Skip to Content
Imaxe de iesdesada

Vales material

Alumnado coa indicación de "Asignaranse como mínimo 6 libros."

Ten concedido vale de material.

Alumnado coa indicación de "Asignaranse como mínimo 4 libros."

Non ten dereito ao vale de material escolar pero si a recibir un mínimo de 4 libros do Fondo Solidario que se repartirán en setembro.

Alumnado coa indicación de  "Pendente das existencias de setembro."

Non ten dereito a vale nin libros do fondo pero asignaránselle libros no caso de existencias suficientes.

Alumnado coa indicación de "Condicionado a existencia de matrícula e/ou devolución de libros"

Alumnado que non devolveu libros e/ou non está matriculado. 

A PARTIR DO 3 DE SETEMBRO DE 2018: ENTREGA DE VALES NA SECRETARÍA DO CENTRO EN HORARIO DE 9:30 A 13:30.

SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE DEVOLVER OS LIBROS DO FONDO E ESTAR MATRICULADO NO CURSO 2018/19

Imaxe de iesdesada

Calendario setembro 2018

O alumnado con materias pendentes de cursos anteriores  realizará a proba escrita previamente á do curso actual, no mesmo período de 2 horas, agás Latín I, Física e Química de 1ºBacharelato e Ciencias Naturais de 2º ESO.

Premer no enlace para a descarga de arquivo en pdf.

Imaxe de iesdesada

ABAU 2018

100% aprobados na convocatoria de xuño de 2018.

PARABÉNS!!!!

Imaxe de iesdesada

ANPA. Xestión Fondo Libros Curso 2018/19

Do 25 ao 29 xuño de 2018, en horario de 10:00 a 13:00 horas, a ANPA xestionará o Fondo de Libros: recollida de libros prestados curso 2017/18 e solicitude de préstamo para o curso 2018/19.

É requisito indispensable estar ao corrente no pago da cota de socio para o curso 2018/19.

A entrega de libros comezará o 17 de setembro de 2018.

Imaxe de iesdesada

Convocatoria actividades STEMweek en lingua inglesa

Orde do 23 de maio de 2018 pola que se convocan axudas para a realización de actividades formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek, no ano 2018, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas a alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos.

Actividades dirixidas á mellora da competencia en lingua inglesa e da competencia científico-tecnolóxica do alumnado. Requisitos alumnado:

  • Estar cursando 3º ou 4º ESO en centros docentes sostidos con fondos públicos, durante o curso 2017/18.
  • Ter superadas todas as materias no curso 2016/17.
  • Ter acadado no curso 2016/17 unha cualificación mínima de 6 na materia de inglés.
  • Outros (consultar convocatoria)

Acceso á solicitude en sede electrónica ou papel.

 Prazo de presentación de solicitudes: 13/06/2018 - 12/07/2018

Imaxe de iesdesada

Miniempresas Coruña

CONCURSO MINIEMPRESAS CORUÑA 2017/18: SEGUNDO PREMIO

PARABÉNS A TODOS OS PARTICIPANTES!!!