Skip to Content

Campaña de detección de SARS-CoV-2

O vindeiro luns, 19 de abril, comezará  un programa para a detección de SARS-CoV-2 con mostra de saliva en poboación asintomática de 12 a 17 anos coa colaboración das oficinas de farmacia da provincia da Coruña.

Trátase dunha campaña de detección de poboación asintomática, polo que se unha persoa ten síntomas compatibles deberá contactar con seu centro de saúde.

Premer na imaxe para máis información

"Enquisa de diagnose da convivencia 2021": Recollida de datos

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade pon en marcha a realización dunha nova enquisa que permita analizar o estado da convivencia e das novas formas nas que se está a desenvolver, como consecuencia do impacto da COVID-19 na comunidade educativa.

Esta sondaxe de carácter censual “Enquisa de diagnose da convivencia 2021” ten por finalidade coñecer a opinión dos distintos colectivos (directores e directoras, profesorado, alumnado, persoal non docente e familias) e permitirá, a través do análise das respostas obtidas, a introdución de avances e melloras neste ámbito dun xeito global e integrador.

A participación da comunidade educativa nesta enquisa é fundamental co fin de garantir uns óptimos resultados.

Terá que cubrilo todo o profesorado, persoal non docente, alumnado a partir de 5º de EP e as familias de todo o alumnado menor de 18 anos.

CUESTIONARIOS:

Cuestionario profesorado

Cuestionario para persoal non docente

Cuestionario alumnado ESO

Por quendas cubrirá o cuestionario no centro (nas enquisas as opcións de resposta xéranse en orde aleatorio)

https://www.edu.xunta.gal/enquisas/index.php/935841?lang=gl

Cuestionario de alumnado de ensinanzas postobrigatorias

https://www.edu.xunta.gal/enquisas/index.php/164595?lang=gl

Cuestionario para familias:

https://www.edu.xunta.gal/enquisas/index.php/625973?lang=gl

Cubrirase un por cada centro no que teña escolarizado/a un/unha fillo/a (independentemente da etapa que curse).

O centro entregará ao alumnado a carta para as familias (contén as claves de acceso coas que poderán participar polos seus propios medios na enquisa)

 A enquisa estará operativa desde o 12 de abril ao 29 de abril de 2021 (ambos dous días incluídos).

Programa Alumnado Axudante

No curso 2020/21 ponse en práctica o programa Alumnado Axudante en 1º e 2º da ESO.

Consiste na selección dun grupo de alumnos/as en cada clase que desenvolven as seguintes funcións: escoitar e axudar aos compañeiros/as que o precisen, acompañar ao alumnado que se poida sentir só nalgún momento ou ao alumnado de recente incorporación.

O modelo de Alumnado Axudante é un programa que nos introduce no aproveitamento dun gran recurso humano: o propio alumnado. Diversas experiencias levadas a cabo en distintos centros educativos demostraron que, utilizando estratexias de axuda entre iguais, conséguese mellorar o clima do centro así como o desenvolvemento persoal e social dos axudantes e dos axudados/as.

Dende a coordinación de convivencia elaborouse unha presentación do programa que foi visualizada nas titorías por todos os cursos de 1º e 2º da ESO a finais do primeiro trimestre, coordinouse a selección do alumnado axudante e creouse unha materia en E-Dixgal para os titores de 1º e 2º ESO onde se publicaron diversas actividades para traballar a empatía, a escoita activa e a resolución de conflitos.

O proceso creativo da artista

O venres, 9 de abril, a profesora Olalla Rodríguez Franco desenvolveu unha actividade de modelado en barro dun busto da artista que da nome á nosa biblioteca: Luísa Villalta.

As miradas de Isaac - Cidade da Cultura