Administrativo 23-24

No ficheiro que se achega, poden atopar a listaxe de libros de texto do departamento de administrativo para o curso 2023/24

Profesorado Departamento Administración e Xestión 23-24

A relación de profesorado que impartirá módulos profesionais no instituto neste curso 2023-24 pertencente ao departamento de Administrativo son os seguintes:

 • Alonso Lorenzo, Ana (Titora 1º FPB Servizos Administrativos)
  • Hora de Atención pais/nais/alumnado: Xoves 10:25 a 11:15
 • Blanco Rivas, Patricia
 • Fernández Pérez, Diego (Titor 2º CM Xestión Administrativa)
  • Hora de Atención pais/nais/alumnado: Xoves 09:35 a 10:25
 • Fraga López, Juan Manuel
 • Lagares Doural, Vanessa (Titora 2º FPB Servizos Administrativos)
  • Hora de Atención pais/nais/alumnado: Martes de 12:45 a 13:35
 • Novo Rodríguez, Noemí (Titora 2º CS Administración e Finanzas)
  • Hora de Atención pais/nais/alumnado: Luns de 12:45 a 13:35
 • Roa Martínez, Ernesto (Titor 1º CM Xestión Administrativa)
  • Hora de Atención pais/nais/alumnado: Luns de 12:45 a 13:35
 • Rodríguez Martínez, Jorge (Xefe de Departamento)
 • Santamaría Rodríguez, Juan Antonio (Titor 1º CS Administración e Finanzas)
  • Hora de Atención pais/nais/alumnado: Mércores de 10:25 a 11:15

Se se precisa cita cun profesor, tanto sexan titores con hora asignada como os que non, por favor pórse en contacto co titor a través de Abalar, chamada telefónica ou correo electrónico.

Distribuir contido