Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

Finalmente a DUAL que tiñamos plantexada coa empresa Plexus non vai poder ser. Por motivos alleos ó centro o alumnado de 2º curso de ASIR seguirá o ritmo normal de clase en aula, ata que en abril se incorporen ás empresas para facer a FCT.

De todos xeitos seguimos en conversas con esta e outras empresas para implantar a opción de FP Dual no noso centro.