Matrícula curso 2021-22

Prazo de matrícula Ordinario do 25 de xuño ó 10 de Xullo

Información xeral

 [IMPRESO1] Autorización de imaxe (clic)

[IMPRESO 2] Autorización de actividades extraescolares (clic)

[IMPRESO 3]Solicitude de transporte escolar (clic)

[IMPRESO 4] Autorización de saída última hora (Soamente Bacharelato)(clic)

[IMPRESO 5] Autorización correo electrónico (Soamente 1º e 2º da ESO) (clic)

[IMPRESO 6]Impreso de taxas Seguro Escolar (clic)

Impreso para 1º da ESO (clic)

Impreso para 2º da ESO (clic)

Impreso para 3º da ESO (clic)

Impreso para 4º da ESO (clic).

Impreso para 1º de Bacharelato  de Artes(clic)

Impreso para 1º de Bacharelato de Ciencias (clic)

Impreso para 1º de Bacharelato  de Ciencias Sociais e Humanidades(clic)

Impreso para 2º de Bacharelato  de Artes(clic)

Impreso para 2º de Bacharelato de Ciencias (clic)

Impreso para 2º de Bacharelato  de Ciencias Sociais e Humanidades(clic)

Ademáis destes impresos hai que mercar na secretería do centro un sobre de matrícula (2€)

Libros de texto curso 2021_2022

No seguinte enlace poderá consultar o listado de libros de texto para o vindeiro curso 21_22

Calendario Convocatoria Extraordinaria 2º Bacharelato

CALENDARIO FIN DE CURSO ALUMNADO 2º BACHARELAT

EXTRAORDINARIA

XUÑO

17-22

Exámes  convocatoria extraordinaria 20 _21

Para consultar o calendario:

2º Bach A              2º Bach B

2º Bach C             2º Bach D

2º Bach E

23

Avaliacións

23

Entrega de notas a partir das 20:00  horas  por Abalar Móvil.

24

Reunión informativa e entrega de documentación para o alumnado que titula na convocatoria ordinaria de Xuño.

Lugar Aula de Tecnoloxía ás  9:15  horas

24

Revisión das cualificacións ante o profesor (modelo 1). Entregar cuberto na conserxería do centro ou a través do correo ies.sar@edu.xunta.gal antes das 14:00 horas

24 e 25

Revisión das cualificacións ante o profesor (modelo 1)

No caso de  persistir desacordo coa cualificación obtida,  poderase solicitar por escrito a revisión de dita cualificación. Este solicitude  (modelo 2) irá dirixida a dirección do centro e poderá presentarse presencialmente ou enviando cuberta ó correo ies.sar@edu.xunta.gal, antes das 14:00 horas

28

Comunicación das resolucións das reclamacións no centro

29 e 30

Prazo para a presentación por escrito á dirección do centro, unha reclamación ante Xefatura Territorial. Neste caso cubrir o (modelo 3) e entregar no centro de xeito presencial ou a través do correo electrónico , antes das 14:00 horas do día 25 de maio

XULLO

13,14,15

Probas ABAU

Calendario de Fin de Curso ESO e 1º Bacharelato

CALENDARIO FIN DE CURSO ALUMNADO ESO E 1º BACHARELATO

XUÑO

22

Último día de clase lectivo

23

Avaliacións da ESO e 1º Bacharelato

Entrega de notas por Abalar móbil:

  • ESO a partir das 15:00 horas
  • 1º Bacharelato a partir das 21:00 horas

Nota: o alumnado de 4º ESO que titula en Xuño terá que pasar o 24 de xuño a recoller o Consello Orientador. Entregaráse  cando vaian  a devolver os libros do fondo.

24

Devolución do fondo de libros segundo as seguintes instrucións

Revisión das cualificacións ante o profesor (modelo 1). Entregar cuberto na conserxería do centro ou a través do correo ies.sar@edu.xunta.gal antes das 14:00 horas

24 e 25

Revisión das cualificacións ante o profesor (modelo 1)

No caso de  persistir desacordo coa cualificación obtida,  poderase solicitar por escrito a revisión de dita cualificación. Este solicitude  (modelo 2) irá dirixida a dirección do centro e poderá presentarse  de xeito presencial ou enviando cuberta ó correo ies.sar@edu.xunta.gal, antes das 14:00 horas

28

Resolucións das posibles reclamacións no centro de 9:30 a 12:00

29,30

Prazo para a presentación por escrito á dirección do centro, unha reclamación ante Xefatura Territorial. Neste caso cubrir o (modelo 3) e entregar no centro de xeito presencial ou a través do correo electrónico , antes das 14:00 horas do día 25 de maio

