Iniciativa ARCO

Dende o mes de novembro de 2020 o centro conta cunha mestra especialista en Pedagoxía Terapéutica dentro do programa ARCO, financiado polo FSE. A súa labor está enmarcada nas aulas de 5º e 6º de Educación Primaria co alumnado autorizado a recibir o apoio polas súas familias.