Horarios de Atención do Equipo Directivo

                           

 

 

DIRECTOR: (D. Rubén López)

 

 

 

 Martes 09:30 a 13:30

Xoves  19:30 a 20:00

 

 

XEFE DE ESTUDOS: (D. Gabriel Silvera)

 

 

  Martes 10:30 a 13:30

  Luns  21:00 a 21:30

 

 

 

 SECRETARIO: (D. Esteban Alonso/Angela neto Domíngues)

 

 

 Luns 21:00 a 22:00