Skip to Content

Graduación de 2º de Bacharelato

Álbum: CURSO 2022/23 -> Graduación 2º Bacharelato

O Isaac Díaz Pardo celebrou a graduación o pasado 12 de maio no patio central do instituto. Despois de 6 cursos o noso centro volveuse a abrir para acoller en gran número a familias e amigos das alumnas e alumnos de 2º de bacharelato homenaxeados.

Axudas material escolar. Curso 2023/24

Prazo presentación solicitudes: 20/05/2023 - 21/06/2023

O alumnado matriculado nos centros e cursos incluídos no proxecto educación dixital (E-DIXGAL) no curso 2023/24 está excluído da participación no fondo solidario de libros de texto e das axudas para adquirir libros de texto. Non obstante, terá dereito á axuda para adquirir material escolar, así como ás establecidas nas disposicións adicionais primeira e segunda, se reúne os requisitos establecidos nesta orde.

De conformidade co establecido no artigo 45.1.b) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, reguladora do procedemento administrativo común das administracións públicas, daráselle publicidade: á listaxe provisional e definitiva de persoas beneficiarias de libros de texto do fondo solidario; á listaxe provisional e definitiva de solicitudes excluídas, indicando a causa de exclusión; e á relación provisional e definitiva de solicitudes de axudas para adquirir libros de texto e material escolar en que se detecten deficiencias, indicando a deficiencia detectada ou a documentación de que carezan.

Estes actos publicaranse única e exclusivamente no taboleiro de anuncios situado no interior do recinto escolar.

Así mesmo, as persoas solicitantes poderán acceder por vía electrónica ao seu expediente, a través da aplicación fondolibros, empregando a Chave 365 ou o certificado dixital.  

Consultar na Secretaría do centro

 https://www.edu.xunta.es/fondolibros/

As persoas interesadas poderán reclamar nos dous (2) días seguintes á publicación da listaxe provisional.

 As listaxes definitivas publicaranse o 26 de xullo de 2023 como data límite.

Charla orientación

Venres 26 de maio: 11:30 horas. Aula Usos Múltiples 

Charla de orientación para aclarar dúbidas sobre:

  • Acceso á universidade. ABAU
  • Acceso á FORMACIÓN PROFESIONAL.

Premio en Galiciencia

Lóxicos e Defusos (Eva, Sara e Roque) gañadores do desafío científico “Atrévete coa aeronáutica” Galiciencia 2023. Los neptunos (Candela, Diego e Martín) finalistas. Parabéns aos dous equipos e noraboa polo voso traballo.

 

Galiciencia en Instagram.                     Premios Galiciencia.

Admisión Curso 2023/24: Publicadas as listaxes definitivas alumnado admitido e non admitido

Os interesados poden consultar as listaxes na aplicación admisionalumnado (empregando a Chave 365 ou certificado dixital da Fábrica Nacional de Moneda Timbre) ou no propio centro.

Contra a relación definitiva, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da xefatura territorial, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Graduación 2º Bacharelato

O acto de graduación do alumnado de 2º de bacharelato deste curso 2022-23 terá lugar o vindeiro venres 12 de maio ás 19:00h no patio central do noso instituto.

Charla Aldaba-WIB

A exalumna do IES Isaac Díaz Pardo, Paloma Piot, enxeñeira informática  impartiu para o alumnado de TIC e Tecnoloxía e enxeñería de 1º de bacharelato, unha charla divulgativa en colaboración coa asociación Hello Sisters! (corunadixital.gal/es/iniciativa/hello-sisters-esp/) co obxectivo de motivar ou impulsar a vocación en tecnoloxías e informática entre o alumnado, especialmente o feminino.

Esta iniciativa é un dos principais obxectivos da Cátedra interuniversitaria Aldaba-WIB (https://www.fundacion.udc.es/aldaba-wib/), para contribuir a dar visibilidade as mulleres no mundo das TIC co obxectivo de atraelas para que estuden Informática, tentando reducir a brecha de xénero tan grande que hai no sector. Unha das causas identificadas da falta de mulleres en carreiras TIC é o descoñecemento da realidade da profesión dun/a Enxeñeiro/a en Informática.  

