Skip to Content
Imaxe de iesdesada

ANPA. Xestión Fondo Libros Curso 2018/19

Do 25 ao 29 xuño de 2018, en horario de 10:00 a 13:00 horas, a ANPA xestionará o Fondo de Libros: recollida de libros prestados curso 2017/18 e solicitude de préstamo para o curso 2018/19.

É requisito indispensable estar ao corrente no pago da cota de socio para o curso 2018/19.

Imaxe de iesdesada

Equipamento E-Dixgal. Procedemento a seguir no mes de xuño de 2018

O alumnado de 1º ESO que continúe estudos no centro no curso 2018/19 poderá dispoñer do equipo durante o período estival, facéndose cargo de todos os elementos e incorporándose o próximo curso co material limpo e en perfectas condicións.

Imaxe de iesdesada

Calendario fin de curso 2017/18

21 xuño 2018 Remate das clases.

26 xuño 2018 - 13:30 horas:

ENTREGA DE NOTAS. NON HABERÁ TRANSPORTE

Nas aulas de cada grupo, os titores entregarán boletíns de cualificacións.

Ao tempo, o alumnado beneficiario de Fondo Libros deberá devolver aos titores (no interior dunha bolsa de plástico identificada co nome e apelidos, curso e grupo do alumno) os libros prestados das materias superadas na convocatoria de xuño. Os libros de Fondo das materias non superadas serán devoltos en setembro. O alumnado recibiu o luns 18 de xuño de 2018 circular lembrando os libros prestados, datas e procedemento de devolución.

O alumnado de 1º ESO que continúe estudos no centro no curso 2018/19 poderá dispoñer do equipo E-Dixgal (para os casos nos que exista acordo de cesión de uso) durante o período estival, facéndose cargo de todos os elementos e incorporándose o próximo curso co material limpo e en perfectas condicións.

No caso de:

  • non continuar estudos no centro durante o curso 2018/19 ou
  • non querer dispoñer do equipo E-Dixgal durante o período estival

o alumnado deberá entregar o equipo, en perfectas condicións, aos titores na aula correspondente o día 26 de xuño de 2018 (no caso de superar todas as materias na avaliación ordinaria) ou o 6 de setembro de 2018 (para alumnado con materias pendentes). Premer sobre o enlace para consultar circular entregada ao alumnado o luns 18 de xuño de 2018.

O alumnado que promocione ao curso seguinte recibirá a documentación para formalizar a matrícula, que deberá entregar debidamente cuberta na Secretaría do centro nas seguintes datas de matrícula preferente (de 9:30 a 13:30 horas):

1º ESO 27 xuño 2018
2º ESO 28 xuño 2018
3º ESO 29 xuño 2018
4º ESO 2 xullo 2018
1º Bacharelato 3 xullo 2018
2º Bacharelato 4 xullo 2018

Prazo ordinario para a formalización da matrícula: do 25 de xuño ao 10 de xullo de 2018

Do 26 ao 28 de xuño de 2018:

Revisión de exames.

Ata ás 14:00 horas do 28 de xuño de 2018, poderán presentarse ante os Departamentos reclamacións ás cualificacións.

O procedemento de reclamación ás cualificacións está publicado na web do centro no bloque Xefatura Estudos.

A solicitude, conforme ao modelo normalizado, presentarase na Secretaría do centro.

Imaxe de iesdesada

Premios extraordinarios Bacharelato

Data realización probas: 22 xuño 2018. Enlace probas de cursos anteriores

Listaxes provisionais de admitidos.

A PROBA REALIZARASE O 22 DE XUÑO DE 2018:

  • 9:30 horas: Presentación candidatos/as. Portar DNI.
  • 10:15 - 12:15 horas: Primeria parte da proba.
  • 12:45 - 13:45 horas: Segunda parte da proba.

LUGAR

Provincia da Coruña: CIFP SOMESO (Rúa Someso, Nº 6 A Coruña)

Imaxe de iesdesada

Miniempresas Coruña

CONCURSO MINIEMPRESAS CORUÑA 2017/18: SEGUNDO PREMIO

PARABÉNS A TODOS OS PARTICIPANTES!!!