Skip to Content

Enquisa valoración Proxecto E-Dixgal

A piques de rematar o curso 2021/22, pregamos dediquen uns minutos a encher o formulario de valoración do Proxecto E-Dixgal 2021/22

https://abalarbox.edu.xunta.gal/index.php/apps/forms/ZqixcreKymmeQxLe

Probas de nivel lingüístico alumnado de 4º ESO e Bacharelato

Publicada a Resolución do 10 de xuño de 2022 de 2021, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa pola que se regula a xestión de probas de nivel lingüístico para o alumnado que curse estudos durante o curso 2022/23 en centros públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

O obxectivo principal destas probas é acreditar a competencia en lingua estranxeira do alumnado, nos niveis de competencia B1, B2 ou C1, descritos no Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas do Consello de Europa (MCERL), segundo corresponda.

As probas que realizará o alumnado serán do nivel B1, B2 ou C1 (segundo decida o alumnado coa orientación do seu profesorado de lingua estranxeira), e terá que ser unha das probas recollida no anexo da Orde do 21 de xuño de 2016 pola que se modifica a Orde do 18 de febreiro de 2011 pola que se establece o procedemento de acreditación de competencia en idiomas do profesorado para impartir nunha lingua estranxeira áreas, materias ou módulos non lingüísticos nos centros docentes públicos dependentes desta consellería, ou proba análoga que conte co mesmo recoñecemento internacional e siga os mesmos estándares de calidade.

As probas realizaranse durante o curso 2022/23

Unha vez publicada a resolución definitiva de centros seleccionados, se a dotación económica que recibe o centro educativo non fose suficiente para cubrir todas as demandas de alumnado interesado, os centros educativos seleccionarán o alumnado participante nestas probas segundo criterios transparentes, públicos e obxectivos dos que se informará ao claustro e que se aprobarán no consello escolar.

Cada alumno ou alumna poderá matricularse nunha única proba dunha lingua estranxeira, que será, preferentemente a que curse como primeira lingua estranxeira

Todos os centros solicitantes que cumpran cos criterios de participación indicados na resolución serán seleccionados. Os centros non poderán percibir unha asignación superior ao número total de alumnado interesado

Co fin de identificar ao alumnado susceptible de participar nas probas precisamos que, no caso de estar interesados na  convocatoria que se informa, devolvan asinado o seguinte compromiso de participación.

Compromiso de participación alumnado

Presentar na Secretaría do centro. Data límite para a presentación: 8 de xullo de 2022.

Recoñecemento aos mellores expedientes

Tres alumnos do Isaac Díaz Pardo veñen de ser recoñecidos entre o mellor alumnado de centros de ensino medio de Galicia polo Programa "A Ponte entre o esino medio e a USC" polas súas notas do bacharelato e da recente ABAU. Bruno García, Alejandro Naya e Eva Santos, que posan coa súa titora Pilar García, recibirán o seu diploma acreditativo nun acto presidido polo reitor da Universidade de Santiago de Compostela e outras autoridades. Noraboa!!

Graduación de 2º de bacharelato

Álbum: CURSO 2021/22 -> Graduación 2º bach

O alumnado de 2º de bacharelato celebrou a súa graduación o pasado 10 de xuño na casa da cultura de Sada. O acto estivo protagonizado polos discursos de despedida e de recordos do seu paso polo instituto tanto da directora como das correspondentes tutoras e delegadas de cada grupo.

Calendario fin de curso ESO (convocatoria final)/1º Bacharelato (convocatoria extraordinaria)

27 xuño de 2022: Entrega e publicación cualificacións

Entrega boletíns, consello orientador e impresos de matrícula (nas aulas habilitadas). NON HABERÁ TRANSPORTE ESCOLAR

  • 1º e 4º ESO:14:00 horas
  • 2º e 3º ESO e 1º Bacharelato: 19:30 horas

O alumnado de 4º ESO e o que finaliza estudos no centro deberá devolver o equipo, cargador e maletín, o luns 27 de xuño de 2022 ás 13:00 horas nas aulas de cada grupo.

O alumnado da ESO deberá devolver os libros de préstamo da ANPA. Entregaranse nunha bolsa identificando no exterior apelidos e nome, curso e grupo nas mesas habilitadas no distribuidor.

28 e 29 xuño (ata as 14:00 horas): Revisión e reclamación cualificacións, decisión promoción/titulación

 Premer no enlace para consultar procedemento reclamación

Revisión O alumnado ou os seus representantes legais poderán solicitar ao profesorado e á persoa docente titora cantas aclaracións consideren precisas acerca das valoracións que se realicen sobre o seu proceso de aprendizaxe, así como sobre as cualificacións ou decisións que se adopten como resultado do devandito proceso. En todo caso, a reclamación formal abranguerá unicamente as cualificacións finais.

 Reclamación:

No caso de que persista o desacordo coa cualificación final obtida nunha materia ou coa decisión de promoción ou titulación adoptada para un alumno ou alumna, este ou os seus representantes legais poderá solicitar por escrito a revisión, no prazo de dous días lectivos contados a partir do día seguinte a aquel en que se produciu a súa comunicación. Premer no enlace para acceder aos modelos

Solicitude de revisión dunha cualificación

Xefatura de estudos traslada a solicitude ao departamento didáctico e comunicará tal circunstancia á persoa docente titora.

Xefatura de estudos comunica por escrito a decisión razoada do departamento didáctico de ratificación ou modificación da cualificación revisada e informa por escrito á persoa titora.

Solicitude de revisión a decisión de promoción/titulación

Xefatura de estudos traslada a solicitude á persoa docente titora como responsable da coordinación da sesión de avaliación.

Reunión extraordinaria de avaliación para a revisión do proceso de adopción da decisión de promoción/titulación á vista das alegacións realizadas.

Notificación escrita por parte de Xefatura de estudos aos/ás interesados/as da decisión razoada de ratificación ou modificación da cualificación revisada por parte do departamento ou da decisión de promoción/titulación

Esta levarase a cabo o 30 de xuño, ás 14:00 horas, na Xefatura de estudos do centro. 

1 e 2 de xullo (ata ás 14:00 horas): Reclamación ante Xefatura Territorial (Artigo 5 Orde do 2 de marzo de 2021). Premer no enlace para acceder aos modelos.

No caso de que, tras o procedemento de revisión no centro, persista o desacordo coa cualificación final obtida nunha materia ou coa decisión sobre a promoción ou titulación adoptada polo equipo docente, o alumnado ou os seus representantes legais poderán presentar por escrito á dirección do centro docente, no prazo de dous días hábiles a partir do día seguinte á comunicación sobre a decisión adoptada, reclamación ante a Xefatura Territorial correspondente da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Calendario fin de curso 2º Bacharelato. Convocatoria extraordinaria

23 de xuño 2022 (12:00 horas): Publicación e entrega cualificacións

27 e 28 de xuño (ata as 14:00 horas): Revisión e reclamación cualificacións/decisión titulación convocatoria extraordinaria

 Premer no enlace para consultar procedemento reclamación

Revisión: O alumnado ou os seus representantes legais poderán solicitar ao profesorado e á persoa docente titora cantas aclaracións consideren precisas acerca das valoracións que se realicen sobre o seu proceso de aprendizaxe, así como sobre as cualificacións ou decisións que se adopten como resultado do devandito proceso. En todo caso, a reclamación formal abranguerá unicamente as cualificacións finais.

 Reclamación:

No caso de que persista o desacordo coa cualificación final obtida nunha materia ou coa decisión de titulación adoptada para un alumno ou alumna, este ou os seus representantes legais poderá solicitar por escrito a revisión, no prazo de dous días lectivos contados a partir do día seguinte a aquel en que se produciu a súa comunicación. Premer no enlace para acceder aos modelos

Solicitude de revisión dunha cualificación:

Xefatura de estudos traslada a solicitude ao departamento didáctico e comunicará tal circunstancia á persoa docente titora.