"Enquisa de diagnose da convivencia 2023": Recollida de datos

De acordo co establecido no Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar, constituíuse o Consello para a Convivencia Escolar da Comunidade Autónoma de Galicia e aprobouse a Estratexia Galega de Convivencia Escolar 2015-2020: educonvives.gal. No marco desta estratexia realizáronse no 2015, no 2019 e no 2021 as enquisas de diagnose que permitiron identificar os puntos fortes e febles na xestión da convivencia e na resolución de conflitos nos centros educativos.

Transcorrida esta etapa, publícase a nova estratexia de convivencia, a Estratexia Galega de Convivencia Escolar 2025, que contempla o seguimento e avaliación da convivencia escolar en Galicia mediante a realización dunha enquisa bianual nos centros educativos e a elaboración do posterior informe de diagnose.

A recollida de datos faise mediante unha ferramenta informática en liña, de xeito automatizado e totalmente anónimo. 

A participación da comunidade educativa nesta enquisa é fundamental co fin de garantir uns óptimos resultados.

Terá que cubrilo todo o profesorado, persoal non docente, alumnado a partir de 5º de EP e as familias de todo o alumnado menor de 18 anos.

CUESTIONARIOS:

Cuestionario profesorado

Cuestionario para persoal non docente

Cuestionario alumnado ESO

Por quendas cubrirá o cuestionario no centro (nas enquisas as opcións de resposta xéranse en orde aleatorio)

Recollida de datos para o alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria 2023 (xunta.gal)

Cuestionario de alumnado de ensinanzas postobrigatorias

Recollida de datos para o alumnado de ensinanzas postobrigatorias 2023 (xunta.gal)

Cuestionario para familias:

Recollida de datos para as familias 2023 (xunta.gal)

Cubrirase un por cada centro no que teña escolarizado/a un/unha fillo/a (independentemente da etapa que curse).

O centro entregará ao alumnado a carta para as familias (contén as claves de acceso coas que poderán participar polos seus propios medios na enquisa)

 A enquisa estará operativa ata o 22 de maio de 2023

Calendario fin de curso 2º Bacharelato. Curso 2022/23. Convocatoria ordinaria

16 de maio 2023:

  • Xuntas avaliación ordinaria
  • 20:00 horas. Publicación, comunicación, entrega cualificacións avaliación ordinaria.

18 e 19 de maio (ata as 14:00 horas): Revisión e reclamación cualificacións/decisión titulación convocatoria ordinaria

 Premer no enlace para consultar procedemento reclamación

Revisión: O alumnado ou os seus representantes legais poderán solicitar ao profesorado e á persoa docente titora cantas aclaracións consideren precisas acerca das valoracións que se realicen sobre o seu proceso de aprendizaxe, así como sobre as cualificacións ou decisións que se adopten como resultado do devandito proceso. En todo caso, a reclamación formal abranguerá unicamente as cualificacións finais.

 

Reclamación:

No caso de que persista o desacordo coa cualificación final obtida nunha materia ou coa decisión de titulación adoptada para un alumno ou alumna, este ou os seus representantes legais poderá solicitar por escrito a revisión, no prazo de dous días lectivos contados a partir do día seguinte a aquel en que se produciu a súa comunicación. Premer no enlace para acceder aos modelos

Solicitude de revisión dunha cualificación:

Xefatura de estudos traslada a solicitude ao departamento didáctico e comunicará tal circunstancia á persoa docente titora.

22 de maio (14:00 horas): Xefatura de estudos comunica por escrito a decisión razoada do departamento didáctico de ratificación ou modificación da cualificación revisada e información por escrito á persoa titora.

Solicitude de revisión a decisión de titulación

Xefatura de estudos traslada a solicitude á persoa docente titora como responsable da coordinación da sesión de avaliación.

22 de maio: Reunión extraordinaria de avaliación para a revisión do proceso de adopción da decisión de titulación á vista das alegacións realizadas.

22 de maio: Continuidade de clases (preparación probas ABAU e/ou probas convocatoria extraordinaria).

18 e 19 de maio: Matrícula ABAU no centro

23 e 24 de maio (ata as 14:00 horas): Reclamación ante Xefatura Territorial. Premer no enlace para acceder aos modelos.

No caso de que, tras o procedemento de revisión no centro, persista o desacordo coa cualificación final obtida nunha materia ou coa decisión sobre a titulación adoptada polo equipo docente, o alumnado ou os seus representantes legais poderán presentar por escrito á dirección do centro docente, no prazo de dous días hábiles a partir do día seguinte á comunicación sobre a decisión adoptada, reclamación ante a Xefatura Territorial. 

Distribuir contido


by Dr. Radut