Skip to Content

TELÉFONOS PARA AVISOS RELACIONADOS CO COVID-19

Os números de teléfono do colexio son:

981 257154 e 604 00 48 08 (de luns a venres de 9 a 14 horas e de 16 a 19 horas)

A estes números deben informar todas as familias as incidencias sanitarias relacionadas co COVID 19:

  • Se algún alumno/a presenta na casa algún síntoma compatible co COVID-19.
  • Aqueles/as que se atopen en aillamento por diagnóstico de COVID-19.
  • Aqueles/as que se atopen en corentena por contacto estreito con algunha persoa con síntomas ou diagnosticadas de COVID-19.

LEMBRA sempre informarte polas canles oficiais do colexio.

DOCUMENTOS DE COMEZO DE CURSO

1. Organización das entradas e saídas do centro para este curso

2. Guía para familias do Protocolo COVID do CEIP Raquel Camacho

3. Guía resumo do Protocolo elaborado pola Consellería

4. Protocolo COVID da Consellería versión do 31 de agosto

5. Resumo das medidas sanitarias do Protocolo COVID elaborado polo noso centro

ÓRGANOS UNIPERSOAIS E COLEXIADOS (TITORÍAS)

Unipersoais (Equipo directivo)

Directora

Rosa M. Mosteiro Neira

Xefa de estudos

M. de los Ángeles Roca Lodeiro

Secretaria

M. Carmen Ouro Souza

Colexiados

Claustro de profesorado

Educación Infantil

4º A Patricia Abad Reino. Coordinadora de ciclo.

4º B Irene Mandián Beloso. 

5º A Ramón París Lago. Coordinador EDLG.

5º B Beatriz Souto Pan.

6º A María Silgado Rebollo.

6º B Pilar Payo Soengas.

Apoio I Rosa M. Mosteiro Neira.

Apoio II M. Ángeles Naya Lorenzo.

Educación Primaria

1º A M. Jesús Míguez Areosa. Responsable de 1º nivel.

1º B Jéssica Miranda Saburido.

2º A Susana Rodríguez Martínez. Coordinadora EACE.

2º B Tareixa González Guisán. Responsable de 2º nivel.

3º A M. Jesús Seoane López. Responsable de 3º nivel.

3º B M. de la Barca Toba Suárez.

4º A M. Ángeles Blanco Río. Responsable de 4º nivel.

4º B Alberto Patiño Varela. Responsable equipo internivel 4º/5º/6º.

5º A Félix M. Asensio Fernández. Responsable de 5º nivel. 

5º B M. de los Ángeles Roca Lodeiro.

6º A Carmen Caamaño Ameijeiras. Responsable de 6º nivel.

6º B M. Carmen Pérez Pérez. Coord. TIC

Profesorado especialista

Apoio EP Dolores Díaz Velasco.

Apoio EP M. Carmen Ouro Souza.

Inglés I M. Carmen López Rancaño. Responsable internivel 1º/2º/3º.

Inglés II M. Beatriz Maceda Abeleira. Coordinadora biblioteca.

Ed. Física I Lorena Reol Pesquera.

Ed. Física II M. de la Barca Toba Suárez.

Ed. Musical M. Teresa Rodríguez Álvarez. Responsable MUS-E.

Rel. Católica I M. Teresa Casal Vázquez.

Rel. Católica II Susana Doval Rodríguez.

Departamento de orientación

Orientador Eduardo Rodríguez Machado. Xefe do DO. Coord. ABALAR/E-DIXGAL.

AL I M. del Carmen García Vila.

AL II Yasmina Ferreiro Lugilde.

PT I M. de la O Fernández Iglesias.

PT II M. José Camino Marta.

PT III María García Gerpe. Responsable Voz Natura.

 

Persoal non docente

Auxiliar técnico educativo (coidadora) Azucena Pereiro Sanmartín

Persoal de conserxería M. Elvira Platas López

 

Consello escolar

Rosa M. Mosteiro Neira. Presidenta.

M. de los Ángeles Roca Lodeiro. Xefa de Estudos.

M. Carmen Ouro Souza. Secretaria.

Carmen Pérez Pérez. Repr. do profesorado.

Pilar Payo Soengas. Repr. do profesorado.

Eduardo Rafael Rodríguez Machado. Repr. do profesorado.

Alberto Patiño Varela. Repr. do profesorado.

M. Jesús Seoane López. Repr. do profesorado.

Inés Vázquez Patiño. Repr. de pais/nais.

Verónica Vázquez Marrube. Repr. de pais/nais.

Verónica Emilia Espiñeiro Fandiño. Repr. de pais/nais.

M. Jesús Blanco Piñeiro. Repr. de pais/nais.

Olga M. Gey Castro Repr. ANPA.

M. Elvira Platas López. Repr. do persoal non doc.

Natalia Mendes No. Repr. do Concello.

AVISO SOBRE AS REUNIÓNS COAS FAMILIAS EN SETEMBRO

Imaxe: Arasaac.

ÚLTIMA HORA

O pasado mes de xuño, publicamos as datas das reunións coas familias previstas para setembro. Mais, debido a situación epidemiolóxica na área sanitaria de A Coruña e co fin de garantir a seguridade de toda a comunidade educativa, as datas e horas das reunións de principios de curso fixadas no mes de xuño sufrirán algunhas modificacións que serán comunicadas a través da plataforma Abalarmóbil e telefonicamente a todas as familias. Tamén serán publicadas nesta web.

LEMBRA sempre informarte polas canles oficiais do colexio.

Distribuir contido


by Dr. Radut