Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

Alumnos/as con Matemáticas pendentes
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

1ª proba de recuperación
LUNS 29 XANEIRO
19:30 na aula Multimedia

(Matemáticas 3ºESO Aplicadas o martes 30)