Skip to Content

LISTAXE

Publicada no taboleiro de anuncios do centro a Listaxe de solicitudes a baremar, cos números aleatorios de desempate que lle corresponden. Curso 2023/2024

ADMISIÓN CURSO 2023 / 2024

PRAZOS

Do 1 ao 20 de marzo abrese o proceso de admisión de alumnas/os de novo ingreso. Orde do 21 de outubro de 2022 (DOG do 08/11/2022). Prazo de preseentación, do 1 ao 20 de marzo. O impreso podese descargar en www.edu.xunta.es/servizos/admisión alumnado, no arquivo adxunto debaixo deste texto ou recollelo no centro.

Podese presentar telemáticamente ou presencialmente, no centro, en horario de 10:00 a 14:00 horas.

https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado/

INFORMACIÓN:

1.-Os alumnos/as matriculados neste centro non teñen que facer reserva de matrícula de cara ao vindeiro curso escolar, estarán matriculados automaticamente.

2.- O alumnado que queira trasladarse a outro centro, terá que:

- Solicitar en Secretaría un Certificado de Matrícula que entregará no Centro ao que queira trasladarse.

- Presentar a solicitude de admisión xunto có Certificado de matrícula no centro novo no que desexe matricularse.

3.- Cada alumna/o só pode presentar unha solicitude de admisión, nela pode pedir ata 6 centros por orde de preferencia e alegar os criterios de admisión que pretenda que se lle valoren. Esta solicitude dirixirase ao centro solicitado en primeiro lugar.

A solicitude terá que vir asinada polos dous proxenitores.

4.- Chegado o caso de ter que aplicar o baremo ( número de solicitudes presentadas superior ao de prazas ofertadas polo centro), abrirase un prazo, de 10 días hábiles, contados dende o dia 21 de marzo para achegar, de forma presencial, a documentación xustificativa dos criterios de baremo.

O criterio complementario aprobado polo Consello Escolar deste centro é:

“Que ámbolos dous proxenitores ou titores legais teñan responsabilidades laborais, o que terán que acreditar documentalmente”

5.- As listaxes provisionais publicaranse o día 25 de abril.

      Prazo para formular reclamacións: do 26 ao 30 de abril, ambos incluídos.

6.- Listases definitivas:15 de maio.

7.- Formalización da matrícula: do 20 ao 30 de xuño.

9.- Os servizos Complementarios que oferta o centro son:

  • Servizo de transporte.

  • Servizo de comedor.

  • Servizo de madrugadores.

DOCUMENTACIÓN PARA A ADMISIÓN

- Solicitude de admisión, ANEXO II, cuberta e asinada polos dous proxenitores.

- Fotocopia do libro de familia ou documento equivalente, onde figure a/o alumna/o e os demais membros computables da unidade familiar. En caso de separación ou divorcio deberase achegar, ademáis, a sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou o convenio regulador onde conste a custodia da/o menor.

- Certificado de empadroamento.

NÚMERO DE PRAZAS OFERTADAS PARA O CURSO 2023 / 2024

 

O número de prazas dispoñibles, para o vindeiro curso, neste centro son:

 

             de Educación Infantil …………................. 25 ( 22+3 )

          5º de Educación Infantil ……………………......   5 

6º de Educación Infantil …………………….. 23

 

TODO O NOSO APOIO A TURQUÍA

Dende a escola queremos dar todo o noso apoio  e amor, neste día tan especial, o día do Amor, ás nosas compañeiras tucas do proxecto Etwinning.

CAMPAÑA DE RECOLLIDA DE XOGUETES

VIII CONCURSO TRABALLO POR PROXECTOS

 A nosa comunidade educativa está de noraboa, vimos de recibir, tal e como aparece na Resolución que onte publicou a Consellería de Educación e Cultura na súa páxina principal, un dos premios do VIII Concurso de Traballo por Proxectos, en concreto co proxecto EMOCIONÁMONOS.

Un proxecto desenvolvido durante todo o curso pasado e que  supón un recoñecemento a labor de todo persoal deste centro pero tamén a inestimable colaboración de todas as familias que o formamos. Resultou un proxecto moi significativo e, como non, emocionante no que tamén colaboraron alumnos do noso centro adscrito CEP Lois Tobío co mestre de música Iván Vale á cabeza, ó  que damos as grazas dende aquí pola súas aportacións e moi bo facer, este premio tamén é para eles.

Isto reafirmanos na idea de que o traballo entre todos, en colaboración e harmonía, sempre suma e da moi bos froitos e non polos premios, que tamén, se non polo proceso e polos resultados finais que sin dúbida melloran a  aprendizaxe significativa e a calidade da ensinanza dun centro  que traballa arreo por mellorala cada día, por ende, por mellorar o futuro do noso alumnado e da sociedade en xeral.

Tamén supón unha alegría que outros dous centros da Mariña, xunto cos que formamos a Microrrede de bibliotecas escolares desta comarca dende os inicios, veñan de recibir cadanseu premio, para béns para eles tamén.

CALENDARIO ESCOLAR CURSO 2022-2023

           Orde do 20 de maio de 2022 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2022/2023 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 2 de xuño).

 

As clases darán comezo o día 8 de setembro de 2022 e rematarán o

día 21 de xuño de 2023, ambos inclusive.

 

Períodos de vacacións:

 

Nadal: dende o día 23 de decembro de 2022 ata o 6 de xaneiro de

2023, ambos inclusive.

 

Entroido: 20, 21 e 22 de febreiro de 2023.

 

Semana Santa: dende o día 3 ao 10 de abril de 2023, ambos

inclusive.

 

 

   Días non lectivos:

 

     Día do ensino: 31 de outubro de 2022.

 

     De elección propia: 15 e 16 de maio de 2023

       

MADRUGADORES

       O vindeiro luns, día 3 de outubro, ponse en marcha o servizo de madrugadores. As persoas interesadas en solicitar este servizo poden pedir información na secretaría do colexio ou chamando ao teléfono 982 870 957.

Distribuir contido


by Dr. Radut