SOLICITUDE DE AXUDAS PARA LIBROS DE TEXTO, MATERIAL ESCOLAR E PARA A PARTICIPACIÓN NO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO

Enviado por Dirección o Xov, 21/05/2020 - 10:06

Orde do 12 de maio de 2020, DOG Núm. 96 (19/05/20) (xúntase pdf do DOG coa convocatoria)

Prazo.- ata o 19 de xuño de 2020 incluído.

Beneficiarios/as.-

     -Axudas para material escolar: alumnado matriculado en ESO.

     -Fondo solidario de libros: alumnado matriculado 3º e 4º ESO (o alumnado de 1º e 2º ESO está acollido ao programa EDIXGAL).

Documentación necesaria.-

    -Impreso de solicitude ED330B (Anexos I e II): (xúntase impreso solicitude pdf e instrucións para cubrila)

    -Copia de documento que acredite a unidade familiar (a data 31/12/2018): Libro de familia, sentenza de divorcio/convenio regulador, ou no seu defecto certificado de convivencia expedido polo Concello correspondente.

    -Se é o caso: Certificado do grao de discapacidade do alumno ou calquera membro da familia. Documentación xustificativa de situación de violencia de xénero. Resolución de acollemento de alumnado en situación de tutela da Xunta de Galicia.

Forma de presentación de solicitudes.

    -Preferentemente a través da aplicación FONDOLIBROS.Unha vez cubertos os datos, a aplicación xera unha solicitude numerada que poderán presentar:

    -Na Sede Electrónica da Xunta de Galicia:  ACCESO SEDE ELECTRÓNICA

    -Presencialmente no centro educativo.

    -En caso de non ter acceso á aplicación Fondolibros, poderán presentarse solicitudes cubertas manualmente no propio centro, así como en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo.

DOG 19MAIO20: AXUDAS E FONDO LIBROS: LIGAZÓN
IMPRESO SOLICITUDE ED 330B: LIGAZÓN
INSTRUCIÓNS PARA CUBRIR IMPRESO: LIGAZÓN


Feito con Drupal (ver. 6.28)

 


Proxecto Webs dinámicas

Xunta de Galicia - Consellería de Educación, 2013
Drupal theme by Kiwi Themes.