Xefatura de estudos comunica por escrito a decisión razoada do departamento didáctico de ratificación ou modificación da cualificación revisada e informará por escrito á persoa titora.

Solicitude de revisión da decisión de titulación

Xefatura de estudos traslada a solicitude á persoa docente titora como responsable da coordinación da sesión de avaliación.

Reunión extraordinaria de avaliación para a revisión do proceso de adopción da decisión de titulación á vista das alegacións realizadas.

Notificación escrita por parte de Xefatura de estudos aos/ás interesados/as da decisión razoada de ratificación ou modificación da cualificación revisada por parte do departamento ou da decisión de promoción/titulación

Esta levarase a cabo o 29 de xuño, ás 14:00 horas, na Xefatura de estudos do centro.

28 de xuñoMatrícula ABAU no centro

30 de xuño e 1 de xullo (ata as 14:00 horas): Reclamación ante Xefatura Territorial (Artigo 5 Orde do 2 de marzo de 2021). Premer no enlace para acceder aos modelos.

No caso de que, tras o procedemento de revisión no centro, persista o desacordo coa cualificación final obtida nunha materia ou coa decisión sobre a titulación adoptada polo equipo docente, o alumnado ou os seus representantes legais poderán presentar por escrito á dirección do centro docente, no prazo de dous días hábiles a partir do día seguinte á comunicación sobre a decisión adoptada, reclamación ante a Xefatura Territorial correspondente da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Axúdanos a mellorar a nosa biblioteca

Preme no enlace para acceder á Enquisa sobre a Biblioteca Luisa Villalta

Calendario fin de curso 1º Bacharelato. Convocatoria ordinaria

10 de xuño 2022: Entrega nas aulas dos boletíns de cualificacións

15:00 horas. Publicación cualificacións avaliación ordinaria.

13 e 14 de xuño (ata as 14:00 horas): Revisión e reclamación cualificacións convocatoria ordinaria

 Premer no enlace para consultar procedemento reclamación

Revisión: O alumnado ou os seus representantes legais poderán solicitar ao profesorado e á persoa docente titora cantas aclaracións consideren precisas acerca das valoracións que se realicen sobre o seu proceso de aprendizaxe, así como sobre as cualificacións ou decisións que se adopten como resultado do devandito proceso. En todo caso, a reclamación formal abranguerá unicamente as cualificacións finais.

 

Reclamación:

No caso de que persista o desacordo coa cualificación final obtida nunha materia  para un alumno ou alumna, este ou os seus representantes legais poderá solicitar por escrito a revisión, no prazo de dous días lectivos contados a partir do día seguinte a aquel en que se produciu a súa comunicación. Premer no enlace para acceder aos modelos

Solicitude de revisión dunha cualificación:

Xefatura de estudos traslada a solicitude ao departamento didáctico e comunicará tal circunstancia á persoa docente titora.

15 de xuño (14:00 horas): Xefatura de estudos comunica por escrito a decisión razoada do departamento didáctico de ratificación ou modificación da cualificación revisada e información por escrito á persoa titora.

 16 e 17 de xuño (ata as 14:00 horas): Reclamación ante Xefatura Territorial (Artigo 5 Orde do 2 de marzo de 2021). Premer no enlace para acceder aos modelos.

No caso de que, tras o procedemento de revisión no centro, persista o desacordo coa cualificación final obtida nunha materia, o alumnado ou os seus representantes legais poderán presentar por escrito á dirección do centro docente, no prazo de dous días hábiles a partir do día seguinte á comunicación sobre a decisión adoptada, reclamación ante a Xefatura Territorial correspondente.

Distribuir contido


by Dr. Radut