Skip to Content

Organigrama

Órganos de goberno do centro

CURSO ACADÉMICO 2021-2022

 

UNIPERSOAIS

Directora: Carmen Ferreiro Maseda

Secretaria: Mª Mercedes Rodríguez Otero

 

COLEXIADOS

CLAUSTRO DE MESTRAS/ES:

Carmen Ferreiro Maseda (Directora)

Mª Mercedes Rodríguez Otero (Secretaria)

 

Uxía Quintela Díaz (Titora de 6ºA)

Rocío Fernández Novo (Titora de 6º B)

Ana Solla Fernández (Titora de 5º)

Jacinta Fernández Pérez (Titora de 4º B)

Cándida Méndez Salgado (Titora de 4º A)

 

 

Pablo Méndez Bravo (Lingua Estranxeira: inglés)

María Jesús Rey Rouco (Audición e Linguaxe)

María Luisa Blanco Pernas (Pedagoxía Terapéutica)

 

DOCENTES COMPARTIDAS/OS CON OUTROS CENTROS:

Francisco Janeiro Rodríguez (Relixión Católica)

Ana Fernández Soto (Orientadora)

 

CONSELLO ESCOLAR

Presidenta: Carmen Ferreiro Maseda

Secretaria: Mª Mercedes Rodríguez Otero

 

Representante do concello de Viveiro:

- Lara Fernández Fernández-Noriega

 

Representantes de nais/pais:

     -Javier Rivas Bouza

     -Iván Vale Fraga

 

Representantes de mestras/es:  

     - Candida Méndez Salgado

     - Ana Solla Fernández 

 

Representante do persoal non docente

     -Miguel Soto Moreno

 

Comisións dentro do Consello Escolar:     

ECONÓMICA

                    Carmen Ferreiro Maseda

                    Ana Solla Fernández

                    Javier Rivas Bouza

                    Mª Mercedes Rodríguez Otero

CONVIVENCIA

                  Carmen Ferreiro Maseda

                   Iván Vale Fraga

                   Natalia Yánez del Río

BIBLIOTECA

                  Carmen Ferreiro Maseda

                  Cándida Méndez Salgado

                  Lara Fernández Fernández-Noriega  

 

                        

COORDINACIÓNS E EQUIPAS DO CENTRO:


COORDINACIÓN DE CICLO:

                   María Jesús Rey Rouco

 

COORDINACION DE NIVEL:

                    4º: Jacinta Fernández Pérez

                    5º: Ana Solla Fernández

                    6º: Rocío Fernández Novo

 

DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA

                   Ana Solla Fernández - coordinadora

                   Rocío Fernández Novo

                   María Mercedes Rodríguez Otero

 

DINAMIZACIÓN DA BIBLIOTECA ESCOLAR

                   Carmen Ferreiro Maseda - coordinadora

                   María Mercedes Rodríguez Otero

                   Uxía Quintela Díaz

                   Cándida Méndez Salgado

                   Jacinta Fernández Pérez

                   María Luisa Blanco Pernas

 

TECNOLOXÍAS DA INFORMACION E DA COMUNICACIÓN

                   Pablo Méndez Bravo

                   Uxía Quintela Díaz

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

                   Cándida Méndez Salgado - coordinadora

                   María Luisa Blanco Pernas

                

CONVIVENCIA E AUTOPROTECCIÓN

                   Pablo Méndez Bravo - coordinador

                   María Mercedes Rodríguez Otero

                   Cándida Méndez Salgado       

                

VOZ  NATURA

                   Uxía Quintela Díaz- coordinadora

                   Carmen Ferreiro Maseda 

                   Jacinta Fernández Pérez

                   Rocío Fernandez Novo

                   Ana Solla Fernández

 

Organigrama

Distribuir contido


by Dr. Radut