COMEZO DA ACTIVIDADE LECTIVA NO CONSERVATORIO E ESCOLA DE MÚSICA DE TUI