try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
CEIP Plurilingüe Rosalía de Castro

Avisos

Comunicación ausencias

  • A familia do alumno que aboa unha taxa por facer uso do servizo de comedor; deberá comunicar por escrito ao centro o día que non vai facer uso do mesmo cunha antelación mínima dun día, para que non lle sexa cobrado.
  • Se a ausencia ocorrera ese mesmo día por motivos de enfermidade deben comunicalo igualmente na dirección do centro para os mesmos efectos.
  • Os usuarios do servizo de comedor escolar que durante o prazo dun mes de xeito continuado, non fagan uso do citado servizo coa frecuencia solicitada, causarán automáticamente baixa no servizo, agás causa debidamente xustificada polo usuario/a ante a dirección do centro.

      

Distribuir contido