Saltar navegación

UD1.- AS CIENCIAS NA MARUMASAT

Para levar a cabo o proxecto MarumaSat: Cos pés no chan e os ollos nas estrelas de NOSA, Axencia Espacial Escolar Galega son imprescindibles coñecementos propios das materias de ciencias, como Bioloxía e Física e Química.

Obxectivos

O traballo nestas materias permítenos:

1) Identificar as características máis importantes das capas da atmosfera que atravesan as sondas MarumaSat durante o seu voo.

2) Xustificar o comportamento do globo que impulsa as sondas MarumaSat en relación coas variables das que depende o estado dun gas.

3) Calcular a cantidade de helio que debe encher o globo para que acade a altura prefixada nos obxectivos de cada misión.

gustavofer74. Pixabay. CC0 1.0