CEIP Ponte dos Brozos

RESOLUCIÓN DO PROCEDEMENTO DE RESERVA DE PRAZA

 RESOLUCIÓN DO PROCEDEMENTO DE RESERVA DE PRAZA PARA O CURSO 2020-21 

- Alumnado de 2º de Primaria, procedente das Escolas Unitarias de Arteixo: todos foron admitidos en 3º . Deberán formalizar a matrícula no mes de xuño. Publicaremos a información sobre a matrícula nesta web.

- Alumnado de 6º de Primaria que formalizou a reserva no IES Manuel Murguía (centro adscrito): todos foron admitidos. Deberán formalizar a matrícula no mes de xuño na secretaría do IES. 

ENLACE WEB IES MANUEL MURGUÍA

DESFILE DE ENTROIDO. 21 DE FEBREIRO DE 2020

Percorrido do desfile de Entroido (de 5º de Educación Infantil a 6º de Educación Primaria) 

Saída do colexio ás 11:10 de forma escalonada. Rogamos non acudan á entrada do colexio para non entorpecer a saída. 

IDA: O desfile comenzará na Avenida do Balneario, baixaremos ata o paseo fluvial e percorreremos o tramo ata a Igrexa, a bordearemos por detrás para sair á residencia dos maiores. 

VOLTA: A volta será polo Paseo do Balneario e subida pola Avenida do Balneario cara ao colexio. 

Horarios e mapas do percorrido.

INICIO DO PROCESO DE RESERVA DE PRAZA EN CENTROS ADSCRITOS.

 

 

O alumnado que agora curso 6º de Primaria, ten dereito preferente de praza no IES Manuel Murguia de Arteixo.

Para formalizar a reserva de praza deben seguirse estas instruccións:

-  Entrega do anexo ED550A.

- Prazo: do 1 ao 17 de febreiro de 2020 (ambos inclusive)-

- Lugar de entrega: secretaría do CEIP Ponte dos Brozos: de 09:30 a 12:30

- En caso de non autorizar a comprobación de datos de identidade, deben acompañar a solicitude dunha copia do DNI/NIE/Pasaporte dos proxenitores

- O Anexo debe vir asinado polos proxenitores. En casos de separación,deben entregar unha copia da resolución xudicial correspondente para adxuntala. Cando hai custodia compartida, deben asinar igualmente os dous proxenitores

- Unha vez rematado o trámite, para coñecer se a reserva foi admitida e dispoñen de praza para o curso 2020-21, poderán consultalo na web ou taboleiro informativo do noso centro e na do IES Manuel Murguía. A data límite de publicación das listaxes nos centros é o 28 de febreiro.

- Se non desexan que o seu fillo/a continúe os estudos no IES Murguía, os proxenitores deben asinar unha renuncia na secretaria do CEIP Ponte dos Brozos

- A reserva pode ser entregada polos propios alumnos/-as durante o recreo. Entregaremos unha copia da reserva co rexistro de entrada

- A non entrega no prazo e forma establecidos causa perda do dereito preferente a unha praza no instituto adscrito.

 

Para máís información: http://www.edu.xunta.gal/portal/node/30140

 

ORGANIZACIÓN DOS HORARIOS DE TRANSPORTE

HORARIO DAS LIÑAS 1 E 3 DE TRANSPORTE.

-         

O horario de entrada NON variará con respecto ao curso en ninguna das dúas liñas.

-         

Á saída, as paradas da liña 1 verán adiantada a chegada nuns 15 minutos aproximadamente.

-         

Á saída, as paradas da liña 3, excepto as do Rañal que se manteñen igual que o curso pasado, veranse retrasadas entre 10 e 15 minutos aproximadamente.

LISTADO ALUMNADO CURSO 2019/20 (ACTUALIZADO A 4 DE SETEMBRO)

LISTADO DE ALUMNADO CURSO 2019/2020

 

EDUCACIÓN INFANTIL

Listado 4º EI

Horarios período de adaptación 4º Ed. Infantil

Listado 5º EI

Listado 6º EI

             EDUCACIÓN PRIMARIA

Listado 1º EP

Listado 2º EP

Listado 3º EP

Listado 4º EP

Listado 5º EP

Listado 6º EP

 COMEZO DAS CLASES

DÍA 11/09/2019

EDUCACIÓN INFANTIL

ALUMNADO MATRICULADO EN CURSOS ANTERIORES

Deberá colocarse nas filas do curso pasado

ALUMNADO DE NOVO INGRESO

Información facilitada o día 10/09/2019

EDUCACIÓN PRIMARIA

ALUMNADO MATRICULADO EN CURSOS ANTERIORES

Deberá colocarse nas filas do curso pasado

ALUMNADO DE NOVO INGRESO

REUNIÓNS INICIAIS CURSO 2019/20

REUNIÓNS COAS FAMILIAS

EDUCACIÓN INFANTIL

REUNIÓNS COS PAIS/NAIS/TITORES LEGAIS DO ALUMNADO

  • ALUMNADO DE 5º de Educación Infantil: Día 10/9/2019 (Martes) ás 11:00 hs.
  • ALUMNADO DE 6º de Educación Infantil: Día 10/9/2019 (Martes) ás 10:00 hs.
  • ALUMNADO DE 4º de Educación Infantil: Día 10/9/2019 (Martes) ás 12:00 hs. 

Ao non ser día lectivo, prégase non traer nenos/as ás reunións por non haber profesorado para atendelos. Os listados de alumnado publicaranse o 4 de setembro. 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA

REUNIÓNS COS PAIS/NAIS/TITORES LEGAIS DO ALUMNADO  

  • ALUMNADO DE 1º de Educación Primaria: Día 06/9/2019 (Venres) ás 09:30 hs.
  • ALUMNADO DE 2º de Educación Primaria: Día 06/9/2019 (Venres) ás 10:30 hs.
  • ALUMNADO DE 3º de Educación Primaria: Día 06/9/2019 (Venres) ás 11:30 hs.
  • ALUMNADO DE 4º de Educación Primaria: Día 06/9/2019 (Venres) ás 12:30 hs.
  • ALUMNADO DE 5º de Educación Primaria: Día 06/9/2019 (Venres) ás 13:00 hs.
  • ALUMNADO DE 6º de Educación Primaria: Día 10/9/2019 (Martes) ás 13:00 hs.

 Os listados de alumnado publicaranse o 4 de setembro. 

Distribuir contido