Skip to Content

Educación física

EXAMES DE SETEMBRO DE PENDENTES DE EDUCACIÓN FÍSICA. CURSO 2019-20

EXAMES DE SETEMBRO DE PENDENTES DE EDUCACIÓN FÍSICA

 CURSO 2019-20

 Os contidos dos exames de setembro serán os correspondentes ao curso suspenso.

 A nota que recibe cada alumna/o é a suma de dúas notas, que se corresponden cos seguintes apartados:

 a) Exame teórico: 3 puntos. O incumprimento das normas de realización dun exame suporá obter unha nota de 0 nese exame.

 b) Exames prácticos: 7 puntos. O incumprimento das normas de realización dun exame suporá obter unha nota de 0 nese exame.

 Para poder aprobar a materia hai que obter unha nota igual ou superior a 5 na cualificación global, calculada segundo as indicacións que figuran máis arriba.

 Dependendo da situación sanitaria, os exames poderán ser presencias ou non presenciais.

 A) Exames presenciais. Realizarase un exame teórico e varios exames prácticos dos indicados a principio de curso.

 B) Exames non presenciais. Os exames realizaranse a través da aula virtual ou a Plataforma webex, manténdose a puntuación de cada apartado.

 Exames prácticos

 Pendentes 1º ESO

 - Probas de condición física: resistencia aerobia, flexibilidade, forza.

 - Floorball (condución, golpeos de dereito e de revés).

 - Voleibol (pase de dedos, pase de antebrazos, saque de abaixo).

 - Fútbol sala (condución, golpeos con interior e co exterior).

 - Voltereta adiante e atrás.

 Pendentes 3º ESO

 - Probas de condición física: resistencia aerobia, flexibilidade, forza.

 - Floorball (condución, golpeos de dereito e de revés en situación de xogo).

 - Voleibol (pase de dedos, pase de antebrazos e saque de abaixo en situación de xogo).

 - Rugby (pases e recepciónsen situación de xogo).

EXAMES DE SETEMBRO DE EDUCACIÓN FÍSICA. CURSO 2019-20

EXAMES DE SETEMBRO DE EDUCACIÓN FÍSICA

 CURSO 2019-20

 Os contidos dos exames de setembro serán os que se impartiron durante os 2 primeiros trimestres.

 A nota que recibe cada alumna/o é a suma de dúas notas, que se corresponden cos seguintes apartados:

 a) Exame teórico: 3 puntos. O incumprimento das normas de realización dun exame suporá obter unha nota de 0 nese exame.

 b) Exames prácticos: 7 puntos. O incumprimento das normas de realización dun exame suporá obter unha nota de 0 nese exame.

 Para poder aprobar a materia hai que obter unha nota igual ou superior a 5 na cualificación global, calculada segundo as indicacións que figuran máis arriba.

 Dependendo da situación sanitaria, os exames poderán ser presencias ou non presenciais.

 A) Exames presenciais. Realizarase un exame teórico e varios exames prácticos dos realizados durante o curso.

 B) Exames non presenciais. Os exames realizaranse a través da aula virtual ou a Plataforma webex, manténdose a puntuación de cada apartado.

 Exames prácticos realizados durante o curso:

1º ESO

- Condición física: carreira continua de 15 minutos; Test de Cooper (carreira de 12 minutos); Test

de Wells (flexibilidade con banco); Prancha abdominal sobre antebrazos; Salto a pés xuntos.

- Coreografía: Muñeira.

- Ximnasia Artística: voltereta adiante e voltereta atrás.

  3º ESO

 - Condición física: carreira continua de 25 minutos; Test de Cooper (carreira de 12 minutos); Test

de Wells (flexibilidade con banco); Prancha abdominal sobre antebrazos; Salto a pés xuntos.

 - Coreografía.

 - Voleibol: saques; pases de dedos e antebrazos.

 1º Bacharelato

 - Condición física: Test de Cooper (carreira de 12 minutos); Test de Wells (flexibilidade con

banco); Prancha abdominal sobre antebrazos; Salto a pés xuntos.

 - Coreografía.

 - Bádminton: saques; partido de dobres.

XOGOS ACTIVOS NA CASA

Durante os días que dure o estado de alarma decretado a causa do COVID-19, para

facilitar que o alumnado e as súas familias poidan realizar xogos activos nos fogares,

poñemos á vosa disposición estas modificacións de xogos de mesa.

ACTIVIDADES PARA O PERÍODO DE SUSPENSIÓN DAS CLASES A CAUSA DA COVID-19

A continuación tedes unha serie de actividades para repasar os contidos da materia.

Mirade cada certo tempo os documentos por se hai actividades novas.

 

Incluidas novas actividades para 3ª ESO e 1º Bacharelato o 27 de marzo.

 

A partir do 13 de abril as actividades estarán na aula virtual.

 

EXERCICIO FÍSICO NA CASA

Durante os días que dure o estado de alarma decretado a causa da COVID-19, para

facilitar que o alumnado e as súas familias poidan realizar exercicio físico nos fogares,

poñemos á vosa disposición estas actividades.

 

Nos próximos días iremos engadindo máis actividades.

 

Incluídas novas actividades o 21 de marzo.

Incluídas novas actividades o 23 de marzo.

Incluídas novas actividades o 24 de marzo.

Incluídos enlaces a máis sesións e actividades o 27 de marzo.

Incluídos enlaces a máis sesións o 1 de abril.

Distribuir contido


by Dr. Radut