Información sobre o Fondo de Libros curso 21_22 e axudas para material escolar

Informamos as familias que o vindeiro curso 21_22,  o centro terá o proxecto E-DIXGAL implantado  en todos os cursos da ESO, e tal como se recolle na ORDE do 6 de maio de 2021 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2021/22 , publicada no DOG do 20 de maio do 2021:

O alumnado matriculado nos centros e cursos incluídos no proxecto educación dixital (E-DIXGAL) no curso 2021/22 está excluído da participación no fondo solidario de libros de texto e das axudas para adquirir libros de texto. Non obstante, terá dereito á axuda para adquirir material escolar, así como ás establecidas nas disposicións adicionais primeira e segunda, se reúne os requisitos establecidos nesta orde.

Poden consultar esta orde no seguinte enlace:

DOG 20 de maio do 2021

Para solicitar as axudas para adquirir material escolar para o vindeiro curso académico 2021-2022. No enlace do DOG do 20 de maio do 2021

Prazo de presentación: Do 21 de maio ao 22 de xuño de 2021

Tramitación:

· Presentación electrónica a través da aplicación fondolibros

· Presentación presencial utilizando o anexo  II da Orde da convocatoria (páxinas 30 a 33 deste PDF)

Dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e o procedemento de reclamación das cualificacións

Segundo establece a orde de 2 marzo de 2021 , os departamentos didácticos teñen públicas as programacions (na columna esquerda desta páxina) nas que constan os  obxectivos, contidos, procedementos, instrumentos e criterios de avaliación e cualificación das diferentes áreas, materias ou ámbitos, incluídas as materias pendentes de cursos anteriores, e os procedementos de recuperación e de apoio previstos.

Subasta solidaria MOSTRARTE IES SAR

 

A subasta solidaria das obras"Mostrarte", terá lugar o Martes 15 de xuño ás 19:30  no local da Asociación veciñal de Sar (localización)

 O obtido na subasta será para a "Asociación Galega de Heteroplasia Ósea Progresiva".

 

 

PREMIO GALICIA DE "VOZ NATURA".

Voz Natura

Voz Natura premia o traballo medioambiental que superou os obstáculos da pandemia. Leopoldo Bahillo, do departamento de Bioloxía, recolleu o premio. Isaac Valiña e Cristina Varela, do departamento de Fisica/Química, xunto co alumnado, participaron na cerimonia de maneira telemática. O traballo centrouse no entorno do centro escolar: ofrece solucións para erradicar a contaminación visual da cidade; fai medicións do gas radón; estudia a flora das paredes de Belvís; analiza o estado ambiental das aguas do río Sar xunto coa potabilidade das cinco fontes do barrio. 

PROXECTO QuebrARTE en FEMININO da materia de Técnicas Gráfico Plásticas e Visuais.(TEGPV).

PROXECTO QUEBRARTE EN FEMININO

As claves do proxecto son:

1. Ecolóxica que implica reutilización e reciclaxe.

2. Igualdade: as mulleres na arte con Frida Kahlo, Sonia Delaunay, Maruja Mallo…

3. Divulgación da arte en clave feminina.

4. XOGO: compoñente LÚDICO para desenrolar a creatividade, psicomotricidade e retentiva dos cativos/as de 3 a 6 anos.

5. TÉCNICA: acrílica.

6. Traballo en EQUIPO.

7. COMPOÑENTE SOCIAL: DOAZÓN a centros públicos adscritos (CEIP Mestre Rodríguez Xixirei, de Lavacolla e CEIP Apóstolo Santiago, de Santiago de Compostela) para devolverlle algo a sociedade do que recibimos e compartir cos demais.

O proxecto estivo repartido en 14 equipos de 3 e algún de 4 alumnos/as, de 2º de Bacharelato de Artes, na materia de Técnicas Gráfico Plásticas, que escolleron as artistas para reinterpretar. Despois veu a fase preparatoria das caixas cunha imprimación, bosquexos e pasalos ao soporte, reinterpretar as obras escollidas coa técnica do acrílico e, por último, darlle unha protección á obra. A temporalización foi na 3ª Avaliación.

Cada equipo realizou unha breve memoria do proxecto .

Tamén houbo unha exposición no centro dos traballos realizados.

 

QuebrArte en FEMININO.

Premio Literario Antón Losada Diéguez

O profesor de este centro Baldo Fernández Ramos xunto con Eva Veiga, gaña o prestixioso premio literario Antón Losada Diéguez deste ano. Todo o que queira asistir a presentación poderá acudir a un acto na Biblioteca Anxel Casal hoxe mércores ás 19:30 horas.  Noraboa de parte da comunidade educativa do IES de SAR

                    

 

 

Máis información

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer