Plans do centro

Plan Xeral de Atención á Diversidade

Dende aqui podedes ver o Plan Xeral de Atención á Diversidade

LISTADO DE LIBROS DE TEXTO. CURSO 2023-2024

Bos días, achégase o listado de libros de texto para o curso 2023-2024.

 

RELACIÓN DE LIBROS PARA O CURSO 2023/2024

CEIP PONTE DOS BROZOS

4º DE EDUCACIÓN INFANTIL (3º ANOS). Non hai libros

5º DE EDUCACIÓN INFANTIL (4 ANOS). Non hai libros

6º DE EDUCACIÓN INFANTIL (5 ANOS). Non hai libros

1º NIVEL EDUCACIÓN PRIMARIA.

Matemáticas: Comunidad Zoom. Vicens Vives. ISBN 978-84-682-8099-8

Lingua Galega: Construíndo mundos (1-1), Obradoiro Santillana ISBN 978-84-9185-399-2

Construíndo mundos (1-2), Obradoiro Santillana ISBN 978-84-9185-532-3

Lectoescritura Edelvives Fanfest: ISBN 9788414049488

L. Inglesa: ALL ABOUT US NOW 1  Class Bookwith Digital Book. ISBN 9780194074223

2º NIVEL EDUCACIÓN PRIMARIA

Matemáticas: Comunidade Zoom, Vicens Vives. ISBN: 978-84-682-9184-0 NON MERCAR ATA FALAR COA TITORA

Lingua Galega: Construíndo mundos, Obradoiro Santillana ISBN:978-84-9185-675-7 NON MERCAR ATA FALAR COA TITORA

L. Inglesa: ALL ABOUT US NOW 2  Class Book with Digital Book. ISBN  9780194074438

3º NIVEL EDUCACIÓN PRIMARIA

Matemáticas: Cuadernos (3.1, 3.2, 3.3) Practica Mat Comunidad Zoom. Vicens Vives. ISBN 9788468281025 NON MERCAR ATA FALAR COA TITORA

Lingua Galega: Lingua 3 Ed.Primaria. Tecelingua. Edicións Xerais. ISBN 9788411100205 NON MERCAR ATA FALAR COA TITORA

- Caderno do alumno. Lingua 3. Tecelingua. Edicións Xerais. ISBN 9788411100229NON MERCAR ATA FALAR COA TITORA

Lengua Castellana: NON MERCAR ATA FALAR COA TITORA  Cuadernos (1o, 2o Y 3o trimestre) Lengua Castellana. Proyecto Construyendo mundos. Santillana

Cuaderno 1o trim: ISBN 9788468077451

Cuaderno 2o trim: ISBN 9788468077437

Cuaderno 3o trim: ISBN 9788468077468

Ciencias da Natureza: Ciencias da Natureza 3 Comunidade Zoom. Vicens Vives. ISBN 978846828533 NON MERCAR ATA FALAR COA TITORA

Ciencias Sociais: Ciencias Sociais 3. Comunidade Zoom. Vicens Vives. ISBN 9788468285375 NON MERCAR ATA FALAR COA TITORA

L. Inglesa:  ALL ABOUT US NOW  3 Class Book with Digital Book. . ISBN 9780194074650Activity Book + ALK with Digital Book  ISBN 9780194073844

4º NIVEL EDUCACIÓN PRIMARIA

C. Naturais: Libro Comunidad ZOOM Natureza 4 ed. VICENS VIVES. ISBN: 9788468292502

C. Sociais:Libro Comunidad ZOOM  Sociais 4 ed. VICENS VIVES. ISBN: 9788468292533

L. Galega: Libro Comunidad ZOOM Lingua 4 (4.1,4.2, 4.3) ed. VICENS VIVES. ISBN: 9788468292885

L. Castellana: Cuaderno Comunidad ZOOM  Practica Lengua 4 (4.1, 4.2, 4.3) ed. VICENS VIVES. ISBN: 9788468292045

Matemáticas: Cuaderno Comunidad ZOOM Practicamat 4  (4.1, 4.2, 4.3) ed. VICENS VIVES. ISBN: 9788468292014

L. Inglesa:  ALL ABOUT US  4 Class Book with Digital Book. . ISBN 9780194074803 ALL ABOUT US  NOW  4Activity Book + ALK with Digital Book  ISBN 9780194073905 

 

5º NIVEL EDUCACIÓN PRIMARIA.

PROXECTO EDIXGAL.

L. Inglesa: ALL ABOUT US NOW 5Activity Book+ ALK with Digital Book ISBN 9780194073967

 

6º NIVEL EDUCACIÓN PRIMARIA

PROXECTO EDIXGAL.

L. Inglesa:ALL ABOUT US NOW 6 Activity Book + ALK with Digital Book ISBN 9780194074025 

 

pdf adxunto. - LISTADO LIBROS DE TEXTO CURSO 2023-2024

XORNADA DE ACOLLIDA NO IES MANUEL MURGUÍA PARA O ALUMNO DE 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA.

No IES Manuel Murguía desenvolverase unha presentación de acollida a alumnado do CEIP

Ponte dos Brozos e os/as seus/súas pais/nais para aquelas persoas que se van matricular neste

instituto no nivel de 1º de ESO durante o curso 2022/2023.

A xuntanza será o mércores 15 de xuño do 2022, no Salón de Actos, de acordo coa seguinte

distribución.:

CLASES

 

HORA

6º A, 6º B, 6º C

 

16:00-17:00

6º D, 6º E

 

17:30-18:30

6º F, 6º G

19:00-20:00

BOLSAS PARA O ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO. PRAZO ATA O 30/09/2022

Publicación no BOE das bolsas:

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/18/pdfs/BOE-B-2022-15578.pdf

Acceso á solicitude online:

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/primaria-secundaria/necesidad-especifica-apoyo-educativo.html

Destinatario:

 

Estudos

Discapacidade

Trastorno grave da comunicación ou da Comunicación e da linguaxe

Trastorno do Espectro Autista

Altas capacidades

Educación Infantil

SI

SI

SI

NON

Educación Primaria

SI

SI

SI

SI

 

Instrucións:

Todo o proceso da solicitude da bolsa realízase a través da sede electrónica do MEC e FP. Unha vez cuberto, terán que imprilo formulario de solicitude (un PDF) e presentalo no centro educativo no que vai a estudar antes do día que remate o prazo. A bolsa debe solicitarse on-line a través de:

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/primaria-secundaria/necesidad-especifica-apoyo-educativo.html

Rexistrarse:

É necesario un usuario e un contrasinal.

✔ Se está rexistrado previamente para calquera outro trámite neste Ministerio, a conta segue sendo válida.

✔ Se nunca estivo rexistrado, clicar en «Rexístrese».

Pódese acceder á solicitude de bolsa de dúas formas:

✔ Con Cl@ve ou certificado electrónico. Se se accede desta forma, haberá que ter todos os certificados (xerarachos a aplicación ao terminar de encher a solicitude) cubertos e asinados por quen corresponda e presentalos, mediante a aplicación, escaneados, antes do 30 de setembro.

✔ Mediante o mesmo usuario e contrasinal cos que xa se rexistrachou na sede electrónica. Se se accede desta forma, bastará con que se cubra a solicitude, imprimas o PDF que se xera e preséntelo no colexio antes do 30 de setembro. Neste PDF xa están os certificados que se necesitan.

Cubrir a solicitude:

Ler con calma as instrucións.

✔ Cando se remate de introducir todos os datos no formulario, aparecederán as instrucións para imprimir a solicitude e os certificados nun ficheiro en formato PDF.

No PDF aparecerá a solicitude e os certificados, que servirán para xustificar que se reúnen os requisitos para recibir a axuda. Tamén se deberán imprimir e presentalos no colexio antes do 30 de setembro.

Unha vez impresa a solicitude, será asinada pai, nai ou titor.

Tamén deben asinar a solicitude todos osmembros da unidade familiar que sexan maiores de 18 anos para autorizar á Administración Tributaria a obter os datos económicos necesarios.

Unha vez asinada a solicitude, hai que presentala, xunto cos certificados, no centro onde se vaia matricular NO CURSO 2022/2023

Ademais da solicitude e os certificados, á hora de presentala no centro é necesario adxuntar a seguinte información:

- Copia do DNI de todos os membros computables da unidade familiar

- Certificado de titularidade ou cotitularidade da conta corriente onde figure o solicitante da bolsa.

- Certificado de padrón colectivo dos membros da unidade familiar.

✔ É imprescindible presentar todo antes de que acabe o prazo, no centro educativo no que se está matriculado no curso 2022/2023

 

✔ É importante conservar o xustificante que devolverán no centro, servirá, para xustificar que se presentou a solicitude.

 

DÍA NON LECTIVO

Lembramos que o vindeiro luns 16 de maio é día non lectivo no noso centro. As clases reanudaranse o mércores día 18. 

 

Distribuir contido